Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

beställningar böcker brev drycker fäktning fester gåvor jul kaminer kläder konsthandel kvinnor måltider motion nyår sällskapsliv skådespelare skönlitteratur tjänstefolk

Paris d. 22 om aftonen 85
Älskade Mamma,
Nu är det den för dag för julafton och
ändå har jag icke kommit i någon
slags julstämning. Då jag tänker på
Er jo – när Mamma skrifver om Tajtas
julbrygd och när jag fick Mammas böcker
(Tolstoi ännu karemna och sportboken) Tack
Tack. – Min julafton kommer nog att
bli ganska misslyckad. – Vi hade först
tänkt på en specialfirning hos Meyers
till kl. 9 och sedan gå på en skandinavda
julsexa – men nu ha skandinaverna bytt
sedan mot en middag kl. 7, och med här-
redan om distanserna här kan Mamma
inne att det ej är värdt fara till Söder-
hjelms bakom Panthion kl. 4, då middag
skall afatas kl. 7 hos Wepler i Clichy
(der vi engång åt i trädgården. Dessutom
kommer en massa svenska obekanta
dit upp bl. a. målaren Persens, gifta
med en piga från Düsseldorf. Vidare
Neoviuses, fröken Erikson, Vallgrens

Boye m. fl. – Mamma förvånar
sig öfver att se Droye spela en så
stor rol i mitt dagliga lif och frågar
hvarför. jo, emedan han crampon-
mera sig, i glad sig fast i mig, stackars
fattiga barn med hela enfaldens
upprigtighet. Fuktlektionerna ha gjort
oss oåtskiljeliga. Han prata hela
tiden, sådant ideligt nonsens, flenar,
plirar med ögonen – det beskedlig först.
Hans anlag äro icke något att tala
om. åtminstone är det som han gör
på ateliern ej mycket värdt, jag var
deruppe och såg på det.
Gumman Saussines porträtt är nu
så godt som färdigt, och de äro mycket
nöjda med det. En seancer ännu med
Gumman, troligen om måndag.
I går var jag på en stor teatralisk-
artistisk representation hos Petit
i hans galleri. Jag fick ej tillfälle att
fråga om mina pengar, som de ha
skrifvit efter, men som jag ännu

ej hört utan. – Der var "le tout Paris
des premieres" men jag hade tråkigt.
Jag blir alltmera omöjligt för det
der konvertionella stora sällskaapslifva
för de banala komplimangerna och
för den officiella bundran för t. ex.
Sarah, Coquelin, Catulle Mendes och
Richepens poesier m. m. – Alltsammans
var en kolossal reklam för ett jul-
blad som Petit ger ut ett julblad
som i sin tar gör reklam för några
osålda taflor af Stevens och Millet
som Petit vill bli af med. – Och för
allt detta komma Gallifet, Munkacsy
Madame Adam och 500 andra narrat
och applödera Sarah som i mitt tycke
sjupade sig oändligt, Coquelin som
hade en idiotisk rol, Recchemberg
som stuttlade och var ingenne och
Baretta som läst särdeles tillgjordt
in säga af jag vet ej hvem.
Kanske var det jag som var specielt
kritiskt stämde, som kände ackel vid
de hundratals handslagen och banala
frågorna som tyckte alla fruntimmer

sågo sminkade ut och som tänkte
på att jag aldrig ville se den eller dem
jag håller har så dekolleterade som
alla dessa damer.
Ack hvad jag bra mycket hellre
ville sitta hos Er, i Salingreska huset,
alldeles i fred och tro, bland menniskor
som hålla af mig en smula, och som
jag vet att jag håller af.
I afton funderar jag på att gå till
Runebergs – jag har ändtligen öfvertygat
Bojje om att han intet behöfver komma
med. Han tror näml. det är hans pligt
att göra som jag, det är ett slags artighets
resonnemang-
Nyarsaftonen är jag bjuden till löjtnant Ehren-
burg som har stor svenska finsk bjudning–
Till julklapp har jag köpte mig en
förträffligt atelier kamin, en der hund
och ett har bottiner. Jag fick ej varit
med den der Chubersky.
orkar jag saknar Morbror Gustaf – Han
hade en sådan julmen och åt julmaten
med en andakt som jag nog aldrig får
se nädanefter.
Farväl och god jul
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll