Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel araber beställningar författare häst kaféer kläder konstkritik lyrik militärer (personer) modeller (yrken) officerare professorer religion (fenomen) restauranger sjukdom (tillstånd) välgörenhet

Paris d 24 maj 86
Älskade Mamma,
Nu skall jag genast svara på brefkortet. Jag
har verkligen förlagt måttet på fru Schiefners
porträtt, och har förgäfves sökt efter det som
en galen menniska. Kan Mamma på något
sätt skaffa det så fort som möjligt
så skall jag bestyra om saken. Jag skäms
som en hund, försök att på ett eller annat
sätt urskulda mig. Jag vet att jag skrifvit
upp måttet, men gömt det så väl att jag
nu omöjligen får reda på det.
Det finnes dagar då det absolut intet går
att måla. Det är så mycket förargligare som
vädret är vackert och jag sjelf icke har
något fel. Men modellen, en madame
på 50 år som jag försöker göra som amma,
är så styf i ryggen som om hon sväljt
en stör. Alla ställningar hon ger äro obrukbara.
Jag har derför skickat bort henne (kl. 10 på
morgonen) skall snart gå och äta frukost, och
väntar Kergorlay kl. ½ 1.
– Senare. – Jag måtte ha förkylt mig, eller
rättare sagdt upphettat mig för mycket i går
på den stora militärkarusellen der jag
var med Chambure. Vi sutto på tribunens

i ett förfärligt solbadd så att jag sällan
känt mig så genomstekt. Vackert var
det att se ridskolan i Saumurs bedrifter.
Alla dessa unga officerare voro eleganta
smidiga och ypperliga ryttare. Hästarne öfver
allt beröm. Det som jag trodde isynnerhet
skulle slå an på mig var den "fantasia"
(liknande kosackridt och exercis) som företogs
af de enkom från Afrika efterskrifna
Spakis (alla araber) – De voro alldeles
charmanta att se på, hästar, betsel, stig-
byglar och sadlar allt rik utstyrdt med
orientalisk prakt, och så karlarna mörk-
bruna med hela den beduinska grandezzan.
Emellertid tog sig "fantasian" ej så stor-
artad ut, ty marsfältet var för stort
och man såg knappast hela sqvadronen
då den väl hunnit till andra ändan.
Flere tusen ryttare, kyransierer, dragoner
husarer, chasseurs d'Afrique och spokis –
det var grant att se dem manövrera
men det vackraste var som sagdt, Saumur
De unga officerar som deltogo
i denna oläsligt,
kanske
80 à 100 voro alla rigtiga typer på

eleganta franska officerare. Också
voro der alla gamla namn represen-
terade, de Broglie, de la Trémouille, de
la Panouse, d'Uzès o. s. v.
Festen gafs för de fattiga, likasom
den stora foiren i Tuileriträdgården,
der jag ännu icke varit för resten,
Kl. 3 skildes jag från Chambure och
gick till gubben Pasteur, hvilken dock
ej var hemma. På Regencen träffade
jag professor Hagströmer och Carl Rupert
Nyblom. Den senare var då en äkta
uppsalatyp, glad och platt, utan någon-
slags onödig djupt i konstfrågor
och andra.
För resten
har jag ju läst alla de korkade artiklar
han skrifvit, och borde derför ej ha varit
förvånad öfver hans godtköpsreflexioner
och gamla fraser. Hans vers vill jag ej
tala om, den är slem, och ändå är han
en af de aderton. Är det icke ett fattigdoms
bevis? – Han har med sig en son
till Gunnar Wennerberg som han bad
att få rekommendera till mig, ty ung-
domen skall bli målare. –

Jag tror jag igen får snufva – endera
bekom det eviga svettbadet mig i
går illa eller också tog jag en för lång
kall afrifning i morgse – alltnog, jag tror
att min näsa återigen tänker påminna
mig sin existens.
Kergorlay satt ovanligt illa i dag, och
sedan J. B Pasteur kom hit, satt han
nästan alls icke. Emellertid tror jag
att porträttet blir likt. Det är bara
konsten att inte göra det för kantigt
och Don Quilhottiskt, ty dertill frestas
man af hans drag. Men uttrycket är
vänligt och lifligt. Han skall vara en
mycket ifrig katolik, nästan bigott
och har i sitt åskådningsätt något
asketiskt och allvarligt.
Nu farväl igen – skicka det Schiefnerska
måttet så är Mamma snäll. Jag skall
bestyra om flickornas surak-klädningar
med det första. Vore det icke bättre
att låta göra dem här? Ja, det får
ni nu bestämma. Tusen helsningar
från
Atte..

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt svarar på brevkort från modern: han har förlagt måtten på porträttet av fru Schiefner; kan Alexandra Edelfelt skaffa fram måtten snabbt?

  Alexandra Edelfelt Therese Schiefner
 • Det finns dagar då det inte går att måla: modellen för amman tar bara "hopplösa ställningar".

 • Edelfelt har varit tillsammans med Chambure på "militärkarusell"; Edelfelt har förkylt sig; beskrivning av uppvisningen; särskilt hade Edelfelt sett fram emot att se de från Afrika komna "spahis", afrikanska ryttare, som alla var araber; alla gamla släkter var representerade bland officerarna: de Broglie, de la Trémouille, de la Panouse, d’Uzés; festen gavs för de fattiga, på samma sätt som ett evenemang i Tuileriträdgården.

  Afrika Tuilerieträdgården Emile de Chambure de Broglie de la Trémoille de la Panouse d' Uzés
 • Har gjort visit hos Pasteur, som var inte hemma.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt har träffat professor Hagströmer och Carl Rupert Nyblom på Café de la Regence.

  Johan Hagströmer Carl Rupert Nyblom
 • Nyblom är en "äkta Uppsalatyp", utan "onödigt djup" i konstfrågor; Edelfelt konstaterar att han inte borde ha varit förvånad över Nybloms gammalmodiga fraser efter att ha läst dennes artiklar.

  Uppsala Carl Rupert Nyblom
 • Nybloms dikter är dåliga och ändå är han en av de aderton [ledamot av Svenska Akademien].

  Carl Rupert Nyblom
 • Nyblom har med sig Gunnar Wennerbergs son som vill bli konstnär.

  Gunnar Wennerberg Carl Rupert Nyblom Gunnar G:son Wennerberg
 • Edelfet får troligen snuva.

 • Kergorlay satt dåligt [modell för porträtt] i dag, och satt nästan inte alls då Jean Baptiste Pasteur gjorde visit.

  Jean Baptiste Pasteur Hervé-Henri-Christian de Kergorlay
 • Edelfelt tror att porträttet av Kergorlay blir likt; gäller att göra det så att det inte liknar Don Quijote för mycket.

  Quijote Hervé-Henri-Christian de Kergorlay
 • Kergorlay lär vara en "ivrig" katolik; han har något asketiskt och allvarligt i sitt sätt.

  Hervé-Henri-Christian de Kergorlay
 • Kan Alexandra Edelfelt skicka måtten på porträttet av fru Schiefner.

  Alexandra Edelfelt Therese Schiefner
 • Edelfelt ska bestyra om Annie och Berta Edelfelts klänningar.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt