Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn beställningar blommor dagstidningar diplomater djur ekonomi födelsedagar hederstecken herrgårdar hund konsthandel konstkritik kvinnor landsbygd motion nationaldagar palats parker resor sällskapsliv trädgårdar utställningar

Paris, tisdag 18 maj 86
Älskade Mamma,
Jag liknar i det närmaste den falska Ran
och alla de andra klumsiga mamsellerna
på Molins fontän för ögonblicket. Kostymen
är nästan lika enkel och lika vattendrypan
de är jag. Efter en halftimmes fäktning
under 26 graders hetta, sedan en kall öfver-
sköljning, så igen litet gymnastik, och nu
svettbad igen. – För en stund sedan var Knoedler
från New-York här, (konsthandlaren som eger
Goupil & Cos firma i Amerika) Han bestälde
Horatius o. Lydia för 4000 och tog Emmas flickas
hufvud och en liten skizz för 2000, således en god
affär. Jag får hiskligt mycket pengar
detta år om Gud låter mig lefva och ut-
föra allt det jag har bestäldt. – Se här
Knoedler 6500 delvis
börjad
Hodges 5500
finska staten 4000
Ekman 5000 (färdig)
Standertskj. 6000 påbörjad
do pastell 2000 (färdig)
Baude, teckning 500 (färdig)
29,500
Oläsligt 29500
Pasteurs porträtt 5000 (utförd
Reprodaktion 2000
teckning till
Revue Ilustrée 300 färdig
Neovius (pastell) 700 färdig
Grefve Kergorlays
porträttskizz 1000 påbörjad
38,500

Jag bjuder er alla på ett resa till Paris
i nästan år om jag får alla de der pengar-
na. – Grefve de Kergorlay är första sekretera-
re vid franska legationen i Köpenhamn och
det är der jag gjort hans bekantskap. Han är
här på kort tid och kom upp och frågade om
jag ville göra ett porträtt, bara hufvud, af honom
för 1000 frcs, Hvarpå han strax började posera.
han har en stor krokig näsa, svarta ögon
och mustascher, utskjutande haka, är lång
och mager, litet don Quichotte-utseende, så att
jag tänker det skall gå på 5 à 6 morgonseancer.
När jag så der sitter och räknar efter mina
rikedomar (närvarande och kommande)
förefaller jag mig sjelf som girigbuken på
bilder – det är ändå icke bara för egen skull
jag tycker det är roligt. för resten är och
blir jag kall för pengar. Det sinnet fattas
mig totalt, likasom sinne för kortspel och
hästbytande.
Ett sådant lustigt bref jag fick af Bos!
Han förstår först nu Haiko-Hammars
taflan, sedan den franska titeln kommit
till: L'heure de la rentrée des ouvriers. Likaså
förstår han den bättre sedan han sett reproduktio

nen i Figaro-Salon. Han tycks vara för-
grymmad öfver Meyers och Neiglicks ar-
tiklar. Hvilkas "behörighet han starkt
betviflar. Hvarför? Troligen för att de ej
äro nog värdigt hållna.
Senaste söndag voro vi ett helt sällskap
bjudna till M. Amic's landsställe vid Chantilly.
Alla Bastien Lepages gamla vänner och hans
mor,
(litet lik Emelie Levong)
en gammal liten anspråkslös bondgum-
ma, som nu är här i Paris på några veckor
hos sin andra son. När gumman fick se Dagnan
började hon gråta – hon hade ej sett honom sedan
sonens begrafning. Roligt var det att se hur
alla damerna, fastän så helt annorlunda
Amics mor och syster, Mme Guignard, (den
senare en kokett, vacker och käftslängande 25
årig pariserfru) Mme Buland, Mme Emile Bastien
Lepage, huru de alla bemötte gumman med
den vördnad som tillkommer en sådan qvinna.
När jag tänker på Bastien Lepage nu efteråt
så står han dubbelt så stor och dugtigt för
mina ögon. Det finns ej en enda mera
sådan som han, ingen enda så hel och manlig
och så genialiskt ursprunglig. Dagnan har
lika mycket talent kanske men saknar B. Ls
orubbliga tro på sig sjelf. Dagnan är ett stads-
barn, skeptisk och kritisk, och det är
hans svaga punkt som målare, fastän det
gör honom som menniska angenämare

