Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

ateljéer beställningar bostäder döden ekonomi inredningar jul kläder kvinnor kyla läkare sällskapsliv sjukdom (tillstånd) varuhus

Paris lördag 11 dec. 86
Älskade Mamma,
Tack för vexeln – nej ännu var jag
ej pack, ty jag har ännu ej betalat
tiderna. talte jag om att jag får en
vacker spegel? Nu lär det finnas ett
rum att hyra vid Rue d' Offémunt, der
Reuterskiölds förr borde. Jag skall gå dit
i dag. I det hela tagit har jag det
mycket bra upp på min lefva, trångt
Visserligen, men fullkomligt dragfritt.
– för ögonblicket har jag ej med och
lust att tänka på mitt välbefinnande,
ty jag är alltjemnt upptagen af tänker
på fru Stegell, som lär vara leende.
Senaste tisdag var hon mycket
illa deras, och fru Wallgren kom storgråtan
de derifrån. Vallgrens och jag invantade

mycket oroligt der Palmberg, som
skulle gå dit på tisdag e. nu. – Han
kom och förklarade att hon var bättre,
och vi blefve alla så glada som om vi
fått en present – jag bjöd dem alla på
middag. Och nu i dag skrifver
Paleberg att hennes tillstånd igen
är "högst orovackande". Hon lär sjelf
tro att hon skall dö. Roberts lär vara
utom sig, det kan man ju förstå.
svag och klen är hon af naturen, illa
måtte hon ha blifvit slottet i början
af sjukdomen och nu är det derför
så talet som det kan vara. Palm-
berg säger att den franska läkaren de
ha är mycket kunnig och omsorgsfulla,
de ha honom och Palmberg två gånger
om dagen.

Handskarna äro afskickade från
bon Marche. De andra julklapparna
komma i sinom tid. Jag blef alldeles
galen till slut af att tre, fyra dagar
ha gått i de stora magasinerna.
Fröken Schjerfbeck står här och
målare. Det är en verklig kollaboration
ty jag har både tecknat och målat
allt det svåraste, såg. hufvud och
händer. Det blir ett långt och två-
ligt arbete; allt det tillfälliga
målningsattet, som just ofta är
det bästa, är mycket svart att
få igen. På ja, jag förlora ej modig
ännu.
Jag saknar fortfarande icke allenast
Eder utan den komfort och det väl-
befinnande som följer med hemmet.
för att ha det bra ställt skall man
vara mera praktisk är jag är det

och dessutom egne största delen af
sin tid åt bestyr. Jag kan ej jag
tröttnar midt uti, mycket mera
än då det gäller rigtigt arbete.
Det är ej värdt att jag fortsätter
med reremiader der komma bara att
bekymrad Mamma. I afton äter jag
middag hos Chambure, tillsammans
med hans husläkare, en polack Landov
skys. Hos Runebergs var jag i går
en stund. Deras svåger Elfving är
kommer och bor hos dem.
Jag skall nu gå ut, först till Reder-
ström och se på hans en nu tafla, och
sedan till Rue d' Offemart för att se
på rummet i fråga
förlåt att jag ej skrifver mer. Vår
säker på att mitt humör trots
något skola då och då i allmänhet
är mycket godt. Farväl och
från
helsa alla hjertligt
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll