Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer avhandlingar begravning beställningar böcker brev dagstidningar diplom döden franska hederstecken hem hyresbostäder jul kläder konsthandel kvinnor läkare mat ministrar modeller (yrken) museer opera (konstart) resor ryska sjömän sjukdom (tillstånd) sommar sorg språk svenska tidskrifter vetenskapsmän

Paris d. 14 dec 86.
Älskade Mamma,
På det var roligt att få svar på
första brefvet härifrån. Diplomet har
väl också kommit – jag vill minnen att
jag skickades af det om fredagen.
Ja nu är det jemnt fjorton dagar jag
varit här, och om jag tills det ej gjort
något nyttig, så kan jag glada Mamma
med att jag i dag hyrt rummet vid
Rue d' Offémont" och flyttat det om
torsdag.
Stigells fru är död. Jag hade ju sett henne
så ytterst litet och ändå tog detta död-
fall så på mig, att jag ej haft lust med
stor och glädje dessa dagar. I dag var jag
bjuden biljett till Operan, der en mycket
eftersökt premeire går af stapeln, men refuserat
de. – I söndag (gick jag dit öfver till Stigill.
Jag visste väl att det var hopplöst
med henne, men Palmberg hade dock
trott att det skulle räcka till måndagen.
När jag med Pahnberg kom dit på aftonen
var hon död sedan kl. ½ 2. – Vallgrens
ha helt och hållet tagit vara om den

stackars thigell, bestyrt om begrafning
m. m, och fru Wallgren hade dessutom
vakat hos den sjuka de sista nätterna.
Roberto är naturligtvis mycket nedslagen,
men hans sjömansnatur tar ut sin
rätt och han kryar nog upp sig.
Den stackars unga menniskan lärer
ha haft bara en enda feberfantari,
den att komma hem till Helsingfors
och till sin mor. Hennes första resa utom
hemknustarna lyckades icke mycket
hon hade icke ens sett något af Paris
hade det illa under sin sjukdonstid, trött
Robertos och alla andras goda vilja, kunde
mycket litet franska och kände intet annat
fruntimmer än fru Wallgren –
Jag har börjat på med porträttet af
den der collégrenen. Hans mor, en
vän till Madame Koechlin, tyckes vara
en utmärkt hygglig och bildadt dum. Det
kan lända att jag skall måla henne
Kopian af Pasteur porträtt
också.
går långsamt men säkert framåt.
Nog tror jag hon står sig ut med den,

ehuru väl jag får göra det vigtigaste.
Jag reser när jag tänker på hur jag skall
få ansigtet att likna. Apropos
Turquet är icke mera vous- seiritaire
det Beaux Arts – får se om det ej
blir några galenskaper nu, så att
jag ej får Pasteur porträtt på Luxem-
burg eller något annat, ty o efter
tvädare skall naturligtvis göra tvärtom
mot hvad T. gjorde. dessa dumma
ministerförändringar. Hvem som skall
få platsen är ännu ej afgjordt.
Då jag har alltid Pasteur bakom
ryggen, så att jag icke är rädd. Skulle,
till följd af intriger ord. de vilja
slucera porträttet illa eller gumman
Under det så hoppas jag Pasteur
prestige räddar mig.
Ja, är det icke egendomligt med
att
Fru Etters funderingar om "le monde".
Hon autar alla konventionerna
oreflekteradt, hon likasom njuter af
att icke göra den minsta opposition;
det är något underligt slafviskt i

det der. – Jag märker att jag
går alldeles åt mot att håll.
"le tout Paris des premières" börjar
bli så olidlig för mig, att jag icke ens
tal se det i. Kaufmanns korrespondins
I allmänhet känner jag mig i
betänklig glad kall för Paris nu.
Kanske det går öfver då jag rigtigt
kommit in (i ett arbete som intressen.
har mig. Nu går jag bara och tänker
på hvad jag skall göra hemma i Finland
i nästan sommarn, vara vi i Tnoörden
eller i Borgå. Alla modellerna här
förarga mig – jag tycker de ej se ut som
menniskor, utan som någonslags dockor.
Nu, allt det der blir väl bättre när
Jag kommer i ordning här (i morgon
skulle ändtligen ridåerna komma).
Det värsta är att jag likasom ej får några
djupare inspirationer här i min ateliern
Så snart jag stället upp en modell mot
någon af dessa välkända väggar är
jag på förhand tid vid det jag velat
göra.

Af en engelska konsthandlare
(Tänk så underligt vågar) hörde jag
att Madame Jaquinot förlorat
sin äldste son Robert, Tänk så
rysligt. Han dog af solstygn
på en segelfärd vid Normandiska
kusten i somras. Jag kände honom
mycket bra. Han var nu 20 år och
hade just fått sig en god ställning, så
att döden nu, som alltid, kom mycket
olämpligt. Jag skall gå till modren snart.
Nu blef jag afbruten af en ung
järnefelt, som talade svenska styf
och med stark rysk brytning –
framtidsvenska för Finland! Han är
här för att studera måleri och skall
stanna här några år med ens. På
långt när ej så tråkig som Toppelius
likväl! Denna senare är svar.
Ändtligen har jag fått mina taflor
uppspända på ramar. Dagnan, som
endast sett dem helt flyktigt, menade

att någonting kunde göra af Borgå
taflan. Den slår i allmänhet mycket
att, såsom varande något alldeles
nytt här.
I går hade jag ett långt bref från
Neiglick, som tyckes arbeta mycket
ifrig på sin disputation; han skall
snart komma till Helsingfors och sedan
på vårsedan hit, för att skrifva
om de sympathiska drifterna.
Farväl, älskade Mamma, det kär mig
hjertat här jag hör talas om julöt, detta
skicka, luffisk m. m. – Handskarna
och möjligtvis några böcker komma fram
till julen, de andra julklapparna senare
men jag hoppas ni förlåter mig detta
dråsmål! Punck har jag prenumererat
på för nästan år.
Efter att beräkning kommer detta fram
d. 20, således önskar jag Eder icke ännu
glad jul. Till dess farväl.
Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tycker det är roligt att få svar på sitt första brev från Paris.

