Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel ängslan beskickningar beställningar dagstidningar döden ekonomi föreningar gåvor jul kläder lyx modeller (yrken) politik redaktörer sällskapsliv snö vaccin väderlek vinter visitkort

Paris d. 9 december 85
Älskade Mamma,
Just nu återkommen från en visit
på ryska ambassaden, der jag ändå blott
lemnade kort, ty ingen var hemma, har
jag här bredvid mig min följerlagare Boygat
pelsen jag gifvit förra strumpor och stöflar.
Nu får jag visste ha honom hela aftonen
och går derför till Runebergs, det förrester
äfven Söderhjelm med fru skola gå i afton.
Nu ha vi fått vinter här. i förrgår för
ganska mycken snö och den ligger qvar
ännu – gräsligt slarkligt på gatorna. Lyckligt
vid har jag galoscher och vinterpaletå,
så att så mig går ingen nöd.
Mitt humör har ej varit något att skryta
med, troligen derför att jag ej fått tag i
något parisermotid för Standertskjöld.
Gumman Saussine ger mig ej tillräckligt
sysselsättning – i dag t. ex. har hon ej
kunnat sitta). Och det värsta är att
jag är så utled åt dessa s. kl. pariser-
motiv – dessa "petites femmes" som jag
numera ej kan se på utan att komma att
tänka på allt det usla måleri, yttigt

och sätt, som åstadkommas med dem.
modellerna förefalla mig alla lika, jag
kan hvarken göra likhet eller karaktär
efter den, deras poser, alltid desamma
förarga mig, och den der falska; små-
rätta elegansen gör mig ursinnig. Så
långt har jag då kommit, att jag så
här "brule se que s 'i adoré" om det
någonsin varit någon adorations
(Nu har Boije somnat vid läsningen
om Bulgarien; han snarkar i sin stor –
I alla fall skall jag försöka med ett har
fruntimmer för Standertskjölds pastell. Om
fredag har jag en modell som jag kanske
lyckas bättre med.
Hvad affärerna beträffar är jag då bra
mycket bättre lottad än de flesta passera
målare; – då jag var på en föreningsmiddag
med Duez, Gervex, Roll, Jean Beraud m. fl.
hörde ej annat än jemmer öfver att de
rakt ingenting sälja, få lof att göra skulder
o. s. v. De ha dessutom de flesta, begåt
dumheter att för några år sedan installera
sig med en lyx, som kunde försvaras då men
som, utan kapitalt, blir förskräckligt svar att

rätt mycket har jag sprungit för mina
landsmän här. En ung Wikström som
jag rekommenderade åt Baude, kan
ej få anställning emedan "il 'Sait vrai
men rien, rien du tout" – och denne
stackars räknade på en viss inkomst genom
Lytografi. Gallén har ej eller fallit
dem, Dumas och Baude, särdeles på läppen.
dock har Baude beställt en teckning af honom.
– I dag var jag på ambassaden och begärde
kort till deputerade kammare för Öhrnberg
Narischkin var mycket artig och kom
ut med ett kort för mig och ung
personne, således är jag, stackars man
tvungen att gå upp till Palais Bour-
bon med väl unga politiker. Öhrnberg
vill ha ett permanent kort till kammare,
något som ger åt Times, Daily News,
henne Fru Presse och ett total andra – hur
skall detta vara möjligt. nya pressen
pommendation
har bara gifvit honom ett kort men
ej skaffat honom relationer och utan
relationer kommer man ej någon hvars
i "politiskt -journalistiska verlden.
Ack de tidningarne! Jag har i dag rigtigt
haft illa att vara till följd af en gemen
artikel af Rochefort om Pasteur, något
så nedrigt fäaktigt. Jag vet nog att

Rochefort är en skandalskrifvare – men
han är icke detta mindre valdt till deputer-
råd för Paris. – Ingenting i verlden träffas
man på sådana räckare som här i
tidnings- och den politiska verlden. – Orsaken
till artikeln är att han en liten flicka
heten sedan flera månader, och för sent
vassinerad af Pasteur dött. Men det
finnes ju menniskor som de i köppor-
na fastän de äro vacsinerade! Bara
skandal skrifver således, ty Rochefort borde
inre detta likasåväl som någon annan.
Jag vet ej om jag blifvit mera sensitiv
natur att förr, men jag lider mera, sent
fysiskt, af all den uselhet och alla de
fähunderier men alltjemnt ser i den här
staden
Ack, jag som intet skickat några julklappar
ännu! Jag är lädd att komma alldeles
för sent. och hvad skall jag köpa för
nyttig?
Jag saknar Er obeskrifligt, aldrig har
det känt så som nu.
Helsa alla hjertligt från
Atte
Nu saknade Boyja!

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har varit på ryska ambassaden, men bara lämnat kort eftersom ingen var på plats.

 • Har försett Boije med torra strumpor och stövlar.

  Knut Boije af Gennäs
 • Det är vinterväder med snö; Edelfelt har lyckligtvis galoscher och vinterpaletå.

 • Edelfelt har varit på dåligt humör: får inte tag i Parismotiv för Standertskjöld.

  Herman Standertskjöld-Nordenstam
 • Är inte tillräckligt sysselsatt med porträttet av Madame de Saussine som inte har haft tid att sitta modell.

  de Saussine
 • Edelfelt känner sig utled på "Parismotiven", "les petites femmes" som ofta målas ytligt och sött; modellerna förefaller alla lika.

 • Boije har somnat vid sin läsning om Bulgarien.

  Bulgarien Knut Boije af Gennäs
 • Edelfelt ska försöka måla en pastell för Standertskjöld; om fredag kommer en modell som kanske lyckas bättre.

  Herman Standertskjöld-Nordenstam
 • Edelfelt är bättre lottad än många av sina kolleger vad affärerna beträffar.

 • Har varit på föreningsmiddag: Duez, Gervex, Roll, Jean Beraud m.fl. säljer ingenting, gör skulder; de har för några år sedan installerat sig med en lyx som är svår att upprätthålla utan kapital.

  Henri Gervex Jean Béraud Ernest Ange Duez Alfred Roll
 • Wikström har inte fått anställning hos Baude, eftersom Baude menar att Wikström inte kan någonting; Wikström hade räknat med en viss månadsinkomst.

  Charles Baude Emil Wikström
 • Dumas och Baude har inte uppskattat Gallén heller.

  Charles Baude Axel Gallén J. G. Dumas
 • Baude har beställt en teckning av Gallén.

  Charles Baude Axel Gallén
 • Edelfelt har varit på ryska ambassaden för att få kort till deputeradekammaren för Öhrnberg; Narisjkin var artig, gav ett kort åt Edelfelt och "une personne", en person, han är således tvungen att gå med.

  Edvard Öhrnberg Narysjkin
 • Öhrnberg vill ha ett permanent kort till deputeradekammaren; Times, Daily News, Neue Freye Presse och ett tiotal andra tidningar har permanent kort.

  Edvard Öhrnberg
 • Nya Pressen har gett Öhrnberg bara ett rekommendationskort, men inte relationer; utan realtion kommer man ingen vart i den politiskt-journalistiska världen.

  Edvard Öhrnberg
 • Artikel av Rochefort om Pasteur och en liten flicka som vaccinerades för sent, och som dött.

  Louis Pasteur Henri Rochefort
 • Rochefort är en "skandalskrifvare", men ändå vald till deputerad för Paris; ingenstans finns "sådana rackare" som i tidningsvärlden och i den politiska världen i Paris.

  Paris Henri Rochefort
 • Lider av "uselheten och fähunderiet" i Paris.

  Paris
 • Edelfelt har inte köpt julklappar ännu och frågar: vad skulle vara nyttiga julklappar?

 • Saknar Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Nu vaknar Boije.

  Knut Boije af Gennäs