Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer brev döden etikett hälsa kaféer kejsare kejsarinnor kungar prinsar sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sorg svenskar telegram

Paris d. 25/2 87
Älskade Mamma
I går lofvade Mamma skrifva om
Tajta, och jag har gått och väntat och
väntat på bref. Antingen får jag tro
att inga underrättelser här betyda goda
underrättelser, eller också är det mycket
dåligt, så att Mamma väntar någon
katastrof och ej vill skrifva före den.
Stackars Gumman Tajta, och stackars
Anni som har det svårt nu. Såsom
jag sade i går – har jag ej nu sinne
att berätta nyheter och hvad jag
uträttat – det käns nästan som ett
brott att ha varit ute och roat sig
då ni haft det sorgligt derhemma.
Lunginflammationer vid den åldern

betyda vanligtvis döden, och ett
under vore det ju om Tajta ginge
igenom denna sjukdom. Men jag
hoppas allt ännu på
att
hennes jern helsa
skall hålla sjukdomen stången.
Den som visste hur det är derhemma
nu!
Prins Eugen var här på f. m med
sina två kammarherrar Celsing
och Printzsköld, den senare löjligt
lång, en rigtigt jätte, men blek och
krokig. Prinsen är en mycket väl
uppfostrad ungdom som liknar Carl
XIV Johan fullkomligt, samma tråkiga
tillbakalutande panna samma profil och
samma knollriga hår. Men han ser
frisk och treflig ut, hvita tänder och
vackra ögon. Naturligtvis blir det
trots allt incognito och alla antagna
namn aldrig detsamma med en

sådan en som med en vanlig dödlig.
isynnerhet då det är litet stela och
ceremoniösa svenskar som sörja för
etiketten. Prinsen är här för att måla
och som fordom sett städer stridde
om hedern att ha födt Homerus,
så strida nu alla de förnämsta målarne
i Paris om att få prinsen i den eller
den ateliern. Ännu har han ej
bestämdt sig. Jag förde honom till
Courtois och Dagnan och han tycktes
vara mycket intresserad af deras och
af mina arbeten. Den der lilla sol-
nedgångsskissen med båten slog isynnerhet
an på honom – för resten gick han här
omkring och snokade i mina ritböcker,
vände om studier som voro stälda
mot väggen o. s. v.
Sista torsdags var jag der på middag.
Friherrinnan Celsing presiderade, så
satt prinsen och så jag. Inga andra
voro der än de båda kammarherrarna,
Wahlberg och undertecknad. Hur

jag, som ej kände prinsen förut
och ej ens är svensk, fick den äran
vet jag ej. Efteråt gingo vi om-
kring på några artistkaféer, bl.
a. på Chat Noir, der skuggspelet
(l'Epopée) i högsa grad roade prinsen.
Det är också icke allenast spirituelt
skoj utan verkligen en rigtigt artistisk
njutning att se detta skuggspel, ett
mästerstycke i sitt slag. Tänk bataljen
vid Austerlitz, återgifven, parader på
Place de la Concorde, Kejsarinnan Josefina
som reser framför lederna i sin vagn,
hela la grande armée! –
Nej nu tänker jag på gumman Tajta
igen. Jag har tänkt på att telegrafera,
men Mammas bref kommer förr
än svaret på telegrammet. Helsa
alla hjertligt från mig – Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt väntar på Alexandra Edelfelts brev om Tajta; har medkänsla med den sjuka Tajta och lillasyster Annie Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg
 • Edelfelt vill inte berätta om sina förehavanden; det känns som ett brott att ha varit ute och roat sig då det är sorgligt hemma.

  Fredrika Snygg
 • Lunginflammation i Tajtas ålder betyder vanligen döden; Edelfelt hoppas ändå att Tajtas järnhälsa ska klara det.

  Fredrika Snygg
 • Edelfelt har haft visit av prins Eugen med kammarherrar Celsing och Printzsköld.

  Eugen Gustaf Herman Celsing Otto Printzsköld
 • Printzsköld är "löjligt lång, en riktig jätte", blek och krokig.

  Otto Printzsköld
 • Prins Eugen är en väluppfostrad ungdom; liknar Karl XIV Johan; , samma panna, profil, hår; ser frisk och trevlig ut.

  Eugen Karl XVI Johan
 • Trots inkognito-arrangemang [prins Eugen vistas i Paris som privatperson, inte i sin offentliga roll som prins] och alla antagna namn blir umgänget med prins Eugen ändå aldrig detsamma som med "en vanlig dödlig"; särskilt då de stela och ceremoniösa svenskarna står för etiketten.

  Eugen
 • Prins Eugen är i Paris för att måla; konstnärerna strider om i vilken ateljé prinsen ska studera, precis som sju städer i tiden stred om hedern att ha fött Homeros.

  Paris Eugen Homeros
 • Prins Eugen har inte ännu bestämt sig för ateljé där måla; Edelfelt har fört honom till Courtois och Dagnan; prinsen var intresserad av deras och av Edelfelts arbeten.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Eugen
 • Prins Eugen tyckte om "solnedgångsskissen med båten"; han snokade i ritböcker, gick omkring och vände på studier som stod vända mot väggen i ateljén.

  Eugen
 • Edelfelt har varit på middag hos prins Eugen; på plats var de båda kammarherrarna Celsing och Printzsköld, Celsings fru, Wahlberg och Edelfelt; "friherrinnan Celsing presiderade vid bordet", dvs. var värdinna; bredvid henne satt prins Eugen och sedan Edelfelt.

  Eugen Alfred Wahlberg Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing Otto Printzsköld
 • Efter middagen besökte sällskapet några artistkaféer, bl.a. Chat noir, där skuggspelet med Napoleons armé och kejsarinnan Josefina roade prins Eugen.

  Eugen Napoleon I Bonaparte Joséphine
 • Edelfelt tänker på Tajta; har funderat på att telegrafera, men Alexandra Edelfelts brev kommer före svaret på telegrammet.

  Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg