Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel ateljéer brev dans diplomater förmögenhet grevinnor illustration kakelugnar kvinnor maskerader officerare prinsar sällskapsliv sjukdom (tillstånd) uniformer

Paris torsdag d. 1 febr
87
Älskade Mamma
Bertha har rätt, jag har uppfört mig
ovärdigt mot henne i det jag ej
skrifvit ett ord till svar på hennes fem
bref. Emellertid har jag några, om
och svaga skäl till försvar. Jag skall
ytterligare utveckla dem i den epistel
jag småningom måste skrifva till Blis,
nu vill jag bara säga att jag den senaste
veckan ej mått rigtigt bra, d. v. s
känt mig nervös i högsta grad.
Mitt nervösa onda blef ej bättre genom
att en svensk lång blek och ful baron
Falkenberg en hel afton satt och beskref
sina lidanden, hvarigenom jag blef alldeles
öfvertygad om att det var på tok med
mig drömde om slöhet och afsigkom-
menhet hela natten: jag tyckte nämligen
att alla hans symptomer, knackningar
i hufvudet, bultning i tinningarna oro
o. d, precis slogo in på mig. Nu har

jag dock kommit underfund med
att det onda till stor del berodde på
en snufva som i dag deklarerade
sig såsom ett "ovanligt vackert fall"
af samma ofarliga sjukdom.
I måndags var jag på middag hos
prinsen, och fick igen sitta bredvid
Hans H. och hade den lilla grefvinnan Gustaf
Lewenhaupt på andra sidan. – I afton
skall jag igen dit på en sorts prat soirée
kl. 9. – Prinsen är mycket enkel och
naturlig, förefaller att vara en rätt klok
och samvetsgrann ungdom, men utan någon
fantasi egentligen. Hans Jonathan är
denne Gunnar Wennerberg en lång uppnäst
svensk pojke med mycket stora händer och
fötter, ganska hygglig men säflig.
Jag tänker alltid på någon ung
danneman eller någon pigtjusande
bonddräng då jag ser honom. – Celsing
är treflig och munter. Hans fru
kärtiserar allting här i Paris. Hon som
heter Ulla Strömfelt har varit mycket
rik, men de ha förlorat så godt som allt

hvad de haft på konkurser, andras,
naturligtvis.
Hvad det vore roligt att vara med
på Hugos bal i öfvermorgon!
Jag undrar om någon af herrarna
i matraduran haft den goda idén
att klä sig i officersuniform från
1808. Tänk hvad en nylands dagon
der skulle ta sig ut! Måtte ni ej göra
Annies hufvud för stort! Och måtte
hon hålla sig rak. Buttis kostym
är, om den liknar Hugos flicka från
1780 talet, men det går väl för fullt
ändå i matraduran. –
I dag har jag varit och sett på Cour-
tois och Dagnans nya hus vid bd
Bineau. Det ligger nära l'Ile de la
Grand-Jatte, således ett godt stycke
utom Paris. Men beqvämt få de det.
Stora atelierer, glasverandor o d.
fyra atelierer, af hvilka två hyras
ut. Hela huset, kostar ungefär 90
tusen. – Jag borde tänka på att
brygga en ny atelier på Haiko.
Men då stor med två rum till, större

veranda och framförallt med
rigtiga kakelugnar. Hvad månne
det kunna kosta? Ateliern bör
vara hög för att
ljuset skall komma
så mycket uppifrån
som möjligt och
rummen kunde
godt göras i två
våningar och följ
aktligen vara
blott hälften så höga. Ja det här
nu bara projekter
som naturligtvis
ej betyda något. Vore
det bättre att ut-
vidga den gamla
ateliern på något
sätt? Den blir
ju i alla fall
kall då der ej
finns fyllning under
golfvet, ordentliga
väggar o. d.
Efter dessa chateau
en Espagne säger jag Eder farväl och ber
Mamma helsa alla hjertligt från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt konstaterar att Berta Edelfelt har rätt, det är ovärdigt att inte skriva ett ord till svar på hennes fem brev.

  Berta Edelfelt
 • Edelfelt har inte mått bra den senaste veckan; han har känt sig nervös.

 • Baron Falkenberg satt en hel kväll och beskrev sinabesvär och lidanden; Edelfelt fick då för sig att han själv också var sjuk med knackningar i huvudet, bultningar i lungorna och oro, men det var bara en snuva som bröt ut i dag.

  Gustaf Falkenberg
 • Det var middag hos prins Eugen i måndags; Edelfelt var igen placerad mellan prinsen och grevinnan Gustaf Lewenhaupt.

  Eugen Anna Lewenhaupt
 • Edelfelt är denna kväll klockan nio bjuden till prins Eugen, på en "en sorts prat soirée".

  Eugen
 • Prins Eugen är en enkel och naturlig ungdom; förefaller klok och samvetsgrann, men utan fantasi.

  Eugen
 • Gunnar Wennerberg – "en lång uppnäst svensk pojke med mycket stora händer och fötter" – är prins Eugens Jonathan; Wennerberg är hygglig, men sävlig.

  Eugen Gunnar G:son Wennerberg Jonathan
 • Celsing är trevlig och munter.

  Gustaf Herman Celsing
 • Fru Celsing kritiserar allt i Paris; hon heter Ulla Strömfelt och har varit förmögen; Celsings har förlorat nästan hela förmögenheten på konkurser, "andras naturligtvis".

  Paris Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • Det vore roligt att vara med på Hugo Standertskiölds bal, konstaterar Edelfelt; Edelfelt undrar om någon av herrarna kommer att klä sig i officersuniform från 1808; han kommenterar systrarnas kostymer på balen som uppenbarligen är en maskeradbal: gör inte Annie Edelfelts huvud för stort; ifall Berta Edelfelts dräkt liknar "Flicka med blommor" som Hugo Standertskiölds har köpt av Edelfelt, är den från 1780-talet, "men det går väl för fullt ändå".

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Hugo Standertskjöld
 • Edelfelt har sett Dagnans och Courtois nya hus den här dagen; det ligger nära Ilê la Grande Jatte, en lång bit utanför Paris; men huset blir trevligt med fyra ateljéer och glasverandor.

  Paris Île d la Grande Jatte Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt borde själv tänka på att bygga en ny ateljé i Haiko; större med två rum till, större veranda och kakelugnar; ateljén måste vara hög för att ljuset ska kunna komma uppifrån; Edelfelt undrar vad det kan kosta, och om Alexandra Edelfelt tycker att det skulle vara bättre att utvidga den gamla ateljén; den är kall eftersom det inte finns fyllning under golvet och eftersom byggnaden inte har ordentliga väggar.

  Haiko