Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

adel beställningar böcker brev dans ekonomi författare gymnaster handelsmän kläder modeller (yrken) motion nyår resor restauranger sällskapsliv sångare skönlitteratur trötthet vänskap

Nyårsaftonen 85
Älskade, Älskade Mamma
Anni och Butti
Tack för brefvet Buttis och
Mammas, som jag fick just
nu Tack för Mammas förra,
ett det varmaste, vackraste, käraste
bref, som rigtigt gick mig till
hjertrötterna.
olyckligtvis är jag nu så sjärad
att jag ej får tid att skrifva
mer än två ord. Jag skall näml.
på stor tillställning till löjtn. Ehren-
burg och sitter nu i vaxtaders.
stor, svarta byxor, hvit duk och
en ulltröje och skrifver. Hela

dagen har jag varit i redet.
I morgse modell till 12, så fru-
kort hos Chambure, åt hvilken
jag gaf porträttet, så ville valt-
(Han har börjat modellera mig nu)
gran från 12 2 till 4, så fäktning
till ½ 6 och så Boye som lemnat
värre än synden. Boye har näml.
varit ute i Grez hos Strindberg (!)
i 3 dagar, och haft utmärkt
roligt", han är ju sagt med Es hulda
maka. Jag är så trött som möjligt.
I förrgår var dans hos Runeberg –
fanns Lie dansade sjelf som en är-
sinnig, vals och polka och française
och var vid ett briljant lynne, höll
Då Cham-
tal och vitsade –

burg frågte priser på porträttet,
sade jag 2000 – men han ansåg
det vara för litet och gaf 2500.
Det är ju en liten dess, alls ej
utförd utom hufvud och ena handen.
Vi togs afsked af hvarandra för
i år och gumman Saussine gräl,
tackade mig och önskade mig allt godt.
Chambure hoppades att jag skulle
komma lika ofta som förr, bad
de mig komma och äta frukost här
ligt som helst och bjöd mig på med.
dag nästan vecka med sin systers.
svåger M. de Monthot Det kan
kände att jag skall måla Madame
de Monthos också. Under seancer -
nu har jag ätit de ypperligaste
frukosten hos Chambure, lille goda
som hos Bignon, men mest

gläder jag mig åt att ha blifvit
så nära bekant med en rigtigt
fin och finkänslig enkel och hygglig
Carl som Chambure..
mera
Nu hinner jag ej – och hur mycket
roligare vore det ej att sitta i laga
och bo och skrifva till Eder hela
aftonen att att gå och se alla möjliga
svenska baroner, gymnaster gross-
handlare och sångerskor i Ehrenborgs
"stilig" våning.
tjodt nytt år – jag jag kan verkligen
ej säga hur mycket jag önskar
Er allt godt och hur innerligt jag
håller af Er. Gud välsigne Er alltid!
Helsa alla från
Atte.
Anna Karenina är bland det snillrikaste
jag läst, och Tolstoi en af vår tid största för-
fottore – Hvad detta är mycket djupare och menskligen
i franska romanerna

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll