Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer beställningar brev hedersbetygelser hederstecken inredningar kläder nationaldagar påsk promotioner restauranger sällskapsliv sjukdom (tillstånd) universitet utställningar

Paris lördag d 29 maj 86
Älskade Mamma,
Tack för Berthas bref och Tack för Mammas!
Den här veckan har jag haft mycket att
göra och tillika haft litet ondt i magen, så
att jag derigenom icke kommit mig att
skrifva förr. Hade de helst låtit mig vara
i fred om aftnarna, men nehej – i går, bl.
a., då jag rigtigt trodde jag skulle få
hvila ut, gick den fru Runebergsk-finska
middagen af stapeln, en middag till min
ära. Fru Runebergs idé sedan länge – hylligning
åt den unga lofvade d. v. s. mig. Jag
protesterade, alla andra hade invändnigar
menade att tiden ej var lämplig, att
en sådan middag borde hållas strax efter
salongens öppnande o. d. men fru Lina
satte sin plan i verket och jag var flat
som en hund, sattes i högsätet mellan Lina
och Inez Zilliacus, och fick ett grannt tal
af Valter, Kalle Vetterhoff, Homén m. fl.
och svarade endast i några ord. – Jag
kan alls ej förstå hvarifrån denna
vänlighet nu med ens kom på Lina Rune-
berg. I allmänhet komma vi ej mycket
öfverens, och nu har hon specielt varit
förbittrad på mig. – Alltnog, i går var

allt så väl igen. Jag var verkligen
flat isynnerhet som jag visste att
de flesta närvarande ända till sista
minuten förklarat middagen onödig.
Jag sjelf var alls ej högtidligt stämd
och kunde ej komma upp i den patrio-
tiska gask som skulle ha behöfts för
att tala i den högre stilen. Kalle Vetter
hoff höll ett vackert tal till konstnärens
moder – det var det enda ögonblicket
jag kände mig vek om hjertat och i stämning.
för resten var middagen schangtil nog, med
champagne, på restaurant Valvis i Palais
Royal. Jag tyckte det var så onödig att
fr. Wiik och fr. Forselles och unga Wasastjerna
och Vallgrens skulle betala dyra pengar för
detta nöje! – Nej, jag kan ej lära mig
att pontifiera! Dessutom tycker jag verkligen-
gen att hvad jag gjort är ett sådant
elände i jemförelse hvad jag ville göra,
som jag vet också att jag är en sådan
lat och kommad strunt att jag ej har
kraft att vilja någonting rigtigt ordentligt.
Alltnog, jag var flat, fastän fru Runeberg
trodde jag bara spelade modest.
Kergorlays porträtt är nu färdigt och
skulle ha varit det för längesedan om
jag varit rigtigt arbetsför. Han och

hans bröder tycka att det är likt, jag
sjelf gör
mig
ej några särdeles stora illusioner
om det
Det vore bra roligt att få se promotionen,
för systers skull. Nog får jag höra talas
om den, alltid, då jag kommer hem
i sommar, men det skulle vara så roligt
att ha fått ha varit med.
Jag har köpt ett skåp af Pinchart
och är mycket glad öfver min handel.
Det är utmärkt vackert skulpterad ek.
(Louis XV) med en massa sniderier, stort,
mycket större än det svarta i tamburen) och
såldes af Pinchart för 300, samma pris
han i verlden betalt för det. Bara
De båda skulpterade dörrarna äro mera
värda
dubbelt
– Dessutom har jag bestått mig
lyxen att beställa gyllenläder och låta
klä öfver mina gamla stolar hvilket
läder nu var söndrigt så att stopporna stod
ut. Mamma kan ej tänka sig hvad jag
har mycket saker i ateliern nu, dukar
panneauer och stafflier, så att man knappt
kan vända sig. I skåpet skall jag ställa in
alla mindre studier, mina gångkläder och
bordslinne. – Det är rätt ledsamt att
måsta skicka hem Berndtsons gobelin
som jag nu ståtat med hela vintern.
Det blir dessutom fula spikmärken i väg-

