Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar fotografier hederstecken illustration kläder kvinnor ministrar porslin posttrafik resor utställningar vetenskapsmän

Paris d. 9. Juli 86
Älskade Mamma,
Jag skrifver några ord blott för att
säga att allt råder sig så dertimme-
ligen och jag, med Gud hjelpa, kommer
att resa måndag afton d. 12.– d. 14
i Köpenhamn, reser derifrån den 16
och den 17 är jag i Stockholm, samt
följande afton hemma.
Min tafla blir nu hvad den blir i
ett mästerverk- jamais de la vi. Ofär-
dig är den, men jag inser att det
är galenskap att sitta här och bråka
med något som icke går för ögonblicket
åtminstone. Mamma kommer att
bli helt förvånad att se huru litet
ännu är gjort på denna tafla
hvarom jag talat så mycket och

länge. Miss Lisette Colt' (så heter
hon porträtt är färdigt och nu hos
fotografen för att flerfaldigas. Det
har gått som en dans, och rätt
bra är det. De äro nöjda och för-
klara det vara det enda lika
af de 11 taflorna de ha.
I dag har jag haft ett språng för
Pasteur porträtt. Administrationer,
barnen, embetsverk o. d. bara för att
så ut det åt Pasteur, tills kopia
är gjorde. Så är emhetsmannavasen-
det i alla länder, att jag nu fått
ut som lär en tafla som jag
faktiskt egen, efter jag ej vill så
emot betalning innan reproduktioner
är gjorde. 6 månader tid har
jag på mig, och hoppas inom

denna tid vara återkommen och
ha gjort kopiera. Hos Turquet
var jag i morgse kl. ½ 9. Han
förkunnade mig att utnämningen
till hederslegionen skulle komma
endera dagen, hvilket ju är mycket
roligt. När nu ministern sjelf
säger det, så må det väl vara
halftannat
tant.
Jag har köpte ett dusin hoppas
och tefat, empirestil, sådana som
och som
i
förr fanns på Kiala
igen komma på modet. helt
enkla, hvita, min af utmärkt fru
porslin och med guldserater, vidare
ett haft dem sopptallrikar att
komplettera servisen. flickornas
sidenklädningar äro likaså redan
köpte och afresa i morgon till
Lybeck. De äro samma sorts som
Anni, den med de röde handen,

randiga, småklömmiga, Anni
Crème och Buttis blekbla. ritningar
(modeplanscher) medfölja.
från fru Reuterskiöld har jag haft
ett långt och vänligt bref. Hon
vill höra mera om salongen, ha
fotografier af Pasteur porträtt o. av.
och jemrar sig öfver Amerika? kom
aldrig till det här landet, det är
mordande" skrifver hon.
Miss Colt och hennes Mamma resa
om tisdag till Köln och Homburg, och
vilja att jag skall uppskjuta min
resa en dag – det blefve då en dag
mindre i Köpenhamn. Jag vet ej
om jag skall låta hennes origjanta
ögon förleda mig till en sådan dårskap
Hon är icke så stel som jag först
trodde, den sköna.
Ack der som väl vore hemma på
Haiko – och intet behöfva tänka på
bref att svarat på, taflor att måla färdiga
helsa alla från Atte
oss

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt reser från Paris måndagen den 12 juli; han kommer till Köpenhamn den 14 juli och reser därifrån den 16 juli; kommer till Stockholm den 17 juli och är hemma följande kväll.

  Helsingfors Paris Stockholm Köpenhamn Haiko
 • "Min tafla blir nu hvad den blir, ett mästerverk – jamais de la vie", aldrig i livet; Edelfelt tycker att det är onödigt att "bråka" med "I Luxembourgträdgården" som inte blir bättre just då; Alexandra Edelfelt kommer att bli förvånad över att se hur litet som är gjort på tavlan som Edelfelt har talat så mycket om.

  Alexandra Edelfelt
 • Porträttet av Lisette Colt är färdigt; det har förts till fotografen för att flerfaldigas.

  Lisette de Wolf Colt
 • Porträttet av Miss Colt är bra; arbetet har gått lätt; alla är nöjda och menar att det är det enda av alla elva porträtt som liknar modellen.

  Lisette de Wolf Colt Frederick Augustus Maxse Eleanor Colt
 • Edelfelt har fått springa hos administrationer och byråer för att få ut porträttet av Pasteur, som denne vill ha tills kopian är färdig.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt har sex månader på sig att måla kopian av porträttet av Pasteur.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt har varit hos Turquet; utnämningen till hederslegionen kommer endera dagen.

  Edmond Turquet
 • Har köpt koppar i empirestil, sådana som fanns på Kiala och som nu är moderna igen.

  Kiala
 • Har köpt sopptallrikar för att komplettera servisen.

 • Har köpt sidenklänningar åt Annie och Berta Edelfelt; Edelfelt skickar klänningarna till Lübeck i morgon; har också skickat modeplanscher.

  Lübeck Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Har fått brev från fru Reuterskiöld, som inte trivs i Amerika; hon vill höra om Salongen och ha fotografi av porträttet av Pasteur.

  Amerika Lovisa Reuterskiöld Louis Pasteur
 • Miss Colt vill att Edelfelt ska skjuta upp sin avresa; hon reser själv med sin mor till Hamburg och Köln om tisdag.

  Hamburg Köln Lisette de Wolf Colt Eleanor Colt
 • Miss Colt är inte så stel som hon först verkade.

  Lisette de Wolf Colt
 • Edelfelt önskar att han vore hemma i Haiko och inte hade brev att skriva, tavlor att måla färdiga.

  Haiko