än Bastien L. var. – Hvad der var vackert
ute på landet. Rikt och präktigt plan-
teradt, stora hönsgårdar och jagt parker och
trädgårdar med blommor i tusental:
rosor, pioner, syrener, aubépine hägg
och kastanjer – det var alldeles "henrivende.
Vi tillbragte största delen af dagen att
plocka blommor (så poetiskt sött) men
intet några blyg violer utan stora
qvistar af dekortiva växter, gjorde dem
6 jättebuketter och packade in dem i
flere korgar samt förde dem med oss,
som bagage till Paris. Sjelfva stället
corps de logis,

"le Château des Bouleaux" är mycket vackert
inredt, med lyx skulle man tycka hos
oss. – Rysligt mycket djur var der ute
kaniner, hundar af alla slag, ekorrar
hermeliner, påfåglar, underliga dufvor o. d.
och som de respektiva fruarna tagit sina
barn med var der ett lefverne med
6 barnungar och 6 små hundvalpar som
för några dagar sedan hade blifvit bragta
till dagens ljus af en stor silfvergrå
danska hynda, mycket vackrare än Reffka,
Bella
Jag slutar nu, ty kl. är 7 och jag skall ha mig
mat. Sedan går jag till Alexandre Dumas
på en stund. Der är ej så blixtrande roligt
med alla de der gubbarne, men jag måste i
alla fall dit på en skyldighetsvisit – Helsa
alla, jag väntar otåligt bref. Eder Atte

Mamma förvånar sig kanske öfver
att Pasteurs porträtt är värderadt till
5000 och kopian 2000. Det är mina supponition
ty ingenting är ännu rigtigt afgjordt
i den vägen. Staten betalar i allmänhet
dåligt och 5000 frcs är redan, ett godt
pris såsom statspris betraktadt. Dessu-
tom vill jag ej begära mera 1° för att
Pasteur ej ett ögonblick skall tro att jag
vill slå mynt af porträttet som redan
inbragt mig så mycken ära 2° emedan
jag ej vill förskräcka Turquet med ett
för högt pris, ifall det vore fråga om
att ge mig hederslegionen, hvilket jag
hört en och annan tala om.
Mme de Lurcy och hennes dotter har jag
ej sett till på länge. Ja, och pastellen
får vara tills vidare, ty jag kan ej hin-
na med allt. Chambure är rest till
le Havre.
Helsningar från Björnson och Lie, de
hade i går sin 17 majfest (i blåst och
åskdigert väder (men jag kunde ej följa dem
till l'Ile de la Grande Jatte, der festen af-
hölls emedan jag väntade modell. –
om torsdag far jag kanske ut till Chantilly
(till Amic) igen för att göra studier af

några blommande träd som jag behöfver
till Luxembourgtaflan. Jag kan ej hjelpa
att jag ej får tillåtelsen att måla i
Luxembourg – jag har redan för länge
sedan skrifvit och anhållit derom hos
chefen för Paris trädgårdar.
Snart är det Annis födelsedag – det
är då hemskt hvad den tiden löper i
väg. Ack om man kunde töja
ut
sitt
lif som gummi-elastikum!
Ännu en gång farväl och må godt
och helsa alla från
Atte
Några tidningsutplipp medfölja.
Det om pastellerna ber jag Mamma
vara så god och lemna Schauman.
Det kan roa honom att "la Finlande"
talas om som en slags konstrival för Frank-
rike!

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Efter en halv timmes fäktning, kall översköljning och gymnastik liknar Edelfelt den falska Ran och alla andra "klumsiga mamseller" vid Molins fontän [avtäckt 1873].

  Ran Johan Peter Molin
 • Edelfelt hade visit av konsthandlaren Knoedler från New York; han beställde "Horatius och Lydia" för 4500 franc, tog "Flickhuvud" och en liten skiss för 2000 franc.

  New York Roland Knoedler
 • Får "ruskigt mycket" pengar i år; Edelfelt hoppas få leva och utföra beställningarna.

 • Knoedler har beställt "Horatius och Lydia", "Flickhuvud" och en liten skiss för 6500 franc.

 • Finska statens beställning för 4000.

 • "Lördagskväll vid Hammars" kanske åt fru Ekman för 5000.

  Maria Ekman
 • Standertskiölds beställning av "I Luxembourgträdgården" för 6000 och "Au Bois de Boulogne" för 2000.

  Herman Standertskjöld-Nordenstam
 • Porträttet av Pasteur för 5000; repliken för 2000.

  Louis Pasteur
 • Teckning till tidningen Revue Illustrée för 300.

 • Pastell åt Neovius för 700.

  Edvard Rudolf Neovius
 • Edelfelt bjuder Alexandra, Annie och Berta Edelfelt på en resa till Paris om alla dessa pengar kommer in.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Greve de Kergorley är förste sekreterare vid franska legationen i Köpenhamn; har bett om sitt porträtt för 1000 franc; beskrivning av hans utseende, påminner om Don Quijote.

  Köpenhamn Quijote Hervé-Henri-Christian de Kergorlay
 • Edelfelt funderar över sin relation till pengar.

 • Har fått ett lustigt brev av B.O. Schauman, som skriver att han förstår "Lördagskväll vid Hammars" först sedan han sett den franska titeln och reproduktionen i Figaro-Salon; Schauman är förgrymmad över Meyer Söderhjelms och Neiglicks artiklar; Edelfelt antar: troligen för att de inte är "tillräckligt värdigt hållna".

  Hjalmar Neiglick Berndt Otto Schauman Werner Söderhjelm
 • Edelfelt har varit på Amics lantställe med alla Bastiens gamla vänner och hans mor, som liknar Emelie Levong; andra gäster: Dagnan, Amics mor och syster Madame Guignard, Madame Bulard, Madame Emile Bastien.

  Les Bouleaux Henri Amic Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Emelie Levong Émile Bastien-Lepage Adèle Lepage Borget Bastien-Lepage Guignard Bulard
 • Madame Guignard är 25 år, vacker och "slängd i käften".

  Guignard
 • Madame Guignard, Madame Bulard, Madame Emile Bastien bemötte Madame Lepage med vördnad.

  Adèle Lepage Bastien-Lepage Guignard Bulard
 • Om Bastien; Dagnan har kanske lika mycket talang, men han saknar Bastiens självförtronde, han är ett stadsbarn som är skeptisk och kritisk; det gör honom sämre som konstnär, men angenämare som människa.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret
 • Beskrivning av Amics lantställe: parken, trädgården, blommorna, palatset, djuren.

  Les Bouleaux Henri Amic
 • Sex barn och sex hundvalpar var med hos Amic; om den danska hunden, som är vackrare än Bella.

  Les Bouleaux Henri Amic
 • Slutar brevet, dags att äta.

 • Edelfelt ska gå till Alexandre Dumas på skyldighetsvisit.

  Alexandre Dumas
 • Alexandra Edelfelt kanske förvånar sig över att porträttet av Pasteur är värderat till 5000 franc; inget är ännu avgjort; 5000 är ett bra pris av staten; Edelfelt vill inte begära mera för att Pasteur inte skall tro att Edelfelt vill slå mynt på affären, vill inte förskräcka Turquet; Edelfelt har hört ryktas om hederslegionen.

  Alexandra Edelfelt Louis Pasteur Edmond Turquet
 • Har inte sett Madame Lurcy med dotter på länge.

  de Lurcy Genéviève de Lurcy
 • Edelfelt hinner inte med pastellen nu.

 • Chambure har rest till Le Havre.

  Le Havre Emile de Chambure
 • Hälsningar från Bjørnson och Lie som firat [Norges nationaldag] 17 maj igår; Edelfelt kunde inte följa med dem, eftersom han väntade på en modell.

  Bjørnstjerne Bjørnson Jonas Lie
 • Om torsdag reser Edelfelt kanske till Chantilly till Amic för att studier för "I Luxembourgträdgården"; kan inte begripa att han inte får tillåtelse att måla i Luxembourgträdgården.

  Chantilly Les Bouleaux Luxembourgträdgården Henri Amic
 • Snart är det Annie Edelfelts födelsedag.

  Alexandra Edelfelt
 • Några tidningsurklipp medföljer; det om pastellerna är till B.O. Schauman; det kan roa honom att la Finlande talas om som en slags konstrival till Frankrike.

  Frankrike Finland Berndt Otto Schauman