Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel äktenskap beställningar dans diplomater ekonomi förlovning fotografier generaler kläder kvinnor militärer (personer) resor sällskapsliv solfjädrar teater utställningar väderlek

d. 15 febr 86
Älskade Mamma,
I hvilket annat fall som helst skulle
jag ha tyckt det vara rigtigt förargligt
att resan till Nizza blef uppskjuten,
men nu, då jag hör af Standertskiöld
Linder, C. Cronstedt och Frenckell hur
kallt det varit der nere, tröstar jag mig.
Dessutom har jag, Gud ske lof, fått för
mig igen en lust att måla, som
jag ej känt till på länge, och med
den ett lefnadsmod och ett gladt kurage
som gör att hjertat sväller i bröstet.
Jag funderar på att göra en större
pastell af Ville Vallgren och hans fru
och som jag redan gjort en massa
studier som lyckats temmeligen har jag
all anledning att tro det taflan
blir bra. Får jag den färdig före min
afresa så tant mieux, hvarom ej, så
utställer jag den någon annan gång.

Då jag visste att Standertskiöld var
i farvattnet, svängde jag upp två
pasteller, den ena en dam i Boulogner
skogen, den andra en vy från
Luxembourg trädgåden –, med en massa
bonner och bebéer. Detta gjorde jag
för att S. skulle välja. Han bestälde
båda af mig. Damen i vagnen (som
med förlof, icke ser särdeles comme il
faut ut) ville han absolut ha för
2000, den andra ville han ha i olja
för 6000. Som den första är så
godt som färdig och den andra
kommer att intressera mig mycket
är jag nöjd. Luxembourg taflan
blir så stor som Haiko-Hammars taflan
med barnen. Flere teckningar har
jag dessutom gjort, och det går,
det går igen, och jag hoppas att
det icke går baklänges. Den der Ville
Vallgrenska pastellen skall jag göra på

8 à 10 dagar. I allmänhet är jag
säkrare på att lyckas då jag
endast
har litet
tid på mig.
Frenckell äro återkomna. Ett lustigt
herrskap! De stämma möte med mig
i går afton kl. 7, och hvarje förnuftig
menniska måste ju då anse
sig bjuden på middag – nej, Frenckells
hade ätit förut, och jag fick sitta
och ha i mig maten ensam, för att
sedan gå på Eden med dem. Igen
de underligt pelsarna! Fröken Dagmar
klädd i stor rundt pelskappa och halm-
hatt med stora plymer, frun i hvit
pelskappa, också med sommarhatt.
I dag voro de här på e. m., och gingo
just för ett ögonblick sedan härifrån.
Dagmar försöker vara blacerad och
skeptisk tror ej på kärlek, på extas
och entusiasm – sådana dumheter. Och
vore det nytt sedan, men den sortens
snobberi kan man ju utantill. Hon
ser ej alls ut att vara förälskad i
sin tscherkess, fastän hon skall gifta sig
med honom den 26 i denna månad,

således om några dagar. – Standert-
skiölds reser i afton, Linder stannar
här och viftar. Då han är med Frenckells
och d'Expinasse's ser jag icke mycket till
unga Hjalmars friska nuna, och är lika
glad för det.
Ja, Berndtson har skrifvit till mig
att han är förlofvad, således måste
saken vara afgjord. Jag tycker det
är sorglustigt, om ej, såsom man ju
kan hoppas, han blir bättre. Men
olycksprofet vill jag ej vara. Jag spådde
illa vid Ville Vallgrens giftermål, och jag
har ej sett något par lyckligare än de,
likaså har jag alltid varit emot
alla partier, som ändå slagit rätt väl
ut. Jag tror nästan att jag, om det
kom an på mig bara, skulle låta mensklig-
heten dö ut, så många invändningar
har jag mot alla partier.
Då jag, såsom nu är uppfyld af tankar
på måleriet, och igen begriper hur herr-
ligt det är att kunna göra något som
duger, huru sällt och roligt det är

att ha ett mål för sig, blir jag lik-
giltig för familjelyckan – d. v. s all
annan fameljelycka än den jag njuter
af hos Er, mina käraste. Får se om
Berndtson för alltid slår sig ned i
den utmärkta Konstmetropolen Hel-
singfors och målar porträtter efter fotogra-
fier; – det skulle jag åtminstone inte
härda ut med – Han skrifver alls
ej huru det gått till, om initiativet var
hans eller föräldrarnes. Hufvudlöst
tycker jag det är, men Vår Herre är de
dårars förmyndare, och jag vill, som
sagdt, ej mera vara olycksprofet,
utan önskar dem allt godt.
Mannerheim har varit här några
gånger för pengarnas skull, och då haft
tillfälle vara skamlös mot mig. På
tal om Sinebrychoffs och fru Karamsin sade
han: jag förstår att du vill hålla dig
väl med dem, de äro ju rikt folk".
Den kulan visste då intet hur den
tog, ty jag behöfver väl mindre se på så-
dant än de flesta andra. – Meyer

har också skrifvit ett underligt bref
till mig: Då han nu märkt att
min resa till Nizza var endast
simulerad, förvånar han sig öfver
att jag ej visat dem förtroendet att
säga rent ut o.s.v. de skola ej
genera mig o. s. v. – rigtig smörja.
Mitt absolut rena samvete då
det gäller lögner och intriger, gör
att jag bara skrattar åt allt ihop.
Ni kan ej tänka Er hur svårt det
är att få en passande solfjäder åt
Butti, utan målning. Jag vill näml.
ej gerna köpa en dålig målning då
jag kan göra en bättre sjelf, utan
vill ha broderier eller spetsar, och har
derför ännu ej kunnat stadga mig
i mitt val. I alla fall får jag solfjädern
fram till Blisens födelsedag, endera
med Frenckell eller med Boije som
reser om en vecka. Boije är en besked-
lig och hjertegod menniska, och är så
innerligt tacksam för det lilla jag

kunnat göra för honom.
Nästa lördag är det stor bal hos
Munkacsy. De slå nu rigtigt på stor-
trumman då taflan är färdig – Mozart
stackare får dö vid elektriskt ljus
och med musik bakom taflan. Talte
jag om att jag häromdagen åt mid-
dag hos Fredericks – de skrattade betydligt
åt Mme Munkacsy åt hennes gran-
na namnschiffer och kronor öfverallt
och åt hela den här i scensättningen.
Emellertid har Munkacsy östereikiska
ministern, gr. Hoyos för sig, och genom
honom en stor del af Faubourg St Germain
Då Kejsarn adlade honom
för några år sen
skref
grefve Benst
till Munkacazy:
On dit que la noblesse
oblice, mais cette fois-ci, c'est
l'Empereur que oblige la noblesse, –
hvilket visar huru osterrikarne anse
honom stå högt. Ur ren målarisk
synpunkt är han en talent, icke just
af andra ordningen men ej heller
af första. Det är för mycket tam-
tam och tirr-tirr bom bom uti hvad
han gör – just hvad som behöfs för

att publiken skall anse det vara
rigtigt extrafint. Mme Freedericks
tycker jag om, hon är alldeles ovanligt
intelligent och är ej så der förblin-
dad af le monde, att hon skulle ha
förlorat allt
vanligt menskligt
omdöme, och dessutom
tror jag att hon är godhjertad. Han
är just ingenting, en korrekt, väl
uppfostrad rysk-tysk general, förskräckligt
artig och bockande.
I morgon går jag till Chambure för
att se om han ännu är resfärdig
och reslustig, och i allmänhet för att
helsa på honom. Han har det ej för
roligt med svågern, Mme Saussines
son, som är en narr och alldeles
går upp i le chic eller rättare sagdt
"le convenu" Då nästan alla affärer,
och Gummans äro många och vidlyftiga,
måste uppgöras af dessa två herrar
som ej äro särdeles förtjusta hvarandra,
kan det ej bli roligt.
Och nu farväl, helsa alla från
Atte
Tack för bestyret med pengarna, det der förstår ni tusen gånger bättre än jag.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt skulle tycka att det var förargligt att resan till Nizza blivit uppskjuten, men hörde nu av Standertskiöld, Linder, C. Cronstedt och Frenckell hur kallt där är nu.

  Nice Waldemar von Frenckell Hjalmar Linder Herman Standertskjöld-Nordenstam Carl Cronstedt
 • Edelfelt har fått lust att måla; har inte känt så på länge.

 • Funderar på att måla en större pastell av Ville Vallgren med fru; har gjort många studier som är lyckade och tror att tavlan blir bra; ställer ut den en annan gång ifall den inte blir färdig före avresan.

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Edelfelt visste att Standertskjöld var i antågande och "svängde upp" två pasteller: dam i Boulognerskogen och vy från Luxembourgträdgården med bonner och bebéer; detta för att Standertskjöld skulle få välja, men han beställde båda: damen för 2000 och Luxembourgträdgården för 6000.

  Herman Standertskjöld-Nordenstam
 • Damen i "Au Bois de Boulogne" är inte "rigtigt comme il faut".

 • "Au Bois de Boulogne" är nästan färdig och "I Luxembourg-trädgården" kommer att vara intressant att måla.

 • "I Luxembourg-trädgården" blir lika stor som "Lördagskväll vid Hammars".

 • Edelfelt har gjort flera teckningar för "I Luxembourgträdgården", känner att han går framåt i konsten.

 • Tänker måla "Porträtt av Ville Vallgren och Antoinette Råström" på 8–10 dagar; är säkrare på att lyckas då han inte har så mycket tid på sig.

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Frenckells har kommit tillbaka från Nizza och stämt träff med Edelfelt klockan 19; Edelfelt trodde att det var frågan om middag, men de hade ätit redan; sedan till Edenteatern.

  Nice Waldemar von Frenckell Sigrid von Frenckell Signe Ellen Olga Aimée von Frenckell
 • Fru och fröken Frenckell är klädda i päls och sommarhatt.

  Sigrid von Frenckell Signe Ellen Olga Aimée von Frenckell
 • Dagmar von Frenckell är skeptisk och blaserad: hon tror inte på kärleken, trots att hon ska gifta sig med en tjerkess den 26 februari.

  Signe Ellen Olga Aimée von Frenckell Sergej Ziminskij
 • Standertskjöld reser i kväll.

  Herman Standertskjöld-Nordenstam
 • Hjalmar Linder stannar och "viftar", umgås med medlemmar ur familjerna Fontenillet och d'Espinassi.

  Paris Hjalmar Linder Philippe de Fontenilliat d' Espinassi Adrienne de Fontenilliat
 • Berndtson är förlovad; Edelfelt menar att det är "sorglustigt" ifall Berndtson inte blir friskare; å andra sidan "spådde" Edelfelt "illa" då Ville Vallgren gifte sig och det har gått bra; men Edelfelt har alltid varit emot alla giftermål.

  Gunnar Berndtson Ville Vallgren
 • Edelfelt är uppfylld av konsten, tänker inte på "familjelycka", utom den hos Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt undrar om Berndtson tänker slå sig ner i Helsingfors för alltid och måla porträtt efter fotografi; skulle inte själv härda ut med det.

  Helsingfors Gunnar Berndtson
 • Berndtson skriver inte om hur förlovningen har gått till; om initiativet varit hans eller föräldrarnas.

  Gunnar Berndtson Jean Cronstedt Eva Cronstedt
 • C.R. Mannerheim har gjort visit för pengarnas skull; uppförde sig "skamlöst": sade att han förstår att Edelfelt vill "hålla sig väl" med Sinebrychoffs och fru Karamzin, som är välbärgade; Edelfelt konstaterar: han behöver inte tänka lika mycket på sådant [pengar] som de flesta andra.

  Aurora Karamzin Carl Mannerheim Sinebrychoff
 • Edelfelt har fått brev från Meyer Söderhjelm; Söderhjelm menar att Edelfelts resa till Nizza är simulerad; skriver att Edelfelt kan "säga dem rent ut"; Edelfelt har rent samvete gällande lögner och intriger.

  Nice Werner Söderhjelm
 • Det är svårt att hitta en passande solfjäder åt Berta Edelfelt; Edelfelt vill inte köpa en med målning, han kan göra bättre målning själv; skickar solfjädern med Frenckells eller Boije så att den kommer fram till Bertas födelsedag.

  Berta Edelfelt Knut Boije af Gennäs Waldemar von Frenckell Sigrid von Frenckell Signe Ellen Olga Aimée von Frenckell
 • Boije är en "beskedlig och hjertegod menniska", tacksam för det lilla som Edelfelt har gjort för honom.

  Knut Boije af Gennäs
 • Om lördag blir det stor bal hos Munkaczy, som har fått sin tavla med den döende Mozart färdig.

  Wolfgang Amadeus Mozart Mihály Munkácsy
 • Edelfelt har ätit middag hos Freedericksz, som skrattar åt Madame Munkaczy och hennes namnschiffer med kronor.

  Lev Alexandrovitj de Freedericksz Cécile Munkácsy Barbara Andrejevna de Freedericksz
 • Greve Hoyos, som är österrikiska ministern, är Munkaczys vän och på det sättet har Munkaczy kontakt med en stor del av Faubourg Saint Germain [traditionellt säte för franska artistokratin].

  Faubourg Saint Germain Mihály Munkácsy Hoyos
 • Kejsaren [Österrike-Ungern] har adlat Munkaczy och greve Beust har skrivit brev om adelskapet, som berättar om hur österrikarna ser Muncakzy.

  Mihály Munkácsy Friedrich Ferdinand Beust (osäker koppling) Frans Josef I
 • Om Munkaczys konstnärlighet.

  Mihály Munkácsy
 • Edelfelt tycker om Madame Freedericksz, som inte är "förblindad" av le monde, societeten.

  Barbara Andrejevna de Freedericksz
 • Herr Freedericksz är en väluppfostrad rysk-tysk general.

  Lev Alexandrovitj de Freedericksz
 • Imorgon går Edelfelt till Chambure för att fråga om resan; Chambure har det inte roligt med svågern, Madame Saussines son; de ska tillsammans godkänna Madame Saussines affärer.

  Emile de Chambure de Saussine Saussine
 • Tackar för bestyret med pengarna.