Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arkitekter beställningar brev dagstidningar diplomater föredrag författare förlovning hälsa kvinnor modeller (yrken) musik polisen sällskapsliv samlingar sångare utställningar

Paris fredag d. 11 mars
87
Älskade Mamma
Just nu fick jag Annies bref, och skulle
nog adressera svarat till henne, om jag
ej vore skyldig Mamma ett bref sedan
en evighet. Rigtigt utmärkt roligt
var det att höra om Schultens förlofning
med fröken Brunow, midt uti dessa
sorgliga tider. Det var hyggligt af henne
att hon tog Schultén trots den dumma
fru Sundgrenska historien, – hon bevisar
sig derigenom vara mera än en modern
qvinna och det är helt simpelt qvinna,
hvilket när allt går omkring ändå är
roligare för en sjelf och för andra än att
vara fru Asp eller något i den stilen.
Kaufmann har gifvit mig en hel
packe tidningar
(fr Helsingfors)
, som jag studerat. Geijer
stam och ingenting annat än Geijerstam
När grefvinnan Lewenhaupt, som

poserar här alla dagar, läste de
der många protesterna sida upp och
sida ner nöjde hon sig med att småle
och säga "fy, sjutton" men när hon fick
tag i Viktor Heikels utmärkt sapiska
om "passionernas glöd som hufvudsakli-
gen upptändes af spritdrycker, kött-
rik och kryddad föda" föll hon i en
sådan skattparoxysm att jag trodde
hon aldrig skulle komma sig för igen.
På afstånd förefaller allt detta hufvud-
sakligen komiskt. Såväl lilla Geijestams
opassande föredrag som de ädla, hög-
trafvande och vigtiga protesterna,
Collianders polisförbud m. m. äro
ändå ett ypperligt stoff för en komedi.
Men med alla dessa "rörelser" förlora
de helt och hållet förmågan att skratta
der upp i norden. – Och ändå har en
vis man, Figaro, sagt: je m'empresse
de vire de tout, cour ne pas être obligé

d'en pleurer". Att en sådan der medel-
måtta som Gstam kan röra upp ett helt
samhälle som Hfors! Det är alldeles
obegripligt. Tag nu intet illa upp att
jag har dragit på Munnen åt detta –
saken kan ju vara utmärkt bra, men
sättet är högst besynnerligt (på båda
sidor) och vittnar om den rent nordiska
klumpigheten, som aldrig kan hoppa öfver
eller förbi ett tråkigt ställe utan måste
klifva rätt i med de stora fötterna.
Jag arbetar som en tättning på grefvinnan
Ls pastell. Den blir nog bra, men
har kostat mig många förtviflans stunder.
i hvilket fall som helst har jag ej
spenderat derpå mer än 10 dagar
och då man arbetar ärligt är det ju
alltid någon vinst man drar af sitt
arbete. Först om tisdag, sista dagen,
besluter jag mig att skicka den eller ej
till Salongen. Chambure, som är den
enda dödliga som sett den, tycker
att den är "vivant et distingué". Hennes
man, gubben C. Lewenslarpt hade sagt åt
sin fru "det var mig en baddare att måla

bra, den der Edelfelt" hvilket bevisar att
de sjelfva tycka om den.
I afton är jag bjuden till Lewenhaupts
på middag med prinsen och två engelska
ladies samt Christine Nilson, hvilken
sistnämnde kommer att sjunga (måtte
det ej bli fjorton år!) I morgon
soirée hos den andra Lewenhaupt
Gustaf, gift med en Stackelberg. Dit
komma bl. a. Marshalls med den
vackra dottern, hvars måleriska studier
jag denna vecka granskat och kriti
sent. I förrgår var jag på en soirée
hos herrskapet Bouvins, arkitekten.
frun och dottern måla, och ha båda talent
de äro mycket musikaliska och hemmet,
är så genompyrdt artistiskt som det
kan vara då slägten i flere generationer
varit med det yppersta Paris haft
att bjuda på i konst. Bouvins är
styfson till den berömda arkitekten
Vandoyer (på 30 talet).
Sista söndag var jag på middag hos
Madame Weisgerber de Stasgéwicz, Modren
till pojken som jag målar. Der voro Koechlins
frun med sina två söner, en secretaire d'am-

bassade samt kusinen Mlle Elisabeth
Grosjean med hennes far. – Musik
och diskussioner. Mlle Elisabeth var
mycket näpen som bordsgranne och
spelade rätt väl piano efteråt med Jean
Leonard Koechlin, som trakterar violin.
Häromdagen trädde herr Molander in
med unga Brummer, den senare för att
säga mig ett ömt farväl.
Nu måste jag skynda mig att göra
min fond färdig och slutar derför.
Måtte nu Tajta fortfara att bli bättre
och måtte hon vara rigtigt rask när
jag kommer.
Fastän jag varit bortjbjuden så godt som
hvar dag i veckan har jag ändå kommit
i säng kl. 12, hvilket bevisar ett lofvade
moraliskt mod.
Farväl och helsa alla hjertligt från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt fick just brev av Annie Edelfelts och skulle adressera detta svarsbrev till henne om han inte var skyldig Alexandra Edelfelt ett brev sedan länge.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det var roligt att höra om Schulténs förlovning med fröken Brunou; det är hyggligt av henne att ta honom trots den dumma historien om fru Lundgren; fröken Brunow bevisar sig vara mer än en modern kvinna, dvs. kvinna; inte som fru Asp.

  Maximus af Schultén Anna Brunou Lundgren Mathilda Asp
 • Edelfelt har fått en packe tidningar från Helsingfors; de handlar om "Geijerstam och inget annat än Geijerstam".

  Helsingfors Gustaf af Geijerstam
 • Grevinnan Lewenhaupt sitter modell; hon läste tidningarna från Helsingfors och de många protesterna mot Geijerstam; grevinnans smålog och konstaterade "fy sjutton"; då hon läste Viktor Heikels artikel började hon skratta så att Edelfelt undrade om hon någonsin skulle lugna sig.

  Helsingfors Augusta Lewenhaupt Gustaf af Geijerstam Viktor Heikel
 • Helsingforsnyheterna förefaller komiska på avstånd: Geijerstams opassande föredrag och de högtravande protesterna, Collianders polisförbud; med alla dessa "rörelser" har man förlorat förmågan att skratta där uppe i norden; Edelfelt citerar ur minnet Figaros ord i operan Figaros bröllop, Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée: "Je m'empresse de rire de tout, pour ne pas être obligé d'en pleurer", Jag skyndar mig att skratta åt allt för att inte behöva gråta.

  Helsingfors Gustaf af Geijerstam Otto Immanuel Colliander Figaro
 • Det är obegripligt att en medelmåtta som Geijerstam kan röra upp hela Helsingfors; de har kanske rätt, men proportionerna är tokiga, menar Edelfelt och skyller på "den rent nordiska klumpigheten, som aldrig kan hoppa öfver eller förbi ett tråkigt ställe utan måste klifva rakt i med de stora fötterna."

  Helsingfors Gustaf af Geijerstam
 • Edelfelt arbetar med pastellporträttet av grevinnan Lewenhaupt; det blir bra, men har kostat många förtvivlans stunder; Edelfelt har arbetat i tio dagar; han besluter först sista dagen om porträttet ska lämnas in till Salongen eller inte.

  Augusta Lewenhaupt
 • Chambure tycker att porträttet av grevinnan Lewenhaupt är livligt och distingerat.

  Augusta Lewenhaupt Emile de Chambure
 • Carl Lewenhaupt, grevinnan Lewenhaupts make, menar att Edelfelt är "en baddare att måla bra".

  Augusta Lewenhaupt Carl Lewenhaupt
 • Edelfelt är bjuden på middag i kväll hos Lewenhaupts tillsammans med prins Eugen, två engelska ladies, och Christina Nilsson, som kommer att sjunga.

  Augusta Lewenhaupt Eugen Carl Lewenhaupt Christina Nilsson
 • Följande kväll är det soaré hos Gustaf Lewenhaupt [inte den ovan omnämnda Carl Lewenhaupt], vars fru är född Stackelberg; gäster är Marshalls med sin vackra dotter, vars konstverk Edelfelt har granskat och kritiserat.

  Marshall Marshall Marshall Gustaf Lewenhaupt Anna Lewenhaupt
 • I förrgår var det soaré hos arkitekten Bouvins.

  Bouvins
 • Madame och Mademoiselle Bouvins målar bra och är musikaliska; hemmet är konstnärligt; familjen har umgåtts i konstnärskretsar i flera generationer; Bouvins är styvson till arkitekten Vaudoyer.

  Hélène Bouvins Bouvins Bouvins Léon Vaudoyer
 • På söndagen var Edelfelt på middag hos Madame Weissgerber, som är mor till Alexandre Weissgerber vars porträtt Edelfelt målar; gäster var fru Koechlin med söner, en ambassadsekreterare, Madame Weissgerbers unga kusin Mademoiselle Elisabeth Grosjean med far; Mademoiselle Elisabeth spelade piano, Jean-Leonard Koechlin spelade violin.

  Emma Koechlin-Schwartz Raymond Koechlin Jean-Léonard Koechlin-Schwartz Weissgerber de Stragéwicz Alexandre Weissgerber de Stragéwicz Elisabeth Grosjean Jules Grosjean
 • Herr Molander har gjort visit tillsammans med unge Brummer som kom på avskedsvisit.

  Johan Wilhelm Brummer (osäker koppling)
 • Edelfelt skyndar sig att göra fonden [på porträttet av grevinnan Lewenhaupt] färdig.

  Augusta Lewenhaupt (osäker koppling)
 • Hoppas att Tajta fortsätter att tillfriska; Edelfelt hoppas hon är riktigt frisk när han kommer hem.

  Fredrika Snygg
 • Edelfelt har lagt sig klockan tolv, trots att han har varit på bjudningar nästan varje kväll.