  Paris
 • Undrar om diplomet [hederslegionen] som han sände med tidigare brev har kommit fram.

 • Edelfelt har varit i Paris i fjorton dagar utan att ha gjort något nyttigt.

  Paris
 • Den här dagen har Edelfelt hyrt rummet vid rue d’Offemont; flyttar dit på torsdag.

  Paris Rue d'Offémont
 • Fru Stigell har avlidit.

  Maria Stigell
 • Edelfelt kände fru Stigell bara litet, men har tagit hennes död hårt; han har tackat nej till en inbjudan till en premiär på Operan.

  Maria Stigell
 • Edelfelt gick till Stigells tillsammans med Palmberg på söndag kväll; Palmberg hade trott att fru Stigell skulle leva till måndagen, men när de kom fram var hon död.

  Robert Stigell Maria Stigell Albert Palmberg
 • Vallgrens har tagit hand om Stigell och bestyr om begravningen.

  Antoinette Råström Robert Stigell Ville Vallgren Maria Stigell
 • Fru Vallgren har vakat hos fru Stigell de sista nätterna.

  Antoinette Råström Maria Stigell
 • Stigell är nedslagen, men han kommer att klara sig tack vare sin "sjömansnatur".

  Robert Stigell Maria Stigell
 • Fru Stigell ville komma hem till Helsingfors och till sin mor under sjukdomen; hon hade inte hunnit se något av Paris, kunde bara litet franska och kände ingen annan kvinna än fru Vallgren.

  Helsingfors Paris Antoinette Råström Maria Stigell Lindqvist
 • Edelfelt har börjat arbetet med porträttet av Alexandre Weissgerber de Stragéwicz.

  Alexandre Weissgerber de Stragéwicz
 • Madame Weissgerber de Stragéwicz är bildad; hon är god vän med madame Koechlin; Edelfelt ska kanske måla ett porträtt av Madame Weissgerber de Stragéwicz också.

  Emma Koechlin-Schwartz Weissgerber de Stragéwicz
 • Fröken Schjerfbeck målar kopian av porträttet av Pasteur; Edelfelt ska måla de viktigaste partierna och är rädd för att han inte ska få ansiktet att likna.

  Louis Pasteur Helene Schjerfbeck
 • Turquets efterträdare vill troligen göra tvärtom mot vad Turquet har gjort: återstår att se om porträttet av Pasteur kommer till Luxembourgmuseet; Edelfelt hoppas bli "räddad" genom Pasteurs prestige.

  Louis Pasteur Edmond Turquet N.N.
 • Edelfelt kommenterar uppenbarligen moderns skildring av fru Etters tankar om "le monde", societeten, societetsfolk; Edelfelt tycker att hon verkar njuta av att slaviskt följa konvenansens bud.

  Emilie von Etter
 • Edelfelt själv kan inte längre själv tåla "le monde", "le tout Paris des premières" , inte ens i Kaufmanns tidningskorrespondenser.

  Paris Richard Kaufmann
 • Känner sig inte intresserad av Paris; går och tänker på vad han ska måla i Finland nästa sommar, antingen i norr eller i Borgå.

  Finland Paris Borgå
 • Modellerna i Paris förargar, de ser inte ut som människor.

  Paris
 • Edelfelt antar att han börjar trivas bättre då allt har kommit i ordning; draperiern till ateljén kommer i morgon.

 • Edelfelt tycker att han inte får någon inspiration i ateljén.

 • Edelfelt har hört av engelsk en konsthandlare att Madame Jacquinot har förlorat sin äldsta son Robert; han dog av solsting på en seglats vid Normandie.

  Jacquinot Robert Jacquinot
 • Edelfelt kände Robert Jacquinot bra; han var 21 år gammal och hade fått en god tjänst.

  Robert Jacquinot
 • Edelfelt ska göra visit hos Madame Jacquinot.

  Jacquinot
 • Edelfelt blev avbruten av en ung Järnefelt som talade svenska styvt och med stark rysk brytning; det är "framtidssvenska för Finland!”.

  Eero Järnefelt
 • Järnefelt är i Paris för att studera konst, ska stanna några år.

  Paris Eero Järnefelt
 • Järnefelt är inte så tråkig som Toppelius; den senare är "svår".

  Eero Järnefelt Woldemar Toppelius
 • Dagnan har sett tavlorna flyktigt och menar att Edelfelt kan göra något av "Borgåtavlan", som anses vara något nytt.

  Borgå Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt har fått brev från Neiglick som arbetar på sin disputation [avhandling]; Neiglick kommer snart till helisngfors och på vårvintern till Paris för att skriva om de sympatiska drifterna.

  Helsingfors Paris Hjalmar Neiglick
 • Det skär i hjärtat på Edelfelt när hör talas om hemmets julläckerheter: julöl, skinka, lutfisk.

 • Handskarna och möjligen några böcker kommer fram till julen, de andra julklapparna kommer senare; Edelfelt hoppas bli förlåten för dröjsmålet; Edelfelt har prenumererat på tidningen Punch för nästa år.