Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel arkitekter ateljéer banker beställningar dans döden föreläsningar författare grevinnor hälsa hem judar kärlek kommittéer kvinnor läkemedel lyrik ministrar modeller (yrken) möten politiker prinsar sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skönlitteratur utställningar

Paris d. 3 mars 1887
Älskade Mamma,
Mammas bref äro för mig bättre än
bromkalium, motion och allt hvad
läkarne kunna hitta på för nervositet
och nedslagenhet. Med mig är det
dessutom ingen fara. Jag har kommit
till
vissheten
att mina smärtor i hufvudet
berodde på drag, ty de höllo sig mest
till venstra hälften af hjernan, hvilken
jag, vid någon senare taflas målade
(usch, en sådan svenska) vände mot
fönstret. På ett underligt sätt och
nästan utan mitt tillgörande har jag
kommit att börja en pastell af grefvin
nan Lewenhaupt. Saken var följan-
de. En svensk målarinna fr. Keyser,
har gjort en exetrabel pastell af gr. L.
Hvad är det för spektakel med sakerna som Malbrand afsände för 2
månader sedan och som ej kommit? Jag skall idag gå och reklamera!

På tal om den sade jag åt fru
Celsing – "det var verkligen skada att
Jag ej hade gjort det i stället, ty
utan skryt tror jag att jag hade
lyckats bättre med ett så typiskt
ansigte som grefvinnan Lewenhaupts"
"Ja men gör det, gör det, herr Edelfelt
det blir bestämdt bra och det gör ni på
några dar" – och så talade hon och
prinsen med grefvinnan L. som sade
sig vara mycket smickrad och så
kom hon hit decolletée och så tecknade
jag af hennes svenskaristokratiska
drag med stora ögon och kort näsa och
hennes runda och nätta figur på
en uppspänd duk, och der stå
sakerna nu. I morgon skall jag
måla upp det i pastell. – Jag tänker
om det lyckas, så blir det ett visit-

kort för Salongen, som är så mycket
lämpligare som gr. L. är mycket
känd i Paris – lyckas det inte, så
har jag förlorat 10 dagar på nöjet.
Hon är mycket lätt att vara med,
(35 år)
fullkomligt naturlig och rätt munter,
utan någonslags sjåperi.
I sista måndags var jag på bal
i Banque de France, hos herrskapet
Magnin. (Der träffade jag grefvinnan
L, och vi kommo öfverens om dagen
för målningen). Jag gick dit med Porta-
lis efter att ha ätit middag hos honom
med Chambure. Hos Magnins var
naturligtvis hela den officiella verlden,
med utrikesministern Flourens i spetsen.
En sådan skolfux-typ. En yngre Melander
med långt oljigt hår! – Jag hade
alls ej tänkt dansa, men så
pratade jag med Mlle Hélène Bouvins
i ett hörn i salen, och hur det var

så narrade hon mig att dansa först
vals och sedan kadrilj. Hon är
mycket söt, utan att vara det minsta
vacker. Om få menniskor har jag hört
så mycket godt som om henne,
så att jag alltid fått en idé om en litet
tråkig fullkomlighet – en föreställning
som hon totalt skingrade, ty hon är
glad och pratsam i högta glad. Hon
är dotter till en af Paris största arkitekter
och har sjelf alla möjliga talanger, sägs det.
Modren bad mig med det snaraste komma
till dem.
Häromdagen hade jag en hel invasion
af svenskor här – eskorterade af en
friherrinnan Leuhusen (född Boström).
bland dessa voro en fröken Leijonhufvud
och en fr. Törneblad, den senare en
firad dansdocka från Stockholm, bekant
sedan en afton med Palmes och gossarne
Rosenblad på Kung Carls annex. –
Så prevénerade mig Mme W. de Strasgéviz

modren till pojken jag målar (ack om
det engång blef färdigt ändå) att hon
skulle ta med sig
vid nästan seance
en liten kusin från
Belfort, som var hos dem på en
månad för att se Paris. Det var
en ganska nätt liten unge på 17, 18
år. Knappt var hon inom dörren
föränd Raymond Koechlin kom, drifven
af en häftigt påkommen lust att
se porträttet, och en halftimme senare
kommer den yngre brodren, Jean-Leonard
sättande, drifven af en dylik oförklar-
lig drift att just den dagen se porträttet.
Frun och jag hade så förskräckligt svårt
att intet förgås af qväfdt skratt,
och Mlle Elisabeth såg högst generad
ut, fastän denna kurtis i grunden
alls ej är henne oangenämn. Den
menskliga komedin är den samma
alltid och allestädes, och den roligaste

akten
att se på
är ändå den, der det doftar
af "fräklingsdüfte" och ungdom.
– Jag är så lugn som en filbunke
vid à vis salongen – får jag ingen-
ting utstält der, så tar jag revanche
hos Petit, der var "exposition inter-
nationale" i år skall börja den 15
maj, således midt i Säsongen. Den
Standerskjöldska Luxembourg blir
färdig till dess och dessutom en massa
andra saker. I går hade vi konsti-
tuerande möte ang. denna sak,
och jag blef invald i komitén,
dit inga andra utländingar höra än
Madrazo och jag, bland de 8 fransmän
nen äro Cazin, Besnard, Duez, Jean
Beraud m. fl.
Hvad det var sorgligt med fru
Nordman, och hvad det är hemskt
med dessa obotliga sjukdomar.
Huru ta Cedercreutzes det? Hon var

verkligen en ovanligt snäll och hygglig
menniska, fin till tänkesätt och väsen!
– Mechelins har jag ej mera sett
till, men antar att Leo nu redan
är i Madrid. Lika så litet har jag
sitt herrskapet Bonsdorffs, som lära
vara här, och unga Brummer, som
väl är ute och svajar med sin nära
slägting gumman Karamsin, som
också skulle komma vid denna tid.
– Geijerstöms föreläsningar måtte
ej vara något öfverdådigt, ty
han sjelf och hans litteratur äro
temmeligen medelmåttiga. Att
Molanders pjes gått öfver scenen
ser jag af H. D, men jag ids ej
läsa igenom compte rendu'n engång,
likasom tysken konstaterar, "aus der
Tiefe seine Bewusseins" en kamel,
så konstruera de ihop en litteratur
i Sverige nu – men det blir ingenting
ursprungligt och rigtigt lefvande af

det ändå. Jag fick "Norden" mig
tillsänd. Att de inte ha mera sinne
för formen ändå, än att kunna
kläcka fram något sådant som
judsnillekukkun Levertins:
Vi judar, vi vänta Messias
Genom ärenas skiftande ve
Hvad i profetiorna sias
Vi vänta, trots spott och spe.
"Profetiorna sias" är icke värdt
en dukat, som Fet i "Märk, hur
vår skugga" men i stället förtjenar
det årligen en spark i ändan – "tiorna
sias" är det ej fasligt!
Helsa flickorna, Tante Gadd och
Tajta, och tacka den senaste för hennes
löfte att bli rigtigt kry och rask
tills jag kommer – Ack, måtte den
dagen icke vara alltför långt aflägsen
Eder Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts brev har varit den bästa medicinen mot nervositet.

  Alexandra Edelfelt
 • Smärtorna som Edelfelt haft i huvudet berodde på drag.

 • En svensk konstnärinna, fröken Keyser, har målat ett pastellporträtt av grevinnan Lewenhaupt; Edelfelt sade åt friherrinnan Celsing att han kunde ha gjort det bättre; friherrinnan Celsing uppmanade Edelfelt att måla porträttet.

  Augusta Lewenhaupt Elisabeth Keyser
 • Friherrinnan Celsing och prins Eugen talade med grevinnan Lewenhaupt som blev smickrad över att Edelfelt ville måla ett porträtt av henne.

  Augusta Lewenhaupt
 • Grevinnan Lewenhaupt har stått modell; hennes svensk-aristokratiska drag – stora ögon, kort näsa samt rund och nätt figur – är nu uppmålade på duk ; Edelfelt ska följande dag måla henne i pastell.

  Augusta Lewenhaupt
 • Om porträttet av grevinnan Lewenhaupt lyckas blir det ett visitkort för Salongen, eftersom grevinnan är mycket känd i Paris; Edelfelt förlorat bara tio dagar ifall porträttet inte lyckas.

  Augusta Lewenhaupt
 • I måndags var det bal på Banque de France hos Magnins; Edelfelt kom dit i sällskap med Portalis efter middag hos denne tillsammans med Chambure.

  Emile de Chambure Angéline Magnin Roger de Portalis Joseph Magnin
 • Hela den officiella världen var på balen hos Magnins; bl.a. utrikesminister Flourens, som liknar Melander: en "skolfux-typ" med oljigt hår.

  Angéline Magnin Melander Joseph Magnin Émile Flourens
 • Edelfelt har talat och dansat med Hélène Bouvins på balen hos Magnins; beskrivning av Mademoiselle Bouvins; hennes far är en av Paris mest kända arkitekter; Madame Bouvins har bjudit Edelfelt hem till dem.

  Paris Angéline Magnin Joseph Magnin Hélène Bouvins Bouvins Bouvins
 • Många svenskor har gjort visit i ateljén med friherrinnan Leuhusen, född Boström; bland dem en fröken Lejonhufvud och en fröken Törneblad, som är en "dansdocka" och bekant för Edelfelt efter en kväll med Palmes och bröderna Rosenblad på Kung Carls annex [annex till hotell och restaurang Kung Karl i Stockholm].

  Hanna von Born Sofia Leuhusen Sven Palme Carl Rosenblad Signe Maria Törnebladh Lejonhufvud Eberhard Rosenblad
 • Madame Weissgerber har haft en 17–18-årig kusin från Belfort, Mademoiselle Elisabeth, med sig i Edelfelts ateljé då sonen har suttit modell; Raymond och Jean-Leonard Koechlin kom till ateljén samtidigt under pretexten att de ville se porträttet, men det var snarare för att få umgås med den unga kusinen; Madame Weissgerber och Edelfelt skrattade åt kurtisen.

  Belfort Raymond Koechlin Jean-Léonard Koechlin-Schwartz Weissgerber de Stragéwicz Alexandre Weissgerber de Stragéwicz Elisabeth Grosjean
 • Edelfelt är lugn angående Salongen: ifall det inte blir av att ställa ut där går det att ta revansch med utställningen hos Petit.

  Georges Petit
 • Standertskiölds "I Luxembourgträdgården" och många andra verk blir färdiga tills utställningen hos Petit som öppnar den 15 maj.

  Herman Standertskjöld-Nordenstam Georges Petit
 • Det har varit konstituerande möte om utställningen hos Petit; Madrazo och Edelfelt är de enda utlänningarna som har valts in i kommittén; fransmännen är Cazin, Besnard, Duez, Jean Beraud m.fl., sammanlagt åtta stycken.

  Raimundo de Madrazo Jean Béraud Georges Petit Jean Charles Cazin Ernest Ange Duez Albert Besnard
 • Det är sorgligt med fru Nordman; hemskt med obotliga sjukdomar; hur tar familjen Cedercreutz det?

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz
 • Edelfelt har inte sett till Mechelins och antar att Leo Mechelin är i Madrid.

  Madrid Leopold Mechelin Alexandra Elisabeth Mechelin Cecilia Mechelin
 • Edelfelt har inte heller sett till herrskapet Bonsdorff.

  Bonsdorff Bonsdorff
 • Edelfelt har inte sett unge Brummer, som han antar umgås med sin släkting fru Karamzin.

  Aurora Karamzin Johan Wilhelm Brummer (osäker koppling)
 • Geijerstams föreläsningar måtte inte vara överdådiga; han själv och hans litteratur är medelmåttiga, menar Edelfelt.

  Gustaf af Geijerstam
 • I Sverige konstruerar man en litteratur som liknar tyskarnas konstruktion, men det blir inte bra, inte levande eller ursprungligt; tyskarna konstruerar "aus der Tiefe seines Bewusstseins", från djupet av sitt medvetande, "en kamel"; Edelfelt har fått tidskriften "Norden" med Levertins i Edelfelts tycke dåliga dikter om judar; Edelfelt kritiserar formen och uttrycket i dikten.

  Oscar Levertin
 • Edelfelt hälsar Annie och Berta Edelfelt, tant Gadd och Tajta.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg
 • Edelfelt hoppas att Tajta är helt frisk då han kommer hem; han hoppas komma hem snart.

  Finland Haiko Fredrika Snygg