Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

affärsmän äktenskap ateljéer beställningar bibliotekarier böcker bostäder brev duschar gåvor jul kläder kvinnor kyla löjtnanter lyrik maskerader militärer (personer) musik sällskapsliv skönlitteratur skriftskola svenskar telegram väderlek

Paris d. 2 Januari 87
Älskade Mamma
Tack för nyårstelegrammet!
Så, godt nytt år och tack för alla bref,
böcker och nyårsönskningar. Det är dugtigt
kallt nu, 6 grader kallt ute och med eldning
sedan tidigt i morgse endast 10 härinne –
Fröken Schjerfbeck är mera likgiltig för köld
är jag – jag fryser dugtigt och gör alltjemnt
den reflexionen att hvar och en menniska hemma,
t. o. m. de fattigaste ha det konfortablare
hvad värme beträffar än de förmogna här. Men
de äro också så underbart härdade. I går
t. ex. var jag på middag hos herrskapet
Boulkot, Claire Chevalier f.d. – tråkigt, för
resten, och tänka att herrarna gingo
in och rökte i ett rum der fönstren stodo
på vid gafvel
(det var 3 grader köld ute)
– Jag gick ut och in, men
allt sutto der några lurfviga målare
och författare och rökte och pratade, som
om det hade varit det härligaste juni
väder. Jag kan ej vänja mig vid detta,
och om jag tack vara min goda helsa, ej
tusen helsningar till alla från Atte.

blir sjuk af kölden och draget här, så lider
jag ändå för stunden så mycket att jag
ej kan företa mig något rigtigt dugligt.
Mitt porträtt af unga monsieur Alexandre
(min collegien) är nu temmeligen på god
väg, åtminstone tycker modren att det är likt.
Nu har han haft feriedagar och jag har
kunnat måla litet med ens, men om
tisdag skall han i skolan igen, och då
blir det att måla hvarannan söndag från
1 till 3 eller någon torsdag då och då, då han
är fri från skriftskolan (han är protestant, och
skiftskolan tycks räcka för dem lika länge som hos
oss ungefär). – Dagnans porträtt af mig är
rätt avanceradt – Det är ett litet mäster-
verk af fin teckning. Tillsvidare är det ej
smickrande – men ett öga återstår ännu att
göra, och det
ansigtet
blir väl litet mindre rundt
hoppas jag.
Nyårsafton hade jag bjudit Chambure på middag
men han var litet sjuk och bad mig komma
upp till sig i stället. Derifrån gick jag till
Ehrenborgs svenska soiré. Nå ja – de der

soiréerna ha något svensk-norskt trä-
handlarmesigt öfver sig. En massa
musik och en massa affärs-män
och svenska löjtnanter, alla väl kam-
made men ej vidare intressanta.
I går var jag bjuden, som sagdt till
Claire Chrvalier, som medels middags
ätning och smicker betalade mig för
teckningen i somras. Der voro som sagdt
några artister – style quartier latin –
"des penseurs" – med litet smutsiga
naglar, och den stora skalden Grand-
mougin – När man heter Grand-
mougun tror jag man aldrig kan bli
något som skald. Jag har känt honom
i min ungdomsdagar "chez Anna" i
den lilla restauranten vid Rue St Benoit,
beskrifven af Daudet i le Petit choses. Nu
är G. bitter, anser att målarne ha en
ofortjent tur och att hans volymer ej
blifvit hedrade så som de borde blifva.
Bouchot, bibliotekarie, är en stor tjock
"bon garçon" utan krus och komplimenter, och
jag tror att Claire, som redan lemnat den

första ungdomen bakom sig, tagit honom
i nackskarfven och sagt nu skall du gifta
dig med mig – ty annars får jag ingen, tillade
hon troligen "för sig" –
I mitt qvarter vid Rue d' Offemont har
jag det bra, varmt och skönt och komfortabelt.
Jag tar alla morgnar kalla öfversköljningar
hvilket jag ej kunde göra på lafven der det
blåste och stormade af alla Himmelens väder,
och då jag ej kunde klä af mig och gnida
mig och borsta mig och tvåla mig som jag
älskar att göra. – Jag har det så bra
rue d'Offemont att jag flere gånger gått
hem om aftnarna kl. 9, låtit göra eld
och suttit och läst till kl. 10 och så krupit
till kojs. i torsdags var jag bjuden på
Stor maskeradbal till en familj som jag kän-
ner genom Courtois, men dels ville jag ej kasta
pengar på en kostym, dels plåga stora folk-
samlingar mig öfvermåttan, hvarföre jag
satt hemma den aftonen och läste Beskows
memoirer. Tstjerna har jag ännu ej vågat
mig på – Utdragen förefalla mig dumma
kanske helheten blir bättre. – Jag har här
hemma några borddukar och småsaker som
äro Edra julklappar, men jag funderar på
att skicka dem först med flickornas korsetter. Butti skall få Snolles bok.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för nyårstelegrammet.

 • Önskar familjen gott nytt år, tackar för brev, böcker och nyårshälsningar.

 • Det är sex grader kallt ute, med eldning är det bara tio grader inne i ateljén.

  Paris
 • Fröken Schjerfbeck klarar kölden bättre än Edelfelt.

  Helene Schjerfbeck
 • Det är varmare hos de fattiga därhemma än det är hos de förmögna i Paris; människorna "här" är mera härdade och vana vid kall inomhusluft.

  Helsingfors Frankrike Finland Paris
 • Edelfelt var föregående dag på middag hos herrskapet Bouchot – Claire Chavalier har gift sig Bouchot – middagen var tråkig; herrarna rökte i ett rum med vidöppna fönster och det var tre grader kallt ute.

  Claire Chevalier Henri Bouchot
 • Edelfelt kan inte arbeta ordentligt p.g.a. kylan inomhus.

 • Porträttet av Alexandre Weissgerber är på god väg; Madame Weissgerber tycker att det är likt; seanserna kommer att bli färre då Alexandre börjar skriftskolan.

  Weissgerber de Stragéwicz Alexandre Weissgerber de Stragéwicz
 • Dagnans porträtt av Edelfelt avancerar; det är ett mästerverk av fin teckning.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt har firat nyårsafton hos Chambure.

  Emile de Chambure
 • Senare på nyårsafton var Edelfelt på Ehrenborgs svenska soaré; det var musik, affärsmän, svenska löjtnanter.

  Sigurd Ehrenborgh
 • Middagen hos Claire Chevalier var en betalning för teckningen i somras; gäster var konstnärer á la Quartier Latin och skalden Grandmougin.

  Quartier Latin Charles Grandmougin Claire Chevalier
 • Man kan inte bli en bra skald då man heter Grandmougin; Edelfelt har känt Grandmougin i sin ungdom på restaurangen "Chez Anna", som Daudet beskrivit i [den självbiografiska romanen] "Le Petit Chose".

  Alphonse Daudet Anna Chomette Charles Grandmougin
 • Grandmougin är bitter och tycker att konstnärerna har haft en oförtjänt tur, medan hans verk inte har fått uppmärksamhet.

  Charles Grandmougin
 • Bouchot är en tjock bibliotekarie; Edelfelt tror att Claire Chevalier har sagt åt Bouchot att han måste gifta sig med henne.

  Claire Chevalier Henri Bouchot
 • Edelfelts nya rum, bostad är bra; där går det att ta "kalla avrivningar" om morgnarna; i ateljén gick det inte att tvätta sig ordentligt med tvål och borste p.g.a. draget.

  Rue d'Offémont
 • Edelfelt sitter i sitt nya rum och läser vid brasan om kvällarna.

  Rue d'Offémont
 • I lördags var det stor maskeradbal hos en familj som Edelfelt känner genom Courtois; Edelfelt satt hemma i stället och läste Beskows memoarer.

  Gustave Courtois Bernhard von Beskow
 • Edelfelt har inte vågat sig på att läsa Tavaststjerna ännu [Barndomsvänner. Ett nutidsöde (1886)?]; utdragen verkar dumma, kanske helheten är bättre.

  Karl August Tavaststjerna
 • Edelfelt har julklappar åt Alexandra, Annie och Berta Edelfelt: borddukar och småsaker; Edelfelt skickar dem kanske först med Annies och Bertas korsetter; Berta ska få Snoilskys bok.

  Carl Snoilsky Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt