Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

begravningsplatser blommor bouppteckning franska gåvor gravar jul julgranar konsulat rättsvetenskap sällskapsliv språk telegram tidskrifter varuhus

Julafton kl. ½ 6 e. m. 86
Rue d' Offenant 35
Älskade Mamma,
glad jul!
Jag har just kommit hem från
julklappsuppköpssprang för Runebergs
och Kaufmanns barn. Kl. 1 var
jag på konsulatet med Stegell; för-
stå sig vänliga menniskor litet
på administsation och lägfarenhet
och juridiska former så förstår jag
mig ännu mindre derpå, och Stigell
förstår ej franska. Emellertid fick
Gubben stackars af mig skriftligt
enligt konsulus föreskrifter, om
hur han borde förfara för att få
bort de dumma sigut som

alldeles olagligt och onödig
satt på hans tillhörigheter.
från konsulatet vandrade Roberto
i regnet till begrafningsplatsta
vid Gentilly för att rätta några
blommor på fruns graf. När
jag af gammal vara önskade
honom god jul strax innan denna
vändring, skall det mig i ögonen.
Och så har jag gått och sett på
julklappar åt Er. Det finna
så mycket att välja på här,
mest onödigheter à la Göhles
utställning, att jag blir alldeles
förryckt, isynnerhet som atmos-
fören i de stora magasinerna är

förskräcklig. Tänk de hundra
tusentals våra paletåerna och
våra skorna. I Julgransmärknaden
vid Madeleins var rolig att se
för mistel -ståndens skull. Det
var som den grönaste sommarn
midt i vintern, så långt man
kunde de. – väl är jag i afton
bjuden till Vallgrens och Kaufmanns
men jag hade redan förut
lofvat komma till Chambure,
som för resten är alldeles ensam.
Jag skall försöka att alldeles
glömma att det är jul, så
går det bäst. Nu vid det
här taget har ni varit i
aflongudstjensten i Kyrkan
och snart tänker ni på jul-

granen för de små Brandtar.
nes skull. Måtte nu Mamma
förstå det telegram jag i
morgse skickades till Mamma.
Det gick ut på att 1° önska
er glad jul af allt hjerta,
2° förklarar att mina julklappar,
härifrån blifvit försukade så
att jag ber Mamma köpa
åt alla stora och små herrskap
och tjenare något från mig. flickor
na skola naturligtvis utföra
detta arbete, ty det är ett verkligt
arbete. – Jag har prensumere
radt på den goda illustrerade
amerikanska tidskriften Harpers
Magarine för Er, likaså på pansh-
Farväl, Gud vara med Eder
Jag saknar er mera än jag kan säga
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll