Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel blommor ekonomi fastlagen furstar hav hotell karnevaler kläder prinsar resor telegram väderlek

Nizza den 9 mars 86
Älskade Mamma, Så-
ledes blef resan ändå af
och jag är mycket nöjd
deröfver. Visserligen är det
kallt härnere och i morgse
snöade det, men midt på
dagen lyser solen och då är det rätt drägligt
Då jag lemnade Paris var det ett vargaväder.
Chambure är på godt humör trots vår usla
installation. Vi ha nämligen två små domestik
rum uppe i 4 de våningen, snygga visserligen
men kalla och med potatissäckar som madrasser
korta sängar o. s. v. I Marseille voro vi en
förmiddag. Hvad jag tänkte på Mamma der.
En hisklig mistral blåste, puttar och ränn-
stenar voro frusna, men himmeln var blå
och hamnen med alla fartygen var rolig att
se. Så fullkomligt olika Paris det var.
Och ändå liknar Marseille ej Italien och ej Spanien,
Det är någonting alldeles eget i sitt slag. Och
luften, som Chambure säger vara alldeles igen för
Marseille: Olja, kryddor, kaffebönor och litet tjära,
något alldeles egendomligt. På återvägen stanna
vi väl der några dagar. – I ett klart och
kallt vädret reste vi genom St Raphael & Cannes
till Nizza. Vid bangården emottagos vi af ett
dumt confettiregn, som tilltygade våra hattar
och palltåer förskräckligt. – Detta var det minsta

lyckade af carnavalen. Så reste vi från
Hôtel till hôtel för att få rum, förgäfves.
Stultigen lemnade vi här, i ett af de dyraste
och bästa, men fingo som sagdt, dessa dåliga
krypin. Nu gå vi omkring och söka rum på
månad. Chambure är alls ej snobb i någonting
och har rest hela sitt lif så att han är
van vid missöden af alla slag och tar dem
muntert. Söndag afton var det stort fackel-
tåg med masker o. illumination – trångt och vackert
som coup d'oeil, fastän costymerna voro af skirting
för det mesta.
Men i går var det makalöst vackert. La bataille
des fleurs, upplyst af den herrligaste sol
var bland det elegantaste man kan se. Hela
Europas aristokrati och plutokrati. Prinsen
af Wales (som fick sin hatt alldeles stukad
af blomsterregnet) Leuchtenberg, Jurij, Mme
Gallifet och tutti qvanti. Vackra, vackra toiletter,
herrliga blommor Tänk er le retour des
courses vid Longchamps, men alla vagnar
blomsterfylda, hjul, kuskebock allt blomster-
prydt, hästarne med stora buketter vid öronen
och så ett krig med blommor, likaså lifligt
som det med confetti. Chambure och jag
köpte två stora korgar som inom en timme
voro alldeles tomma. Bara la bataille
des fleurs är nog för att man ej skall ångra

resan. Jag försökte göra några croquis
men det lät sig ej göra, dertill var rörelsen
för liflig.
Nu går posten. I dag är confetti och
vi måste skaffa masker af ståltråd och
dominos. Confettin är dum tycker jag
ty det gör ondt och förstör ens kläder
totalt.
Vår resplan är tills vidare ungefär denna:
stanna här 3 veckor, göra utflykter till
Monte Carlo, Mentone och Genua och sedan
återvända genom Italien och Marseille.
Nu hinner jag ej mera. Här är dugtigt
dyrt, men prisen lära falla strax efter
Carnevalen d. v. s. i morgon.
Af Petit fick jag, innan jag reste
en vexel på 4500 (han skulle ha 10%).
Således är den sorgen öfver.
Ni fick väl telegrammet på Buttis födels-
dag? Tusen helsningar. Medelhafvet
är vackert också och isynnerhet då det
ej är så der pinsamt blått. Jag skall
göra studier här. Det är skönt att vara
på resa, känna sig alldeles fri och oberoende!
mera härnäst, detta är skrifvet i flygande fläng.
Eder
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt är nöjd över att resan blev av.

  Nice Rivieran
 • Det är kallt; det snöade på morgonen.

  Nice
 • Chambure är på gott humör, trots usla hotellrum, som egentligen är domestikrum, rum för tjänstefolk.

  Nice Emile de Chambure
 • Edelfelt har varit i Marseille en förmiddag; tänkte på Alexandra Edelfelt.

  Marseille Alexandra Edelfelt
 • Beskrivning av Marseille och resrutten.

  Marseille
 • Det är karnevaltid: har mötts av konfettiregn vid tågstationen i Nizza, hattar och överrockar blev "illa tilltygade".

  Nice
 • Edelfelt och Chambure har rest från hotell till hotell och till slut fått domestikrummen i ett av de dyraste och bästa.

  Nice
 • Beskriver "bataille des fleurs" med Europas aristokrater och plutokrater: prinsen av Wales, Leuchtenberg, Jurij Leuchtenberg, Madame Gallifet; vackra kläder, blommor, vagnar.

  Florence de Gallifet George von Leuchtenberg Edvard VII Therese Petrovna von Leuchtenberg Nikolaj Maximilianovitj von Leuchtenberg
 • Edelfelt försökte göra croquiser under "bataille des fleurs", men det var för mycket rörelse.

 • I dag är det konfetti, ska gå ut med Chambure för att köpa masker; Edelfelt tycker inte om konfetti: det gör ont och förstör kläderna.

  Emile de Chambure
 • Stannar i tre veckor: ska göra utflykter till Mentone, Monte Carlo, Genua; resrutten tillbaka.

  Genua Monte Carlo Menton
 • Det är dyrt, men prisen sjunker efter karnevalen.

 • Har fått en växel på 4500 franc av Petit [oklart för vilken/vilka verk].

  Georges Petit
 • Edelfelt undrar om telegrammet kom fram på Berta Edelfelts födelsedag.

  Berta Edelfelt
 • Medelhavet är vackert då det inte är så "pinsamt blått"; Edelfelt vill göra studier.

  Medelhavet
 • Det är skönt att vara på resa; Edelfelt känner sig fri och oberoende.