Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer biskopar dans diplomater docenter finska födelsedagar franska furstar furstinnor gräl grevar kvinnor palats resor sällskapsliv sjukhus skolor söder solfjädrar språk ungerska vänner

Tisdag d. 23 februari 86
Älskade Mamma,
Nu har jag varit i en förskräcklig vefva,
arbetat mycket hela dagen och varit
ute på qvällarne. Lördagen: stor bal hos
Munkacsy, Söndagen middag hos Chambure,
i går, måndag soirée hos Freedericks, en
petit comite med 2 furstar, 4 furstinnor
en markis, åtskilliga grefvar och förresten sådana
schangtila karlar som Boije och jag. Det
var intet roligare för det. Deremot var
balen hos Muncakzy bland det vackraste
man kan se. Detta magnifika hotell, troligen
enastående i verlden som inredning, briljant
upplyst och fullt af vackra toiletter, det var
verkligen förtrollande. Zigenar orkestern spelade.
mycket ungrare, som dansade czardas, litet
för länge tyckte alla icke ungrare. Det är
en slags hambopolcka som dansas efter alla
de der kända brahmska melodierna. Mischka
och fru Mischka dansade också czardas.
Några unga ungerska magnater Andrassy
Karolyi etc. som sågo temmeligen tölpiga
ut, voro outtrötteliga. En rigtigt fin ungersk
grefvinnan Tõlõky eller något dyl., liknande nå-

got fröken Puschkin, var den enda
som dansade rigtigt behagligt. För resten
fordras det kostymer till alla dessa
nationaldanser. Efter supén, då
redan en massa menniskor gått
kommo zigenarne ned i matsalen och
spelade, på Mme Essipoffs kommando,
en massa outgifna ungerska saker
bizarrare än allt hvad man hört i den
vägen. Alla de närvarande ungrarne
begynte gnola med och ett tu tre var
den samma outtrötteliga grefve Andrassy
igen i färd att dansa czardas med
sin grefvinnan Tõlõky. – Ungerskan liknar
verkligen finska som tonfall –
Det är allt fortfarande Chambures och
min mening att resa omkr. d. 4, 5
mars. Jag hoppas jag sålunda får fira
Berthas födelsedag i Södern. F. n. har
Chambure biskopen af Nîmes här, i
och för några skolor och hospital i södern,
stiftade af hans aflidne fru. Han frågade
om jag hade lust att komma och äta
middag med biskopen, gumman Saussine

och några gamla fruar till, men han
tillade att det ej skulle bli "folichon" och
det trodde jag med.
Madame Feedericks är en klok och snäll
menniska, men då det är många personer
hos dem, kan man naturligtvis endast
ryckvis komma att tala med henne.
En liten oppnäst furstinna Massalski, som
målar, och består sig egna åsigter (säger hon)
i allting, var rätt rolig att prata med.
Snart har Meyer någonslags tillställningar
för att han blifvit utnämd till docent
jag har varit "en froid" med honom under
några veckor till följd af några mankerade
bref som han skrifvit, men nu är det bra
igen sedan han bedt om förlåtelse och skyllt
på sitt lynne. – På Linder blef jag rysligt
vild häromaftonen, vid utgången från
en theater. Det var för rakt ingenting,
men hans sätt är så retfullt och glop-
aktigt att jag blef rasande. – Det
der kamratskapet i Helsingfors alstrar
en intimitet som hufvudsakligast går
ut på att glömma bort folkvett då det
gäller ens vänner. En brist på finkänslig
het och sätt som alltid stöter mig –

En ungdom som Linder, som icke har tecken
till allvar i sig, förargar mig. Visserligen
var det jag som bar mig dumt åt då
jag blef arg, men det måste vara något
specielt retsamt hos honom, efter som
jag två gånger förgått mig mot honom,
något som aldrig kändt mig med någon
annan.
Min trogna Boije skall ligga här i ateliern
två nätter innan han anträder sitt återtåg
till Norden. Berthas solfjäder kommer med
honom. Han är ändå gränslöst beskedlig,
Boije, och tålmodig sedan. Då man ber
honom gå ut, går han, men man måste
säga det, annars förstår han ej. Hans
franska är pengar värd men med en älsk-
värd naivitet går han på lika ifrigt som
om det vore svenska, lika oredigt men mycket
mera obegripligt. Jag förstår i bland ej ett
endaste ord, när jag hör honom utlägga.
Den Vallgrenska pastellen ger mig myror
i hufvudet; för ögonblicket är jag mycket
missnöjd, men det är ju alltid samma
historia.
Tusen helsningar från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har arbetat på dagen, varit ute på kvällarna.

 • På lördag är det stor bal hos Munkakczy; på söndag är middag hos Chambure; i går måndag var soaré hos Freederickzs.

  Emile de Chambure Lev Alexandrovitj de Freedericksz Mihály Munkácsy Barbara Andrejevna de Freedericksz
 • Om soarén hos Freederickzs; gäster var bl.a. två furstar, fyra furstinnor, en markis, många grevar och "schangtila karlar" som Boije; det var ändå inte roligt.

  Knut Boije af Gennäs Lev Alexandrovitj de Freedericksz Barbara Andrejevna de Freedericksz
 • Balen hos Munkakczy var däremot "det vackraste man kan se"; palatset upplyst; enastående inredning, vackra toaletter [klänningar]; ungersk dans, czardas, av herr och fru Mischka, Andrássy, Karolyi; grevinnan Tölöky liknade fröken Puschkin; Madame Essipoff ledde zigenarmusik.

  Mihály Munkácsy Annette Essipoff Gyula Andrássy Károlyi Mischka Mischka Tölöky Pusjkin
 • Ungerskan liknar finskan i tonfallet.

 • Edelfelt reser med Chambure till södern 4 eller 5 mars; hoppas få fira Berta Edelfelts födelsedag i södern.

  Nice Marseille Rivieran Berta Edelfelt Emile de Chambure
 • Chambure har besök av biskopen av Nîmes i anledning av några skolor och sjukhus som Madame Chambure har grundat.

  Emile de Chambure Amélie-Félicité de Chambure François-Nicolas Besson
 • Edelfelt var bjuden på middag till Chambure med biskopen, Madame Saussine och andra gamla fruar.

  Emile de Chambure de Saussine François-Nicolas Besson
 • Madame Freederickzs är en klok och snäll människa.

  Barbara Andrejevna de Freedericksz
 • Det är roligt att prata med furstinnan Massalski som målar och har egna åsikter.

  Massalski
 • Meyer Söderhjelm blir docent.

  Werner Söderhjelm
 • Edelfelt har varit "en froid", på kollisionskurs med Söderhjelm några veckor, men han har nu bett om ursäkt och skyllt på sitt "dåliga lynne".

  Werner Söderhjelm
 • Edelfelt har blivit arg på Linder; kamratskapet i Helsingfors genererar brist på folkvett och finkänslighet; har nu förgått sig genom att bli arg på Linder två gånger: det måste vara något särskilt retsamt med honom.

  Helsingfors Hjalmar Linder
 • Boije ska bo i ateljén några dagar innan han reser hem; skickar Berta Edelfelts solfjäder med honom; beskrivning av Boije och hans franska.

  Knut Boije af Gennäs
 • Edelfelt får myror i huvudet av den "Porträtt av Ville Vallgren och Antoinette Råström"; är missnöjd med den, men det är det vanliga förloppet.

  Antoinette Råström Ville Vallgren