Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

balett (konstarter) beställningar bildning böcker brev cigarrer dagstidningar finska hem hotell inredningar judar kläder klichéer konfirmation kvinnor kyrkor läkare lyrik måltider mat modeller (yrken) nationaldräkter politik sällskapsliv sjukdom (tillstånd) smycken språk svenska teater tjänstefolk tobak trädgårdar utbildning vaccin vänner vinterträdgårdar

Paris d. 5 December.
[med blyerts: 1885]
Älskade Mamma,
Jag vet intet om det är en eller två
dagar som jag gått och talat med att
besvara Mammas bref, förlåt mig!
Roligt var att höra om Berthas kom-
firmation, om att Mammas ben nu är
bättre och att Tajta gumman kunnat vara
med Eder i kyrkan.
Jag har arbetet på Mme Sannines porträtt,
sålunda att jag kom dag begett mig till Rue
Blanche kl. /2 10, kommit fram kl 10,
sagt goddag åt respektive Chambure och hans
svurmor, installerat mig i Terren, ätit
frukost med honom kl. 12, och sedan återta-
hit arbetet till kl. 8 4 Gummans
händer har jag ännu att göra, och
tänker andra ett och annat i arrange-
mentet. Hufvudet är nog bra och likt.
På eftermiddagarnee har jag då och då haft
Boye eller någon annan landsmän på visit
och på aftnarne har jag alltid varit ute,
på kaffe eller teatrar. – En afton var jag med
unga Pasteur på Eder Teatern och jag en

nu ytterst praktfullt uppsatt balett
speransa. – Chambure och jag äro
goda vänner, men han är naturligtvis
en hel hopäldre än jag och har numera
så litet att hoppas af lifvet. Emellertid
är han hygglig emot svårmodren, så
der delikat och frukanslig att det gör en
godt att se. Om tisdag är jag bjuden
till Portalis på middag med Chambure och
en gammal literat o. spikure Mr Marion.
som Modellen hade gifvit återbud i
går och gumman Sannine ej kunde sitta
gjorde jag min stora turne i quartier liten,
hvilket passade så mycket bättre som
gubben Pasteur bjudit mig på frukost.
Innan frukosten fick jag se hur han vacenera
en massa personer, bittra af galna hundra
en rysk officer bl. a, som jag fick tolka
för – Mamma kan tänka sig hur det lät-
En gosse på 17 år hade kommit ensam
från Ungern, med Pasteur namn ut-
klippt är en tidning såsom enda vågledning
och adress. Han hade som belöning
åt Pasteur hemtas några bundtar österrikiska
cigorrer med sig, ty man hade sagt att det
var så dålig tobak i Frankrike. Lyckligtvis

fann det en af assistenterna en polyglott
och just, som talte ungerska. Pojken
var klädd i en slags nationeldragt.
Så små pojkar, en som var liten i läpper
ne och kåken, det var hemskt att se-
inalles ungefär 20 personer. Jag önskade
så innerligt att det skulle lyckas med
alla dessa menniskor, det vore ju en
bra stor säger ändå. Emellertid har Pasteur
stora anlågonister bland läkare. Han, såsom
icke medecine doktor, kan ej göra sjelfva
inympningen, utan hjelpa härvåd af
der Grancher, en kall som ser ut att
intet förkasta sig. Debitna sågo alla
glada och förtivitans fullt ut, t. o. m
den ryska officeren. Pasteur sade att
han aldrig hade tänkt sig få så många
som skulle erbjuda sig till det ytterst
fasliga experimentet. Han sade också att
han nu ångra sig att han publicens
historien då han ännu hade behandlat
bara två fall. 70 har han nu redan
vacimerat och ännu åtminstone har
intet gått illa. Men rabies kunde ju bryta
ut efteråt. Gubben såg intet rigtigt
lugnt ut. Tänk, Tänk om det emeller-

tid skulle visa sig att det alltid skulle
lyckas – då måste det känna ganska
roligt att så der direkt ha räddat
en massa menniskors lif. – Hos er
i Norden, sade Pasteur, är rabies ytterst
sällsynt, men i Paris inträffar unga-
för ett fall om dagen. – Under frukosten
var gubben på ett briljant humör, talade
mycket och prisade mitt porträtt. sade
bl. a. att jag trygt kunde tafla med
Bonnat, det såg han redan på de
första tagena. Bonnat skulle gå honom
l 'att proprietaire" måla ung redin-
gote beauceup meilleure que la mienne"
o. s. v. – Jag tror jag erbjuder honom
porträttet. De bästa porträtt man gör i
allmänhet äro aldrig beställa och betalade
utan göra för äran. Emellertid är jag
öfvertygad om att han på något sätt
vedergäller mig.
porträttet har mycket stor succès bland
alla mina bekanta. Dagnan säger att
det på allt sätt är det bästa jag gjort
och alla menar att jemförelsen med
Bounat bara kommer att vara mig
till nytta.

från Pasteur gick jag till Baude för
att se på hans fru och hem. Hon
är rigtigt söt och ung, en fransk
tyg, liten, välväxt med reguliera drag
denna ögon och de här. De sågo mycket
nöjda ut och hade det alldeles utmärkt
trefligt. Hvad som isynnerhet ger
Carchet åt deras våning är den massa
taflor hans vänner gifvit honom
den unga frun bjöd mig på middag
det i vecka med Dagnan och några
andra. "Je suis euchantie de vous avoir
vu eufiu, Charles et ses amis sont cersé
de ne parler de vous" sade hon då jag
gick. Baude mor bor i våningen minnen
der – det har nog varit det svåraste vid
alltsammans, denna flyttning, – och hon
har skiljt hushålla. – full af idéer och
en äkta parssisk affärsman i grunden,
kom han, Baude, nu igen upp med
många förslag om publikationer gravyrer
böcker – och beställa af mig en stor
teckning som han skulle gravera till
nästan års salong. Vi kommo båda öfverens
om att vi gjort åtskilligt med framstig
sedan 1873 då vi gjorde julqvällen tillsam-

man bien que cétait bête comme
gravure" sade han "et comme dessin"
tillade jag.
Sedan sökte jag upp f. S. Dumas
der der redymenniskan, och rekommen-
derade honom Gallén – likasom jag hade
rekommenderat en gravor Wikström
fr. Åbo till Baude. Båda lofvade antaga
mina pupeller. Häromdagen fick Gallén
en tafla såld för 500 frcs åt Wolff,
icke minsta derför tror jag, att jag så
lifligt hade talat för honom.
På e. m. gick jag till Söderhjelms och der
träffade jag också Öhrnberg. – Det är
ändå rätt kuragost af den unga frun
att bo så der på studentmaner och
ha det illa. Med Meyer kom jag
i rasonnemang – helt fryntligt lik-
väl, fastän vi också talade om
fennomane. Det blir allt krångligt
att få biljett till Diputeradchammarn
åt Öhmberg, ty det är endast genom
ambassaden det går, och de ge ytterst
ogerna sådana permanenta kort. P.
klagar att han har det så dåligt med

mat i pensionen, men om jag också
vet att det ej precis är några egyptiska
köttgrytor ej "de quartier latinska person
nena, så skrifver jag upp en helt
hos på hans bortskämdhet och
dåligt maje; redan under resan
kunde han ej förlora en massa mot
som jag fann utmärkt god.
med Mayjers söt jag middag på en Dudal
och pratade pratade, pratade. Jag
är visit bra dubkig och osammanhän-
grande i s. K. meningsutbyten, och
gör sätt i att blott min svaghet
att genom att kosta mig i dem. Den-
som saknar jag bildning och beläsen-
het, men man kan ju ej kunna med
allt. Hvad som tröstar mig är att
se hur just de bildadt och belästa
slå omkring sig med de värsta gamla
floskler och färdiggjorda chikéer.
Galléns obildade prat roar mig nästan
mera, ty det är då originelt åtminstone
Meyer är dock mycket lätt att ha att
göra med, ty han är hjertligt och lätt
värme, åtminstone i samtal. Annars

