Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel äktenskap brev gåvor judar kasinon kvinnor officerare resor sjukdom (tillstånd) tåg tidskrifter utflykter utställningar

Monte Carlo d. 21 mars 86
Älskade Mamma,
Jag tror det är en hel vecka sedan jag
skref sist. Kakoi schkandal! – Som
Mamma ser äro vi icke mera i Nizza
utan här i detta herrligt vackra syndens
näste. Dock icke för att spela, utan för
att andas in friskare luft än i Nizza
der vi båda blefvo sjuka. Det måste
ha varit qvarterets fel. Vi voro alltför
nära den uttorkade ån Paillon för att
ej andas något elände från dess flod-
bädd. Dessutom blåste det förfärligt i Nizza
nu – troligen dagjemningsstormarna. Allt-
nog Chambure först och sedan jag började
lida af ett embarras gastrique, och det
fastän vi lefvat exemplariskt i alla af-
seenden, – hvarför vi beslöt att byta
om klimat. Alla menniskor här säga
att Monte Carlos klimat är det bästa här
på rivieran, ty det ligger högt och skyddadt
för vindar. I förrgår kommo vi hit, bo

på ett engelskt hotell och finna att
det finns mycket folk här som ej spelar –
bl. a. en alldeles ovanligt distinguerad
ung hertiginna, lady Gray, lång som
en hummelstör men verkligen rik du
Mouriers bästa teckningar af professional
beauties i Punch. Chambure känner några
äldre herrar som bo här: en markis de
Monsabré och en baron Altenburg, Altesse
sérénesime och kusin till Metternich –
De första dagarne ha helt och hållet gått
att vårda vår helsa, och det har också
lyckats, ty numera äro vi krya igen.
Det var egentligen onsdag torsdag och
fredag som vi voro krassliga – dock
företogo vi i vårt sjuklighetstillstånd ett
utfärd i vagn till Beaulieu, der jag gjorde
en studie. – Omöjligt att göra något
annat än landskap här. Folket är
ej intressant. Kuskar, kypare, tyska
bonner se der de enda infödingar vi tills
vidare sett.
I tisdags voro vi i Cannes, der det var
regatta, och der vi gjorde visit hos Mme

de Lurcy, en bekantskap som Chambure
nödvändigt ville att jag skulle göra. Hon
är
enka efter en hög embetsman
omking 45 år och reser med sin dotter
som är giftasvuxen och sjuklig – henne
såg vi ej, ty hon hade något fel, (som
de flesta menniskor, till följd af det
för dessa trakter ovanliga vädret, blåst
och köld). Mme de Lurcy var verkligen
rolig, originel och qvick. Hon måtte ha
sett mycket bra ut: Nu har hon alldeles
hvitt hår och mörka ögon och ögonbryn.
Det blir en bekantskap att kultivera
i Paris, der hon har ett hotell vid Parc
Monceaux.
Vi hade den djerfva planen att resa
till Genua i vagn, men baron Alten-
burg säger att det tar tre dagar och det
är litet för mycket. När vi nu hvilat
ut rigtigt ordentligt, och våra magar
äro mönstergilla igen, resa vi till det,
men pr jernväg, som alla andra dödliga.
Vi ha tänkt stanna der 2 dagar och
så komma tillbaka samma väg vi kom-
mit, ty det lär vara förfärligt kallt
att fara öfver St Gotthard nu.
Med Chambure är jag alltnog och mer

nöjd som reskamrat. Han är så ovanligt
vaken och fördomsfri och framför allt
en så ovanligt enkel och finkänslig natur,
att man ej kan annat än känna sig
hemmastadd med honom. I mångt och
mycket har vi alldeles likadana naturer –
och han brukar säga: Je vous plains,
jéune homme, vous avez ma nature,
impressionable et nerveuse. – Dessutom
har han något af artist i sig – spelar
utmärkt bra piano, (men går icke in
på Wagner rigtigt), har säkert öga och smak.
Då vi under hela resan alltjemnt åter-
sett samma menniskor ha vi slutligen
gifvit namn åt alla dem vi sett. I går
kommo vi i det intimaste samspråk med
en judfamilj, pappa, Mamma dotter och
måg, alla typiska. "Ce sont des marchands
de diamants de Lyon" säger Chambure, med
den säkerhet i omdöme man får genom
att resa mycket.
Han har lofvat skicka något
för Rivieran
karakteristiskt
till mina kära systrar, men blommor, som
är det mest karakteristiska, kunna ej uthärda
6 dagars resa och köld, och det blir väl derför
något annat, kanderade frukter eller dylikt.

Han har spelat några gånger, och
ömsom vunnit och förlorat. Men som
han alls ej är passionerad, är det ingen
fara med att han skall bli utblottad
på allt och vi skola måste sätta våra
klockor i pant. – Jag är absolut
omöjligt att intressera för spel – ser
jag någon vinna 50 tusen francs, så
gläder jag mig åt att banken förlorar,
tappar någon större summor så tänker
jag att han måtte ha råd dertill. Det
har ännu ej fallit mig in att riskera
fem francs ens.
Mme Koechlin är här för sin helsa, stackars
fru. Hon har grymt ledsamt efter sina
söner, som måste vara i Paris för studier-
nas skull. – Mme Alexandre Dumas och hennes
pratsamma (och qvicka) dotter Jeannine äro
i Nizza, men komma ofta hit. – Om
jag, som jag hoppas, kommer igen ett
annat år, så slår jag mig bestämdt
ej ned i Nizza, ty det är för mycket
storstadsaktigt, dammigt, lågt och
blåsigt, utan i Cannes, som är förtjusan
de, eller här, der man kan vara allde-

les fri och oberoende af spelar ström-
men nere i Casino.
Baron Rosenblad, den ståtliga hästgardisten
är här, har vunnit och är så frisk och
munter och onervös som någonsin en svensk
hästgardeslöjtnant kan vara. Vi ha varit
tillsammans med honom då och då, och
Chambure säger att det uppfriskande bara
att se Rosenblad, med bloden som nästan
spricker ut ur den blonda huden, "En
voilà oläsligt qui se moque de Schopenhauer"
säger han. – Jag måste tillägga att Chambure
sjelf alls ej är pessimist. – Rosenblad
är i alla fall tio trappsteg öfver t. ex.
en annan onervös officer Boije. Han
talar bra franska, har ett fint sätt och den
der yttre omvästnaden som svenska officerar
ofta ha och som våra alltid saknar.
Och nu säger jag Eder farväl, längtar
efter att få bref och önskar Eder allt
godt. I morgon skall jag åter måla
litet. Om det också ej blir så särdeles
mycket måladt på den här resan så
är jag ej olycklig deröfver. Tusen helsningar
går till alla från
Atte
Berndtsons tafla är inlemnad till Salongen, tack vare Ville Vallgren.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt skrev senast för en vecka sedan: "kakoi schkandal!"

 • Monte Carlo är ett vackert syndens näste.

  Monte Carlo
 • Edelfelt och Chambure har flyttat från Nizza till Monte Carlo för att få friskare luft; båda blev sjuka i Nizza.

  Monte Carlo Nice Emile de Chambure
 • Det finns många människor i Monte Carlo som inte spelar, bl.a. en ovanligt distingerad lady Gray, som liknar Mouriers teckningar i [tidningen] Punch.

  Monte Carlo Gray George de Mourier
 • Chambure känner markis de Monsabré och baron Altenburg, som är kusin till Metternich.

  Emile de Chambure de Monsabré Altenburg Richard von Metternich (osäker koppling)
 • De första dagarna i Monte Carlo har gått åt till att sköta hälsan: både Chambure och Edelfelt är friska igen.

  Monte Carlo Emile de Chambure
 • De har gjort utfärd till Beaulieu; Edelfelt har målat en studie där; det är omöjligt att måla annat än landskap eftersom folket inte är intressant .

  Beaulieu-sur-Mer Emile de Chambure
 • I tisdags var Edelfelt och Chambure i Cannes, där det var regatta; de hälsade på Madame de Luroy och hennes dotter.

  Cannes Emile de Chambure de Lurcy Genéviève de Lurcy
 • Fröken de Luroy är giftasvuxen och sjuklig; sjuk också nu.

  Genéviève de Lurcy
 • Madame de Luroy rolig, originell och kvick; Edelfelt ska utveckla bekantskapen i Paris.

  Paris de Lurcy
 • Edelfelt och Chambure har planerat att resa till Genua i vagn; baron Altenburg har berättat att det tar tre dagar; åker järnväg istället, det är för kallt att resa över Sankt Gotthard.

  Genua Sankt Gotthard Emile de Chambure Altenburg
 • Edelfelt är nöjd med Chambure som reskamrat; han är konstnärlig och musikalisk, men tycker inte riktigt om Wagner.

  Emile de Chambure Richard Wagner
 • Edelfelt och Chambure har träffat en judisk familj; Chambures omdöme om dem.

  Emile de Chambure
 • Chambure skickar present åt Annie och Berta Edelfelt från Rivieran.

  Rivieran Berta Edelfelt Emile de Chambure Alexandra Edelfelt
 • Chambure har spelat på kasinot några gånger; Edelfelt konstaterar att han omöjligt kan bli intresserad av att spela.

  Monte Carlo Emile de Chambure
 • Madame Koechlin är här för hälsans skull; saknar sina söner.

  Emma Koechlin-Schwartz Raymond Koechlin Jean-Léonard Koechlin-Schwartz
 • Madame Alexandre Dumas med pratsam och kvick dotter Jeannine i Nizza.

  Nice Nadesjda von Knorring Olga-Marie-Jeanne Dumas
 • Jämförelse mellan Nizza och Cannes, Monte Carlo.

  Cannes Monte Carlo Nice
 • Baron Rosenblad är här; ser så frisk ut att Chambure menar att det är uppfriskande bara att se honom.

  Emile de Chambure Carl Rosenblad
 • Jämför Roseblad med Boije, som också är en "onervös" officer; Rosenblad talat bra franska och har ett fint sätt som svenska officerare har och som finländska saknar.

  Knut Boije af Gennäs Carl Rosenblad
 • Edelfelt längtar efter brev hemifrån.

 • Edelfelt ska måla imorgon, men blir inte olycklig om det inte blir så mycket målat under resan.

 • Berndtsons tavla är inlämnad till Salongen, tack vare Ville Vallgren.

  Gunnar Berndtson Ville Vallgren