Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar dagstidningar diplomater födelsedagar hederstecken historia kläder konstkritik kvinnor modeller (yrken) politik revolutioner sällskapsliv tjänstefolk utställningar väderlek varuhus

Paris d. 23 maj 16
Älskade Mamma
Om ni visste har hett det är nu 27 grader
i skuggan och åska i luften. Olyckligtvis är
Jag tvungen att arbeta som en häst just
nu. Kergorlay alla morgnar och modell för
Luxembourgtaflan på e. m. – porträttet ser
ut att gå flinkt och gå bra. Med taflan är
det värre. Jag gör allt fortfarande studier
af ammor, och inser ännu en gång att
måleriet icke går så oläsligt som man föreställer
sig, då man har att sammanställa en
massa figurer på en duk. I torsdags var
jag ute i Chantilly och målade hela dagen
blommande träd som jag behöfver för fonden
på min tafla. Endast en gång har jag
kunnat gå på Salongen sedan den
första dagarna. Pasteur och pastellen har
fortfarande succès, och tidningarna säga
alla ungefär detsamma om dem. I afton
är jag bjuden till Pasteur på middag, men
kan ej gå, emedan jag högtidligt lofvat
Emile Bastien Lepage att komma till honom
och derefter gå till M. Marschall, japanesisk
conseiller d'ambassade, en Reuterskiöldsk

bekantskap. Hos Pasteur äro i afton
Bonnat och bryggaren, miljonären
Kaptejn Jacobson, hedersdoktor m. m.
Jag hoppas jag i alla fall skall få
göra hans bekantskap en af dagarna.
Pasteur (sonens) bref till mig i går innehöll
den glada underrättelsen att jag lär vara
föredagen att få hederslegionen efter Salongens
slut i sommar. Som saken ännu kan gå om
intet, är det ej värt att tala om den för
någon. Roligt vore det, ty jag har ej gjort
en enda "courbette" för denna utmärkelse. En
massa folk kommer visst att skrika, men
det får man ju alltid bereda sig på. "Allen
zu geffallen est unmögligh" står det på
Schifferhaus i Lybeck facad. – Som sagdt, tala
ej om det. Hemma betyder en dylikt dekoration
mindre, men här har "la legion d'Honneur" hela sin
prestige qvar, isynnerhet om den ges efter
och i anledning af Salongen och icke genom
ministeriella intriger.
I förrgår, nej i onsdags skickade jag från
Mag. du Louvre. tygerna, några strumpor, några
paryrer m.m. Som ni alls ej skrifvit hvem
som skall har sommarn klädningarna, (utom två
åt flickorna Brandt) tog jag två ljusa (åt
flickorna, alldeles moderna i ljusblommigt tyg,
en mörkblå med hvita prickar åt Mamma

och 4 grå eftersom bokhållaren försäkrade
att 2 tygstycken skulle gå åt till en draperad
klädning. som kanske Endast en alldeles slät
sådan kan göras af ett stycke 9 meter.
Paryrerna med små kravatter kunna fästas
på hvilken klädning som helst och jag ser
dem bäras alldeles allmänt här.
I går var jag på middag hos Chambure med
Portalis och hans gamla kusin grefve de Savigny.
Båda två äro rigtiga originaler och typer
för gamla ungkarlar, men båda måla eller ha
målat och sysselsätta sig mest med konst och
litteratur, och jag är derför ej ett ögonblick
rädd att plåga dem med konstprat.
Denne grefve de Kergorlay som jag nu målar,
är också dilettant. Hans bror, en ultra
hvit royalist, f. d. deputerad, var här i går
under hela seancen.
Inte är det underligt att dessa herrar äro
royalister. Deras farmor
mor
och farmors syster ha
bl. a. blifvit halshuggna såsom "misstänkta"
d. 6 Thermidor. Denna förmodrens syster var
aderton år och måste lifvet för att hon hade
kallat sin knäracka "citoyen". Eget är att
hon var god vän och daglig kumpan
med Charlotte Corday. Farmodrens
mor
hade
varit mycket på trianon hos Marie Antoniette
och de ha bref som tala om hennes presentation
på hofvet m. m. – Är det icke som om historien
kom helt nära när man hör folk tala om
sina närmaste inblande i alla dessa händelser ?

