Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

äktenskap ängslan bokförare brev döden engelska franska glasögon inredningar kaminer kläder konkurs konsthandel kvinnor landsbygd mat modeller (yrken) politik resor sjukdom (tillstånd) språk tåg teater vegetarism vinter

för Paris onsdag d. 25
nov.
Älskade Mamma
Sedan jag under en längre stund
uppofvat mina kemiska ansåg genom
att blott upp det alldeles förra
bläcket i mitt bläckhorn, har jag
nu igen så bedrifvit att jag endast
har 3 /2 timmar för att skrifva
till Mamma. (Är icke bläcket
grymt?) – Jag är mycket
nöjd med min förstå och andra
dag i Paris. Chambure har
jag ej träffat, men väl Gud-
man Saussine, som lofvat sitta
så snart en liten katarr gått öfver-
Pasteur med son och söndoller
äro på landet men komma i
öfvermorgon så att der har
jag bara lemnat kort

Hurra. Jag har hittat annat
blick, som är mindre först att det
andra. – från första ögonblicket
kände jag mig glad och munter då
jag kom hit. Luften var mild, litet
fuktigt, men just så som jag förstår
luften i Paris. Man blir så inner-
ligen pigg af den. I dag tidigt
var Mr Boussote, som nu
öfvertagit Goupils konst händel,
här och ville köpa något mindre
samt hoppades att vi skulle komma
att ha des relations suuoies"
Han bestälde tvärs en pastell med
samma modell som "pariskan". Jag
tog reda på henne (hon stod ej modell
utan var bokförerska i en pappers-
händel) och mötte då af den sorgligt
nyheter att hon dött, 21 år, gång-
mat, efter en längenflammation.

sådana der nyheter blir man
ej glad åt Annars har jag
Gud se lof ännu ej hört några
andra dödsfall, penningekatastrofer
o. d.
Öhrnberg har jag fått låtsa både
i går och i dag. Han är mycket
förtjust, men naturligtvis henne
ligen bortkommen, närsynt och
bortklemad som han är. Hvad
hans praktiskhet beträffar, så
tror jag att min ändå är större.
Så t. ex. har han aldrig beställt
kläder åt sig, det är alltid hans
Mamma som gjort det. Måtte
bara hans klena lekamen stå
ut här. Han, som min andra
patient, Acku, är alldeles gå-
les med att göra precis svart
emot allt som är helsvsamt.
åter ej skött, endast stark och
cegumer, vill dricka på onaturligt

tiden vecka på natten och sofva
på morgonen – allt som Acku.
Bara jag skulle få skött honom
med samma energi som jag skött
Acku, skulle nog han och hans mager
bli bra. Bestämdhet bara, och
fast vilja att bli rask. Foglig och
hygglig är han och begriper nog
att det är för hans bästa som
jag tvingar honom att äta just
det och det och förhindrar honom
att dricka ett annat – Till inga
depenser har jag narrat honom
i går åto vi till 2 frcs person på
en Duval. I natt som han har
och kommer väl att göra samma-
ledes nästan natt. I dag ha vi varit
och sett på en pension rekommenderad
af någon finne. Ja, intet blir det
just schangtilt för 175 frcs i
månader, men är han alltför min-
nöjd han han ju flytta om en mannen

Jag har nu att göra upp affären
2
med Berndtson möbler. Jag
tror att jag bl. a. tar hans
kakelugn (komma) ty den här
är odrägliga med att den ej kan
stäckes. Nu, då det är 14 grader
varm ute går den på lika dugtigt
som de det fryser – dom om
temperaturen Dessutom luktar
den går och jag får ändå i hufvud
det deraf. Berndtson byså
och 2 stolar tar jag bestämdt
Amerikanaren, en butter, ser
mycket hygglig ut liten och späd
och talar högst dåligt franska.
kanske det blir en ypperlig öfning
engelska för mig.
Courtois och Dagnan ha varit
i Venedig och äro alldeles för-
tjusta (fastän de kände v. förut)

var resa till Dresden skulle verkli-
gen ha varit misslyckad i det
har vädret, ty det är mycket
demmigt och mycket mörkt.
Meyer Söderhjelm har bjudit mig
på familjelif hemma hos honom
och jag går väl dit i morgon.
Hvad Paris är roligt att se så
här första dagarne! Öhrnberg, är
i extas, men ser intet bra, ty han
har glömt sina glasögon i vaggonen,
och får nu bara slå sig ut med pinsamt
nej, Mr 8 tror jag. Jag har varit
med honom och köpte en hatt, dukar
o. s. v, och skall gå och beställa klädning
åt honom också, till det priskan
bestämmer.
I afton går jag visit på någon
theater. P! vinkar nu på
egen hand fr. Kl 2 till kl. 7 då
jag skall träffa honom på Régence

måtte nu ingenting hända honom.
Baude är gifta och jag har redan
i söndag
varit detbjuden på middag (de
trodde näml. att jag skulle kom-
ma redan söndag morgon. Hon
skall vara en vacker liten brunett,
hans fru. – I Venedig hade de
varit en 10 franska målare
som alla borde på samma
hôtel med gubben Meissonier
i spetsen. De hade haft utmärkt
roligt under den månader,
alla glada och lifvande, Meisson
icke minsta. Han hade suttit ute
och gjort studier lika flitigt som
någon af de andra.
Öhrnberg är helt politiker
något annat intresserar honom
just ej. Som jag börjar finna
politiken (isynnerhet har) bli
allt mera skoj, så kan jag
ej arbeta upp mig till något
slags intressen för amendementer

interpellationer, utskött o. d.
De få anmärkningar 6 går om
hvad han ser på gatorna, äro
ganska rigtigt. Omdöme är
väl också hans stärkaste sida.
roligt var det att träffa
Neiglick i Berlin. Jag har ändå
mera gemensamt med honom
än med någon af de andra; dessutom
hade hans hypernervösa tillstånd
litet lugnats, så att han kunde
vara temmeligen stilla med an-
sigte, händer och följer.
Nej nu blir kl. 2142 på dem. En
halftimme har jag skrifvit, blick-
räkning en inberäknad. Helsa
alla och såg att jag mår bra och
visserligen saknar Er dugtigt,
men ändå går vintern till möte
med det briljantaste kuraget.
Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edefelt har varit tvungen att blöta upp det torra bläcket för att kunna skriva.

 • Har inte träffat Chambure, men Madame de Saussine, som har lovat sitta modell.

  Emile de Chambure de Saussine
 • Har lämnat [visit]kort hos Pasteurs med son och sondotter som är på landet.

  Jean Baptiste Pasteur Louis Pasteur Marie Pasteur Pasteur
 • Edelfelt är nöjd att vara i Paris.

  Paris
 • Goupils konsthandel har övertagits av Boussod, som har gjort visit och hoppas att Edelfelt och han ska ha goda relationer, "des relations suivies"; han beställt verk med samma modell som "Parisiska".

  Adolphe Goupil Léon Boussod
 • Modellen för "Parisiska" var bokförare i en pappershandel; hon har dött i sviterna av en lunginflammation, 21 år gammal.

 • Edelfelt har inte hört om andra dödsfall eller "penningkatastrofer".

 • Öhrnberg är opraktisk och bortklemad; han är förtjust, men bortkommen; påminner om Axel Berndtson och Edelfelt får sköta om honom; han äter inget kött, "endast snask och legumer"; Edelfelt menar: Öhrenbergs vanor är ohälsosamma; Edelfelt känner sig mera praktisk än Öhrnberg; Öhrnberg har t.ex. aldrig beställt kläder åt sig, det har hans mamma alltid gjort.

  Edvard Öhrnberg Axel Berndtson Ida Carolina Öhrnberg
 • Har inte "narrat" Öhrnberg till att göra utgifter, "depenser"; de har sett på en pension; det blir inte "schangtilt" [fint] för 175 franc i månaden.

  Edvard Öhrnberg
 • Edelfelt ska bestyra om [konstnärskollegan] Gunnar Berndtsons möbler; tar kaminen och en del möbler själv.

  Gunnar Berndtson
 • Amerikanen Butler talar dålig franska; kanske det blir en bra övning i engelska för Edelfelt.

  Edward Riche Butler
 • Courtois och Dagnan har varit i Venedig och är förtjusta.

  Venedig Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Det skulle ha varit misslyckat att resa till Dresden i det dåliga vädret.

  Dresden
 • Edelfelt är bjuden på "familjeliv" hos "Meyer" Söderhjelm följande dag.

  Werner Söderhjelm
 • Det är roligt att vara i Paris; Öhrnberg tycker också det, men han har glömt sina glasögon på tåget.

  Paris Edvard Öhrnberg
 • Edelfelt har varit med Öhrnberg och köpt hatt, ska köpa kläder.

  Edvard Öhrnberg
 • Edelfelt vill gå på teater i kväll.

 • Baude har gift sig; det var middagsbjudning i söndags, då Edelfelt inte ännu hade anlänt.

  Charles Baude
 • Tio konstnärer har varit i Venedig samtidigt, bott på samma hotell; Meissonier var i spetsen; han målade lika flitigt som de andra.

  Venedig Ernest Meissonier
 • Bara politik intresserar Öhrnberg.

  Edvard Öhrnberg
 • Edelfelt tycker att den franska politiken är bara "skoj".

 • Öhrnberg har gott omdöme.

  Edvard Öhrnberg
 • Det var roligt att träffa Neiglick i Berlin; Edelfelt har mera gemensamt med honom än med de andra; han är inte längre "hypernervös".

  Berlin Hjalmar Neiglick
 • Saknar Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt möter vinterns arbete med gott självförtroende.