känner jag ju ej honom så mycket
ännu. Hon ser egendomligt ut, hans
fru, vackra, simmiga ögon och vackert
här, men ett märkvärdigt rundt o-
elbdetansigte svånkryggig nära
och ingen hållning på kroppen – men
det hela är ej obehagligt. Vi läste
Tavaststjernas nya dikter som
Meyer beundra för mycket, tycker
jag. Jag saknar rigtigt glad i dem
fastän de äro mindre torra än Snoilsky
några rigtigt plattheter och förr-
fel stora dessutom här och der betydligt
Helsningar från Kaufmanns – de ha
haft pigbeksymmer, blifvit bestulna
på fruns broscher och armband, ha flyttat
2 gånger och haft alla möjliga ödet,
men här lika munter ändå, ksysser
upp i soffkornet som ett apokatt
och grinar eller gnuggar fram sitt
skratt.
Nu skall brefvet på posten, farväl
och Gud välsigne Er
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har "sölat", dröjt en eller två dagar med att besvara Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Det var roligt att höra om Berta Edelfelts konfirmation, roligt att Fredrika "Tajta" Snygg var med i kyrkan.

  Berta Edelfelt Fredrika Snygg
 • Det är också skönt att Alexandra Edelfelts ben är bättre nu.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har arbetat med porträttet av Madame de Saussine hos henne på rue Blanche, i "serren" [växthus, vinterträdgård, ev. glasveranda]; kommer varje morgon klockan tio; har träffar Chambure dagligen också, äter frukost tillsammans klockan 12; återtar arbete klockan 15, 16.

  Emile de Chambure de Saussine
 • Edelfelt har träffat Boije eller någon annan landsman på eftermiddagarna; varit ute om kvällarna.

  Knut Boije af Gennäs
 • Har varit tillsammans med unge Pasteur på Edenteatern, såg baletten "Speranza".

  Jean Baptiste Pasteur
 • Edelfelt är god vän med Chambure, trots åldersskillnaden.

  Emile de Chambure
 • Tycker det är fint att se Chambures och Madame de Saussines goda relation; Chambure är så "delikat och finkänslig att det gör en godt att se".

  Emile de Chambure de Saussine
 • Om tisdag är det middag hos Portalis med Chambure och "litteratören och epikuren" Marion.

  Emile de Chambure Roger de Portalis Marion
 • Modellen har gett återbud och Madame de Saussine kunde inte sitta modell igår: Edelfelt gjorde i stället turné i Quartier Latin; frukost hos Pasteur.

  Quartier Latin Louis Pasteur de Saussine
 • Edelfelt har sett Pasteur vaccinera: bl.a. en rysk officer, som Edelfelt fick tolka för, och en ungersk pojke, som var klädd i nationaldräkt; den ungerska pojken hade kommit på basen av en tidningsartikel och hämtat österrikiska cigarrer som tack; en judisk assistent kunde tolka för pojken; tjugo personer blev vaccinerade; Edelfelt önskar att det ska lyckas.

  Louis Pasteur
 • Pasteur har antagonister bland läkarna.

 • Pasteur kan inte själv göra vaccineringen, eftersom han inte är medicine doktor; doktor Grancher hjälper honom.

  Jacques-Joseph Grancher Louis Pasteur
 • Pasteur menar att han aldrig hade trott att så många skulle erbjuda sig till vaccineringen, som är ett farligt experiment; Pasteur såg orolig ut och ångrade att han hade publicerat då han bara hade vaccinerat två fall; Edelfelt reflekterar: tänk om det skulle visa sig att vaccineringen alltid lyckas, det måste kännas roligt att kunna rädda liv.

  Louis Pasteur
 • Pasteur har prisat porträttet, han menar att Edelfelt tryggt kan tävla med Bonnat.