gen, och jag vet ej hvad jag skall hitta
på att få upp i stället ty den Manzeyska
mattan är för stor för den väggen i ateliern
– Allt ännu har jag sökt efter fru Schiefners
rammått. Jag har dem alldeles säkert
uppskrifna och gömda på något ställe,
men hvar, hvar? Skada att jag icke
bestälde ramen i Florens. Dagnan har
gjort så, fått dessa makalösa, af
skulpteradt trä, icke gips och till halfva
priset mot hvad de kosta här. Men
det tar fyra månader ungefär. I nästa
vinter skall jag beställa en sådan ram
att ha till en spegel. I södern göra de
alldeles förtjusande saker i den vägen,
både i Spanien och Italien.
Måtte ni ej få några obehag af Albedinskys
med de två döttrarna och 15 tjenarne.
Men jag fruktar minsann att vi intet allde-
les han undgå dem.
Helsa nu alla från mig, och specielt
Anni och B, hvilka båda ha rätt att
fordra bref af mig; jag skall försöka
svara dem så fort som möjligt
Farväl och Gud vare med Er
Atte
Hederslegionen brukar ges ut den 14 Juli,
vid nationalfesten, i samma stil som ryska
påsken hos oss.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tackar för Alexandra Edelfelts och Berta Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Edelfelt har haft mycket att göra och litet ont i magen; har inte kommit sig för att skriva förr; han har inte fått vara ifred om kvällarna.

 • Fru Runeberg arrangerade en middag till Edelfelts ära; Edelfelt satt mellan fru Runeberg och Inez Zillacus; W. Runeberg, Kalle Wetterhoff och Homén höll tal för Edelfelt.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Karl Wetterhoff Inez Zilliacus Ernst Alexander Homén
 • Edelfelt förstår inte varför Lina Runeberg arrangerade middagen; vanligtvis kommer de två inte överens.

  Lina Runeberg
 • Edelfelt var överraskad över middagen och kunde inte komma in i den patriotiska stämningen som skulle ha behövts för att hålla tal "i den högre stilen"; kände sig rätt stämd bara då Kalle Wetterhoff höll tal för Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Karl Wetterhoff
 • Middagen var fin, den hölls på restaurang Valois i Palais Royal, med champagne; Edelfelt tyckte att det var onödigt att fröken Wiik, fröken Forselles, unga Wasastjerna och Vallgrens skulle betala "dyra pengar" för middagen.

  Palais-Royal Lina Runeberg Antoinette Råström Ville Vallgren Maria Wiik Sigrid af Forselles Torsten Wasastjerna
 • Edelfelt var flat, överraskad över middagen, trots att fru Runeberg trodde att han spelade modest, anspråkslös.

  Lina Runeberg
 • Det skulle vara roligt att vara med på promotionen [vid universitetet i Helsingfors] i stället för att bara höra om den i sommar.

 • Edelfelt har köpt ett skåp av Pinchart i Louis XV:s stil för 300 franc; har beställt nytt gyllenläder för stolarna; om den övriga inredningen i ateljén; Edelfelt ska ställa in sina mindre studier, gångkläder och bordslinne i det nya skåpet; det blir ledsamt att skicka hem Berndtsons gobelin; den Manzeyska mattan är för stor för att sättas upp på samma plats.

  Gunnar Berndtson Manzey Ludvig XV Pinchart
 • Edelfelt har sökt måtten för ramen till fru Schiefners porträtt; det är synd att han inte beställde ramen i Florens.

  Florens Therese Schiefner
 • Dagnan beställde en ram i Florens; Edelfelt tänker beställa en florentinsk ram för en spegel.

  Florens Pascal Dagnan-Bouveret
 • ”Måtte ni ej få några obehag af Albedinskys med de två döttrarna och femton tjenare. Men jag fruktar minsann att vi inte alldeles kan undgå dem.”.

  Albedinskij
 • Ska skriva till Annie och Berta Edelfelt.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Hederslegionen brukar delas ut den 14 juli vid nationalfesten; i samma stil som ryska påsken i Finland.

  Finland