Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

belysning beställningar ekonomi gaser resor sällskapsliv tandvärk

Paris 10 februari 86
Älskade Mamma,
"Midt i en resa, hvilken ej blef af" skrifver
jag d. v. s. mina saker ligga ännu
färdigt ihopvikna för att köras i kapp-
säcken. Resan är dock endast uppskjuten,
icke öfvergifven. Chambure kom näml i går
och sade att affärer tvinga honom att
vara tillbaka i Paris d. 25 febr. och
som det med resan ej blefve fjorton
dar, tyckte han det ej löna mödan. I
grunden är jag glad, ty det är kallt
dernere ännu. I Nizza 0 grader i går.
Deremot proponerade han att vi skulle
resa ned och se på karnevalen d. 9 mars
Då skulle jag kunna måla hvilket vore
omöjligt nu i kylan.
Jag bråkar fåfängt med skizzer till Standert
skjölds (Hermanns) pastell. Dessa Pariser-
damer bli olidliga på taflor. Jag är i
grund missnöjd. Den lilla taflan som
jag gjorde för Goupil köpte Antell för
1500 mk, och som G. gerna gick in på
saken, är jag glad att den icke försvann
i obekanta öden som så många andra.

Utom pastellerna håller jag på med
två teckningar åt Baude. Jag
har arbetat vid gas nu hela sista
veckan, det är rätt intressant, men
resultaten äro klena.
Fortfarande har jag då och då haft
ryckningar i tänderna nevralgier o.d.
naturligtvis för att jag suttit nära fönstret
och fått drag. Ute har det varit 5 à
6 grader
kallt
om nätterna. – Ville Vallgrens
byst är nu gjuten i gips, och jag känner
mig helt fri och ledig. Under den tiden
jag poserat skulle jag kunnat måla
en tafla som ingenting. Senaste vecka har
jag varit bjuden på två soiréer och ej
gått. Jag börjar således få litet mera
karaktärsstyrka. Det är så odrägligt
att köra hem den långa vägen kl. 1 à
2 på nätterna.
Mycket har jag funderat på att göra
en resa i Norra Finland, möjligtvis
med Gallén, om han kan komma med.
Jag måste nu se några vildare trakter
än Haiko, se midsommarljus och rigtiga
finnfinnar. Om vi under juni skulle
resa till Kajana och derifrån till Uleåborg

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Resan söderut är uppskjuten p.g.a. Chambures affärer.

  Rivieran Emile de Chambure
 • Edelfelt arbetar med skisser till Herman Standertskjölds pastell.

  Herman Standertskjöld-Nordenstam
 • "Sittande svartklädd dam", som var målad för Goupil köptes av Antell för 1500 mk; Edelfelt är glad att den inte försvann i obekanta öden som så många andra.

  Adolphe Goupil (osäker koppling) Herman Frithiof Antell
 • Edelfelt arbetar förutom med pastellerna med två teckningar åt Baude.

 • Har arbetat vid gasbelysning en vecka; det är intressant, men resultaten är "klena".

 • Har fortfarande ibland tandvärk och neuralgier, troligen p.g.a. drag från fönstret.

 • Ville Vallgrens byst av Edelfelt är gjuten i gips; Edelfelt känner sig fri och ledig; han skulle ha kunnat måla en tavla under denna tid.

  Ville Vallgren
 • Senaste vecka har Edelfelt tackat nej till två soaréer.

 • Edelfelt har funderat på att göra en resa till norra Finland, kanske tillsammans med Gallén; vill se "vildare trakter" än Haiko, "midsommarljus och rigtiga finn-finnar"; funderar på att åka till Kajana i juni, därifrån till Uleåborg.

  Finland Haiko Uleåborg Kajana Axel Gallén
 • Brevet saknar slut.