den grymma Nationalconventisten Le Bon
hade varit på deras stamgods före revolutionern,
som liten from skollärare, och det första han
gjorde, sedan han kom till magten, var att
dömma hela herrskapet Kergorlay till döden.
Några kommo undan till Österrike, andra
ströko med.
Tänk, apropos gamla familjer, i går öppnas
dörren och Anders Ramsay stiger in lika till-
gjord som förr, men hvit i stället för gul i
hufvudet. Han är etablerad i Stockholm och
lika schangtil som förr.
Tacka B. för hennes bref. Vore det ej så
hett och hade jag ej modell som väntar
på mig, skulle jag skrifva ett öfvermåttan
qvickt bref till henne; det får bli tills svalare
väderlek.
Madame Bertaux och hennes "Moumoutte chéri"
(så ropar hon på sitt högst oaptitlige man) har
intet hittat på något bättre vårnöje än att
skicka bort Conciergerna, som med alla sina fel
voro ärliga, sågo bra ut, och småningom kommit
in i våra vanor. Hvad de onosliga figurer hon
nu sfädslat duga till, vet jag ej. – I alla fall är
det nedrigt af käringen att säga åt den gamla
conciergerna att hon ej hade något emot
dem, men att "ces messieurs se sont plaint".
Och nu farväl, gratulera Anni till hennes fyllda
20 år och må så godt. Eder Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Vädret är hett med åska i luften.

 • Edelfelt målar porträttet av Kergorlay alla morgnar; "I Luxembourgträdgården" alla eftermiddagar.

  Hervé-Henri-Christian de Kergorlay
 • "I Luxembourgträdgården" går inte framåt i önskad takt; målar fortfarande studier av ammor; har målat blommande träd i Chantilly.

  Chantilly Les Bouleaux
 • Edelfelt har bara hunnit gå på Salongen en gång sedan de första dagarna efter vernissagen.

 • Porträttet av Pasteur och porträttet av Ville Vallgren och Antoinette Råström gör fortfarande succé; tidningarna är enstämmiga.

  Antoinette Råström Louis Pasteur Ville Vallgren
 • Edelfelt är bjuden på middag hos Pasteur i kväll, men kan inte gå; har lovat gå till Emile Bastien och sedan ska han gå till M. Marschall, som är japansk conseiller d’ambassade och bekant till Reuterskiölds.

  Lovisa Reuterskiöld Louis Pasteur Lennart Reuterskiöld Émile Bastien-Lepage Marschall
 • Gäster hos Pasteur i kväll var Bonnat samt bryggaren och miljonären Jacobsen.

  Louis Pasteur Léon Bonnat J. C. Jacobsen
 • Brev från Jean Baptiste Pasteur: Edelfelt är föreslagen för hederslegionen fast han inte har gjort ett "courbette", krumsprång, för att uppnå det; tala inte om det hemma, eftersom saken ännu kan gå om intet.

  Jean Baptiste Pasteur
 • Edelfelt har skickat klänningstyg, strumpor m.m. från Magasin du Louvre, åt flickorna Brandt, Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Brandt
 • Edelfelt var dagen innan på middag hos Chambure med Portalis och dennes gamla kusin greve de Savigny; alla är intresserade av konst och litteratur.

  Emile de Chambure Roger de Portalis de Savigny
 • de Kergorlay målar på sin fritid.

  Hervé-Henri-Christian de Kergorlay
 • de Kergorlays bror var med under förra seancen; han är rojalist; deras farmorsmor och farmors syster blev halshuggna under revolutionen; trots att farmoderns syster hade umgåtts med Charlotte Corday, farmoderns mor hade umgåtts med Marie Antoinette; Le Bon dömde hela familjen till döden; historien kommer riktigt nära när man hör sådana saker.

  Marie Antoinette Charlotte Corday Hervé-Henri-Christian de Kergorlay Pierre Henri Ernest de Kergorlay Joseph Le Bon
 • Edelfelt har haft visit av Anders Ramsay; Ramsay är etablerad i Stockholm och lika "schangtil", gentlemannaaktig, som förr. men vithårig i stället för gul.

  Stockholm Anders Ramsay
 • Tacka Berta Edelfelt för brevet.

  Berta Edelfelt
 • Madame Bertaux med make har avskedat conciergerna och anställt nya, vilket Edelfelt är missnöjd över; "kärringen" Bertraux har dessutom påstått att hon avskedar dem för att husets invånare har klagat, vilket är nedrigt.

  Hélène Bertaux N.N. Léon Bertaux Pierre
 • Gratulationer till Annie Edelfelt som fyller 20 år.

  Alexandra Edelfelt