Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn bibliotek böcker bostäder brev fästningar författare fotografier historia hotell inredningar krig kungar lyrik mattor militärer (personer) museer porslin resor sällskapsliv tåg

mellan Leiprigs stället och Lützens
kullar
söndag d. 29 nov. 1886
Älskade Mamma. – tusenfaldt tacka för
brefvet Jag kom just hem från
(grand).
(i
Snoilskys var jag varit hela efter middagen,
och blef så glad åt brefvet att jag
ej kunde samma på länge – Liagg här–
till min vänliga resfeber – Jag
skulle upp kl. 12 7, och så dessa
heta yderdens bolster som jag ej kan
med – alltnog jag såg saken hela
natten. Nu sitter jag på tåget
mellan Leipsig och Halle. Kl.
I åter jag i magdeburg och kl. 9. 40
är jag med Gud hjelpa i Köln.
Snoilsky kom i går kl. 11 och förde
mig tag ett historiskt museum, det jag
aldrig skulle ha hittat på att gå sjelf
magnifikt vackra vapen och dyn-
bärheter. Snorlsky var eller bästa
garde man kan önska sig, ty han
är ju histvicker af professor, och

kunde berätta långa saker om
hvarje svärd, hvarje trofé, om
Gustaf Adolf, kort XVI areguit
om starka och Napolion. Mycket
vid
roligt var det. Så gingo
till porslinssamlingen, som verkligen
borde vara bland det grannaste
i den vägen. Att Sachsiska
posehnet tog lofvade af allt det
andra, behöfver jag ej säger. också
på detta gebiet var så hemma,
och jag lärde mig mycket, som
jag ej velat förr
kl. 4 gick jag det på middag
De bo mycket trefligt. vackra
möbler, det mattor och fram-
för allt ett bebliolek som är magni-
likt. Han tyckes vara lika blek-
galen som Portalis, och hans på
säger att hon i bland är rigtigt
svartsjuk på böckerna. Paris

hit
barn äro rätta, isynnerhet
förälskade jag mig i flickan
3 de är, en vacker och originel
unga. Vi blefve Sawdalesfode
vänner – hon presenterade sina
papperdschsr för mig och också
de andra dvkorna – hennes
Savoret hette Lacharras
Alabamen – hvarför. Jag
det skulle bli svart att förklarar
strax efter middag en började
Snoilsky visa mig sina
böcker, litteran kurcosa m. m.
och deribland var mycket som
förde Finland. Bux Noodens
af Sprangtporton redigerade
protlemationer i original
alla de äldsta finska gramnati
korna och biblarna, allt ytterst
rast. Mycket talades om fru

hand. grefvinnan tackade
för sist, för fotografierna
jag och Mamma med blom-
kan, Anna med Parosolunt
Borgå). Mamma tycktes med
store ha tagit deras hjerta
De vänner båda på att lika i
deras hvardagslag. Han blef
frrespråkig, lfvad och öfver
varit sin naturligt blyghet
och så blef det fråga om finska
Kryyxt och det ganska Sverige
om Gustaf XVI en. en. Han
skall skrifva, och har redan
börjat, en likt på 25
trycksider med ännu från
Sveaborgs kapitulotion
Fru Reusersköld och gumman
Hjarne, blick och ögerkom

skola få sin beskärda det. Så
läst han upp några nya
saker bl. annat ett som hette
Finland vara – Sveaborg
som visat sig odugligt som sådant
och i motsats till resa och Sten
Runeberg – det hela beskrifvet
som en seglats utanför Sveaborg
med landnng i Esplanaden från
för Runebergs staty. Der fanns
några verser som voro rigtigt
bra, något såsom:
Då stången sist bröd uti "bäst,
sade
Då fördes en ny nation".
och sedan slutat det med Runebergs
sig, Finland barn!
Den ståndet och skall bestå,
och så blef det tal om Strindserg.
Giftus I. "Stackars kall, hon är
splattergalla, det komma vi alla

öfverens om – Så Björnson
Ibsen, Brandes, Jacobson och
tala, hvars 'Deuvre hade
lemnat det djupaste intryck
hos Snoilsky. Det var en roligt
afton – vi talade mycket och
länge, vi talte om de fattiga
och elände, och jag kom in på
ett ämna som jag nu mycket
går och tänker på. Först kl.
1 12 kom jag derifrån. Som sagdt
Snoilsky och Paris fru behagade
mig tusen gånger mera en de
och det i Finland. De lofvade
komma till Paris i vår.
Han sade att hon ej glömt
Bertha beundrade för dålig kunna
och tillignade henne vöndsamt"
in separarttryck af "fru Lerngren"
hvilket jag skall skicka från
Paris. Tänk, han sade att

sällan någon hyllning kort
honom mera, än det att
Anni och Bertha kunde
så många af hans dikter –
kan Mamma läsa de här
kråkfötterna. Det skickar
ohyggligt –
Det var samt, jag gick ännu
upp på museet i går kl 3.
och såg farväl af Sextinska mådde
han och Holbsin, men jag säger
dem "au revoir" likasom åt Dresd
i allmänhet, en stad der jag
bestämdt skulle trifvas-
Ack – jag saknar Er obeskrifligt
och kan icke nog säga det.
ofta förefaller såg mig sjelf
som en galnin till der lemna
lyckan fivilligt i det jag lemna
Måtte Man-

ma för reda på
det här. Helsa alla,
flickorna näst, från
Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tackar för Alexandra Edelfelts brev; Edelfelt fick det efter att ha kommit hem från Snoilsky och blev så glad att det var svårt att somna.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kan inte med de heta ejderdunsbolstren; han har haft resfeber och legat varken hela natten.

 • Skriver brevet på tåget mellan Leipzig och Halle.

  Leipzig Halle
 • Edelfelt har varit med Snoilsky på historiskt museum; de såg vackra vapen och dyrbarheter; Snoilsky berättade om Gustav Adolf, Karl XII, August den starke, Napoleon.

  Carl Snoilsky Napoleon I Bonaparte Gustav II Adolf Karl XII August
 • Edelfelt var också på porslinsmuseum med Snoilsky; också där berättade Snoilsky.

  Carl Snoilsky
 • Edelfelt var bjuden på middag hos Snoilskys.

  Carl Snoilsky Ebba Snoilsky
 • Snoilskys hem är vackert, med vackra möbler, mattor, ett magnifikt bibliotek.

  Ebba Snoilsky
 • Snoilsky tycks vara "bokgalen" som Portalis; fru Snoilsky menar att hon ibland är svartsjuk på böckerna.

  Carl Snoilsky Roger de Portalis Ebba Snoilsky
 • Snoilskys barn är nätta; särskilt dotter som är tre och ett halvt år och som presenterade all sina pappersdockor och dockor för Edelfelt.

  Carl Snoilsky Ebba Snoilsky Elisabet Snoilsky Carl Snoilsky
 • Snoilsky förevisade sina böcker; han hade många böcker som berörde Finland; Buxhoevdens och Sprengtportens redigerade proklamationer i original, de äldsta finska grammatikorna och biblarna.

  Finland Carl Snoilsky Georg Magnus Sprengtporten Fredrik Vilhelm von Buxhoevden
 • Det var mycket tal om Finland hos Snoilsky; frun tackade för senast och för fotografierna av Edelfelt, Alexandra och Annie Edelfelt.

  Finland Carl Snoilsky Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Ebba Snoilsky
 • Alexandra Edelfelt har gjort intryck på Snoilskys.

  Carl Snoilsky Alexandra Edelfelt Ebba Snoilsky
 • Snoilskys vinner på att ses i "vardagslag"; frun övervann sin blyghet.

  Carl Snoilsky Ebba Snoilsky
 • De talade om finska kriget; "det gamla Sverige" och Gustaf III hos Snoilsky.

  Sverige Carl Snoilsky Gustav III Ebba Snoilsky
 • Snoilsky skriver en lång dikt om Sveaborgs kapitulation, som handlar bl.a. om fru Reuterskiöld, fru Hjärne, Klick, Jägerhorn.

  Sveaborg Carl Snoilsky Helena Charlotta Reuterskiöld (osäker koppling) Gustava Hjärne Jan Anders Jägerhorn Carl Henrik Klick
 • Snoilsky läste upp sin senaste dikt ”Finlands värn” om Sveaborg, Runeberg; en resa från Sveaborg till Esplanaden och Runebergs staty; Edelfelt citerar ur en strof.

  Finland Sveaborg Esplanadparken Carl Snoilsky Johan Ludvig Runeberg
 • Talade med Snoilskys om Strindberg och boken "Giftas II"; alla var överens om att Strindberg är galen.

  Carl Snoilsky August Strindberg Ebba Snoilsky
 • Talade om Ibsen, Brandes, Jacobson hos Snoilsky; Zola, vars l’Oeuvre, verk, har gjort djupt intryck på Snoilsky.

  Carl Snoilsky Ebba Snoilsky
 • Talade om de fattiga och elände hos Snoilsky; Edelfelt kom på ett ämne som han går och tänker mycket på.

  Carl Snoilsky Ebba Snoilsky
 • Edelfelt tyckte bättre om Snoilsky och hans fru nu än i Finland.

  Finland Carl Snoilsky Ebba Snoilsky
 • Snoilsky och hans fru lovade komma till Paris på våren.

  Paris Carl Snoilsky Ebba Snoilsky
 • Snoilsky har inte glömt Berta Edelfelts beundran för "salig kungen"; han har tillägnat henne ett separattryck av fru Lenngren.

  Carl Snoilsky Berta Edelfelt Gustav III Anna Maria Lenngren
 • Snoilsky är rörd över att Annie och Berta Edelfelt kan så många av hans dikter.

  Carl Snoilsky Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har tagit farväl av Holbein och hans madonna på museet.

  Hans Holbein
 • Säger au revoir åt Dresden, där han kunde trivas.

  Dresden
 • Edelfelt saknar Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt