Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

döden ekonomi födelsedagar fotografier illustration kläder konsthandel resor sällskapsliv smycken solfjädrar

Måndag 1 mars 86
Älskade Mamma,
Hvad den der fotografin med Mamma
och de små Brandtarne var rolig, jag
fick rigtigt hemlängtan då jag såg den.
Just nu har jag tagit ett ömt afsked
af Boije, som reser direkt hem,
(stannar visserligen en dag i Petersburg) och
hoppas vara i Helsingfors lördag afton.
Han har lofvat gå upp till Er om
söndag. Han lemnra då den Buttiska
solfjädern (det passar ju bra, ty just om
söndag är födelsedagen) en svart sten
kolsbrosch åt Mamma (i stället för den
dåliga i fjol) samt en hausse col åt
Anni. Det är årets nyaste uppfinning
i brosch väg och bäres endera uppe vid
kragen, fastsydd i klädningen, eller
om man bär en plisserad hvit
spetsgarnityr, nere vid lifvet.
Dessutom några gula hårnålar
åt Anni, sådana som nu

brukas. Idag berättade Boije att
han fått diplomatiskt pass och
således har rättighet att föra med
sig hvad han vill utan tull. Hade jag
vetat det förut skulle jag ej ha
nöjt mig med dessa småsaker.
Flickornas koftor skall jag bestyra om.
Dock vet jag knappast om de kunna
skickas med posten, och Sanmarks
resa snart, så att de ej hinna bli
färdiga att gå med dem. Kommer
tid kommer råd. Förrän i slutet
på april kunna de ju dock ej behöfvas.
Om en stund väntar jag hit friherrin-
nan Freederickz, eskorterad af en
grek från Odessa, Manrocordato och
denna Wolkoff, som jag skrifvit om.
Boije kan berätta Er om alla mina
ryska relationer här och dessutom om
mycket annat, ty en språklåda har
han som förslår.
I afton skall jag äta middag hos
Portalis med Chambure och gamle
Mr Marion (70 år), hvilken dock i

ungdomlighet, elegans och vigör är
yngre än vi alla andra tillsammans.
Alla tycka om den Vallgrenska
pastellen, och jag är också temmeligen
nöjd sjelf. Nu håller jag på med ett
embêtant arbete, att retouchera
en fotografi af Pasteur för Baudes
räkning Som fotografin är dålig
(mycket sämre än Nyblins) sned
och vind, och Baude skall gravera
efter den får jag lof att måla
i svart och hvitt så godt som
allt sammans. Det är fasligt
tålamodspröfvande.
Jag har arbetat friskt dessa
tider, och det skall bli helt skönt
att slå litet dank i Södern,
dit vi tänkt resa lördag afton.
Söndag kl. 4 skulle vi då vara i
Nizza. Jag hoppas att ingenting
numera kommer att korsa våra
planer.
Från Petit hörs ingenting, trots
mina påminnelser. Jag börjar bli

ordentligt orolig, och som jag ej har
ett enda ord skriftligt af honom
är jag ännu ängsligare för mina pen-
gar. Men jag kommer väl att ha
tur i detta som i allt annat.
Gud ske lof, jag kan säga som
Millais, den engelska målaren
lär säga I am i happy man, och
jag behöfver ej tillägga som han, I was
a miserable man än now I am
a happy man. Mest är jag en "happy
man för att jag har Er. Jag kommer
till dessa reflexioner om tacksamhet
af den 5te mars, pappas dödsdag som
nu snart inträffar. Sjutton år!
Och hela tiden har det gått bättre och
bättre. Gud ske tack och lof. Måtte han
bevara Er!
Och nu farväl för denna gång.
Helsa och gratulera och krama och pussa
Bertha hjertligt på hennes födelsedag
Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Roligt med fotografi av Alexandra Edelfelt och barnen Brandt; Edelfelt fick hemlängtan.

  Alexandra Edelfelt Brandt
 • Boije har rest; han hämtar med sig solfjädern åt Berta Edelfelt, kolbrosch åt Alexandra Edelfelt och hausse col åt Annie Edelfelt, som är det nyaste i broschväg, instruktioner och illustration om hur den ska bäras; dessutom några moderna gula hårnålar åt Annie Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Knut Boije af Gennäs Alexandra Edelfelt
 • Boije berättade idag att han har fått diplomatiskt pass; Edelfelt: kunde ha skickat vad som helst med honom utan tull.

  Knut Boije af Gennäs
 • Edelfelt ska bestyra om Annie och Berta Edelfelts koftor; ska de skickas med posten? Sanmarks reser innan de hinner bli färdiga.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Carl Gustaf Sanmark Maria Sanmark
 • Visit av friherrinnan Freederickzs, tillsammans med Maurocordato, som är grek från Odessa, och Wolkoff.

  Odessa Barbara Andrejevna de Freedericksz Maurocordato Volkov
 • Boije kan berätta om alla Edelfelts ryska relationer i Paris och mycket annat.

  Paris Knut Boije af Gennäs
 • I kväll bjuden på middag hos Portalis med Chambure och Marion, som är 70 år men ungdomligare än alla andra tillsammans.

  Emile de Chambure Roger de Portalis Marion
 • Alla tycker om "Porträtt av Ville Vallgren och Antoinette Råström"; tämligen nöjd själv.

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Edelfelt retuscherar ett fotografi av porträttet av Pasteur för Baude; det är sämre än Nyblins fotografi.

  Charles Baude Daniel Nyblin Louis Pasteur
 • Edelfelt har arbetat mycket, ska bli skönt att "slå dank" i södern; reser om lördag och är framme i Nizza om söndag.

  Nice
 • Edelfelt har inte hört något från Petit om pengarna [oklart för vilket/vilka verk].

  Georges Petit
 • Vill säga som Millais: "I am a happy man", för att han har Alexandra, Annie och Berta Edelfelt; det är 17 år sedan Carl Albert Edelfelt dog och det har hela tiden gått bättre för familjen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Carl Albert Edelfelt John Everett Millais
 • Gratulationer till Berta Edelfelt på hennes födelsedag.

  Berta Edelfelt