Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel barn beställningar författare konsthandel kungligheter landsbygd modeller (yrken) pastell sällskapsliv utställningar väderlek vetenskapsmän

Paris, tisdag d 23 juni
1886
Älskade Mamma
Kl. är half äta på morgonen, och jag har
varit saken sedan half ser för att vänta
på min tjocka och stora italienska
medell, som med många högtidligt
försäkringar lofvade komma på slaget
sju. saken är nämligen den att jag
från 11 till 3 har svart att måla
i trädgiden, ty salen skiner igenom
parasoller och skynken och dukar, och
jag är råd att få reta i hufvudet.
Nog har jag otur med den här taflan
ändå. Nu har jag två dagar varit
euxerndou
och målat i trädgården. Bäda gångerna
briljant väder kl. 10 f. m. och så snart
jag, efter en timme förd, kommit
fram till ort och ställt, så orkar det
regnar och blåser. I går var det en
regnskur hvar timme, priskurant, men
jag satt temmeligen i skydd af höga tror
ständigt är jag om-
och blef ej vår.
ringad af barningar, men måste tillstå-
att de äro snälla och ej störa mig mycket
Jag har t. o. m blifvit god vän med en

helt liten pojken, som ännu ej talar
begripligt, och som heter Emannel,
samt en liten 8 årig blondine som
heter suzanne.
Den der handertskjöldska pastellen
har jag bråkat med så att det
nu är falliskt och materielt omöjligt
att fortsätta på samma papper. Jag
har således att välja: antingen att
lemna pastellen till hösten och då
för tillfället undvara de 2000 mk
som derför skulle betalar eller stanna
har 14 dagar ankom för den skull.
Jag tror jag lemna den, ty taflan
här nog min tid från morgon till
qväll. Jag försäkrar att jag har
god vilja och arbeta träget, men
måleriet blir svarade och mera
inveckladt ju längre man håller
på dermid. Fordringarna bli så
mycket större och flera, tviflet likaså
(detta är bestämdt illa). Och så har
jag ju elementerna att kämpa
med; – ja allt det der skulle

jag gerna utstå bara taflan
blir bra eller dräglig
Jag har ej skyndat med att
skrifver till Ekmans emedan jag
skickar taflan till Götebors och
de der få se den! Här har
jag intet anbud på den, sedan
jag lofvat Hages att måla en
i samma stil. Hvad menar
fru Ekman med genren -tafla?
är ej detta en genren tafla så vet
jag då alls intet hvad en genren
tafla är. Inte kunna de väl
dagar att jag skall måla
gumors besök" eller farfars
"födelsedag" eller "de första byxorna"
– sådant der som jag aldrig i lifvet
tänkt måla ens och som jag ej skulle
kunna åstadkommas om de än stekte
saknar
mig vid längre eld.
– ensam är jag om aftnarna, om
jag ej vill gå öfver till Qnarkerlatin
der Öhrnberg och Söderhjelm finnas

utom stomen, den prättkoren.
140 BdIInför
Nu märker jag att jag tagit papper
på hvilket jag skrifvit upp fru
Kovalevskys adress. Hon var
har Senaste söndag med helsningar
från fru Edgren. Hon kan också
prata. – bjöd mig på middag
till en polits fru hos hvilken hon
bor vid boulevard d 'Eufer, bakom
att är och redlighet
Ja nu sluta jag – det är varma
26° i skuggan, men intet rigtigt
klart. Den som ändå vore hemma
det skärm mig i hjertat när jag
tänker på hur trefligt och lugnt
och vackert ni har det.
Farväl, tusen helsningar från
Atte.
Jag skickar "Graphie med alla orléanisen
pas porträtter. Kaufmann var i Treport och
skrifver af Paris – han sade det var
tog och och högtidligt – Kaufmann roade

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Klockan är halv åtta; Edelfelt väntar på den italienska modellen för huvudfiguren i "I Luxembourgträdgården", som har lovat komma klockan sju.

  N.N.
 • Det är svårt att måla i [Luxembourg]trädgården mellan klockan elva på förmiddagen och tre på eftermiddagen då solen skiner igenom parasoll och skynken.

  Luxembourgträdgården
 • Edelfelt har otur med "I Luxembourgträdgården".

 • Har målat i Luxembourgträdgården i två dagar; båda dagarna har det varit fint väder vid avfärden från ateljén; en timme senare åska, regn och blåst.

  Luxembourgträdgården
 • Edelfelt är hela tiden omringad av barn i Luxembourgträdgården; de är snälla, de stör inte mycket, måste han tillstå; Edelfelt har blivit god vän med en liten pojke som heter Emanuel och en 8-årig flicka som heter Suzanne.

  Luxembourgträdgården Emanuel Suzanne
 • Det är omöjligt att fortsätta "Au Bois de Boulogne" på samma papper; Edelfelt måste välja mellan att lämna den till hösten och undvara de 2000 mk som Standertskiöld betalar för den, eller bli kvar i Paris i fjorton dagar bara för pastellens skull; Edelfelt reser troligen hem.

  Herman Standertskjöld-Nordenstam
 • Det är svårare att måla ju längre man håller på med ett verk; fordringarna och tvivlet växer.

 • Edelfelt skulle gärna utstå kampen mot elementen om bara "I Luxembourgträdgården" blev bra.

 • Edelfelt har inte skyndat med att skriva till Ekmans om "Lördagskväll vid Hammars", eftersom den ska ställas ut i Göteborg och de får se den där.

  Göteborg Maria Ekman Oscar Ekman
 • Har inte fått något anbud på "Lördagskväll vi Hammars", efter att ha lovat Hodges att måla en tavla i samma stil.

  Hodges
 • Vad menar fru Ekman med genretavla? "Lördagskväll vid Hammars" är en genretavla; Edelfelt tänker inte måla motiv som "gumors besök", "farfars födelsedag" eller "de första byxorna"; det är motiv som Edelfelt inte skulle måla även om de stekte honom över sakta eld.

  Maria Ekman
 • Edelfelt är ensam om kvällarna; går ibland till Quartier Latin och umgås med är Öhrnberg, Söderhjelm och Homén.

  Quartier Latin Edvard Öhrnberg Werner Söderhjelm Ernst Alexander Homén
 • Edelfelt konstaterar att han har skrivit på papper med fru Kovalevskys adress [adressen översträckad: 143 Bd d'Enfer]; fru Kovalevsky har gjort visit i lördags med hälsningar från fru Edgren.

  Sonja Kovalevsky Anne Charlotte Edgren Leffler
 • Fru Kovalevsky bjöd Edelfelt att komma på middag hos den polska fru som hon bor hos "bortom ära och redlighet" [avser tydligen adressen?].

  Sonja Kovalevsky
 • Vädret är varmt.

 • Edelfelt önskar att han var i Haiko.

  Haiko
 • Skickar tidningen The Graphic med porträtt av alla av huset Orleans.

  Ludvig Filip d' Orléans Robert d' Orléans Amélie d' Orléans Orléans
 • Kaufmann var i Tréport och tog avsked av greven av Paris.

  Le Tréport Richard Kaufmann Ludvig Filip d' Orléans