  Louis Pasteur Léon Bonnat
 • Edelfelt vill ge porträttet åt Pasteur som gåva; Edelfelt menar att de bästa porträtten inte görs på beställning, utan för äran; Edelfelt är övertygad om att Pasteur på något sätt kommer att vedergälla honom.

  Louis Pasteur
 • Alla bekanta tycker om porträttet av Pasteur och menar att jämförelsen med Bonnats porträtt av Pasteur bara kommer att vara till fördel för Edelfelt.

  Louis Pasteur Léon Bonnat
 • Dagnan säger: porträttet av Pasteur är det bästa Edelfelt har gjort.

  Pascal Dagnan-Bouveret Louis Pasteur
 • Edelfelt har gjort visit hos Baude och hans fru.

  Charles Baude Baude
 • Fru Baude är söt, "en fransk typ".

  Baude
 • Paret Baude har ett trevligt hem; där finns tavlor som Baude har fått av sina vänner.

  Charles Baude Baude
 • Fru Baude bjöd på middag för Edelfelt med Dagnan och andra.

  Baude
 • Baudes mor bor i våningen under Baudes, och har ett eget hushåll.

  Charles Baude Baude Baude
 • Baude är en äkta parisisk affärsman: kom med idéer för gravyrer, publikationer, böcker.

  Charles Baude
 • Baude beställde teckning att gravera för nästa års Salong; både han och Edelfelt gjort framsteg sedan "Julqvällen" 1875.

  Charles Baude
 • Edelfelt har rekommenderat Gallén för "revymänniskan" J.G. Dumas.

  Axel Gallén J. G. Dumas
 • Har rekommenderat en gravör Wikström från Åbo för Baude.

  Charles Baude Emil Wikström
 • Har talat för Gallén hos Wolff; Wolff har köpt en tavla av Gallén för 500 franc.

  Axel Gallén Albert Wolff
 • Edelfelt menar att det är "kuragöst", modigt av den unga fru Söderhjelm att bo på "studentmaner" och "ha det illa".

  Werner Söderhjelm Sigrid Wilhelmina Söderhjelm
 • Edelfelt har haft ett fredligt meningsutbyte med Söderhjelm bl.a. om fennomani.

  Werner Söderhjelm
 • Öhrnberg försöker få biljett till deputeradekammaren, men det är krångligt att ordna; kan endast ske genom ambassaden som ogärna ger permanenta kort.

  Edvard Öhrnberg
 • Öhrnberg klagar över maten i pensionen; Edelfelt konstaterar att det inte är några "egyptiska köttgrytor" i pensionerna i Quartier latin, men att Öhrnberg dessutom är bortskämd och inte vill äta mat som är hur god som helst.

  Quartier Latin Edvard Öhrnberg
 • Middag med Söderhjelms; Edelfelt känner sig klumpig i meningsutbyten och ska inte kasta sig in i dem; känner sig obildad i Söderhjelms sällskap, men man kan ju inte hinna med allt; tröstar sig med att de bildade och belästa använder mest klichéer.

  Werner Söderhjelm Sigrid Wilhelmina Söderhjelm
 • Edelfelt uppskattar Galléns obildade prat mer än de bildades klichéer.

  Axel Gallén
 • Söderhjelm är lätt att ha att göra med.

  Werner Söderhjelm
 • Fru Söderhjelm har vackra "simmiga" ögon, men ett "egondomligt" ansikte och ingen hållning.

  Sigrid Wilhelmina Söderhjelm
 • Edelfelt har läst Tavaststjernas nya dikter tillsammans med Söderhjelm; Söderhjelm beundrar dem för mycket.

  Karl August Tavaststjerna Werner Söderhjelm
 • Tavaststjernas dikter är bättre än Snoilskys.

  Carl Snoilsky Karl August Tavaststjerna
 • Hälsningar från Kaufmanns, som haft bekymmer med sina pigor; fruns smycken blivit stulna, flyttat två gånger.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann
 • Skulle just gå med Madame Pasteur för att köpa vita klänningstyger åt Annie och Berta Edelfelt, då Alexandra Edelfelts brev kom med återbud.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Marie Pasteur