Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

ängslan arkitekter ateljéer balett (konstarter) belysning beställningar dagstidningar dansare fäktning fester födelsedagar gaser gåvor hälsa jul kläder konsumtion lotterier motion sångare teater väderlek välgörenhet varuhus

d. 15 december
[med blyerts:] 1885
Älskade Mamma
Ändtligen har jag börjat äkta igen.
jag har nyss haft min första plastron-
timme med Boije och Stetten. Läraren
en i "ung, deux och "digagé 'er" grinade
syndare, tyckes vara bra. – Jag känner
mig så innerligt väl efter motionen,
isynnerhet sedan jag fått en kall afrifning
på. 3 gånger i vecka skola vi gå
på från 125 till 12 6. Jag behöfver
detta för mitt humör och för min kopp,
och blir som en annan menniska efter
ett sådant "assaut".
Ack ju, nu kommer julen alltnärmare
och då ni får detta, äro redan julbrådskan
och jultarkarna öfverallt, hemmet. förlåt
mig – sanningen att säga, har jag ännu
ej afsändt några julklappar. Visserligen
har jag gått och tittat i de stora magunnen
men der finnes ett sådant öfverflöd på

onyttiga saker, att jag stanna i valt och
qvalet och som sagdt, ännu ingenting
köpte. åt Mamma ger jag kaffekoppar,
men det räcker länge innan de komma
fram, och Mamma får derföre trösta sig
med hoppet.
Köp nu för min räknareg julklappar
är flickorna (Tante Gadd skall jag skicka
något åt härifrån, hört fertum som allt
det andra för 100 à 150 ma, något
som de kunna ha nytta af.
Jag har börjat en liten tafla (med den
lilla flickan från Hammarstöflan) till ta-
kanens lotteri, och ser nu hur rysligt
svart jag har att kopiera mig sjelf, och
jag börjar derför alltmera öfverge tänker
på att reproducera taflan. Om jag
också skulle lyckas bättre med en eller
annan detalj, tviflar jag på att jag skulle
få in stämningen i det hela.
I förrgår var jag med Wrede, den der lilla
Arkiteht -donsören och Boije på Eder Teatern
och såg speranza igen. Så långt har det
godt med mig, att jag nästan tycker om
balett. D. v. s. icke dansen, som vänligt
vet alltid är idiotisk, men dekorationerna
och lyxen i kostymer. Det här är bland

det allra praktfullaste man kan se
Dessutom finnes der en ankom infor-
skrifver spanska Dansos, som damsar
"El vito" och "Zapateado" i national-
kostym, alldeles herrligt. Hvad hon
i vänlig halflång klädning är tusen
gånger bättre än alla de der fann
som skulle omkring henne.
I lördag senare på qvällen var jag hos
Mme Jacquinot der de sjöngs körer,
men som det ännu ej gick särdeles
väl tillsammans var det just intet
nöje. Mme Jacquinot frågade mycket
efter Mamma och Anni.
En skizz från theatern har jag gjort
och tänker möjligen göra något deraf
för Standertskjöld -Nordenstam. Det
är några herrar och dager i en baignois
några hufvuden af "gommeux" er i
parterren – jag får nu se om det låter
arrangera sig
Jag har starkt funderat på att
Alla
låta öppna gossen här. Det är då
löjligt att ej begagna sig af den, då

jag engång betalt 150 ma för
rören och ledningen. Som gasometern
är i förstugan kan jag ju låta con-
ciergen stängt till den alla aftnar,
så är det ju ingen fara i verlden.
Nu är det miserabelt med min upp-
lyxning. 2 stearinjus se så fattiga
ut som möjligt i ateliern.
Det har blifvit varma igen 5, 6
grader så att det är rigtigt svart
att gå med den stoppade paletån;
en annan, tunnare, som jag beställt,
få de notes till skräddare aldrig är här-
denna – dock ha de lofvat den högtidligt
till i morgon.
I afton är det ville Vallgrens 30 års för-
nen med Runebergs, Söderhjelms och en
massa målare och målarinnor, sängar
och sångerskor. Vi ha gifvit ville några
japanesiska brönsljusslakar såsom
Tack för de många gånger de varit
vänliga mot oss ungkarlar.
Ack hvad jag saknar En! Gud
fred och Välsignelse till julen
Eder
Atte
Tack för tidningarna

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll