Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

attentat beställningar bostäder brev diplomater grevinnor kläder konserter kungar kvinnor kyla militärer (personer) modeller (yrken) politik politiker sällskapsliv sjukdom (tillstånd) tandvärk väderlek vår vinter

Paris d. 19 mars 87
Älskade Mamma
Hu! Jag fryser, det blåser så ka- kallt!
mina kläder förstå ej att skydda mot köld och
mot vind. Har man sett större skandal än
att det är flere grader kallt, snö och storm
(den ohyggliga nordost vinden, som gått på
hela vintern, som den varit galen) nu, då
Ludvig XIVs kastangeträd brukar löfvas!
Le marionnier du 20 mars ser lika stel frusen
ut som allt annat här. två eller tre milda
dagar på hela vintern dv. s. sedan novem-
ber, sedan mest köldgrader och en blåst
"à décorner des boeufs". Jag har allt
fortfarande tand och öronvärk, och funderar
på att gå och låta rycka ut ännu några
rötter och upphof. Hade jag ej haft mitt
sofrum vid Rue d'Offémont, skulle jag ha
ömkligen omkommit under denna vinter.
Humöret är godt trots alla elementernas
vedervärdigheter – skulle jag bara slippa de
der marrande nevralgierna, så vore jag
"rätt häfver karl". –
Tack för Mammas bref. Ni tycks ju också

ha fått en eftervinter som heter
duga. – Är det icke ledt, detta kalla,
klara väder utan snö?
Jag talade om tror jag, att jag lemnar
grefvinnan Ls porträtt på någon tid för
att göra ett litet pastell hufvud af Mlle
Grosjean. Fadren kom sista tisdags hit
och beställde det. Sedan dess har hon
varit här med sin pappa 4 gånger. –
beklagligtvis får jag porträttet ej att
likna henne utan Fanny Ehrström
men det blir väl annat. – Min modell
är en mycket söt uppnäst flickunge,
19 år – med barnaktigt röda händer och
kinder. Hon har något i växt och ansigts-
byggnad som påminner om Annie och Fanny
Ehrström, och jag betraktar henne derför som
en gammal bekant. – De bo på landet, nära
Belfort och komma hvart år in till
Paris på en månad för att se på teatrar och
helsa på slägten. Fadren en lång och språk-
sam, litet doktrinär herre, har varit
generalstabsofficer, gjort med alla krig och
tyckes äfven försökt sig på politik men
fallit igenom vid något val – deraf
ett hjertligt hat till de radikala. – De

höra till denna genomhederliga,
förmögna, protestantiska och liberala
jordegarklass från Franche-Comté och
Elsass – rödbrusig och frisk till själ och
kropp, patriotisk och förhoppningsfull,
utan tecken till nutidens skepticism.
Mr Grojeans bästa vän är Lalance,
ledaren för franska partiet i Mulhouse,
och nyligen vald till Riksdagen i Berlin.
– De äro något stolta öfver valen i
Elsass alla
af
femton deputerade äro
"protestatairer" ej en enda tysk eller
tyskvänlig. – I allmänhet har Frankrike
hållit sig utmärkt schangtil under
dessa månader – och kanske alla vara
stolta öfver det lugnt och den värdighet folket
ådagalagt. –
Är det ej rysligt med attentatet i Peters-
burg? Underrättelserna äro ännu ofull-
ständiga, men att ett attentat varit
å bane det framgång af allt, likasom
att en sammansvärjning af 300 personer
blifvit upptäckt, bland dem generaler och
en massa officerare.
Nästa torsdag är jag bjuden till ryska
ambassaden – jag har litet negligerat dessa

mina kompatrioter för de svenska, under
sista tiden. Så var jag sista torsdags
på middag (denna gång stor) hos Prinsen,
Valter Runeberg, gamla Pirre Horn med
fru, Lewenhaupts och några andra – efteråt
står reception. Grefvinnnan L. vill
nödvändigt att jag skall be Prinsen
hit på conciergefrukost en dag och
hon har talt med honom. "Kunde
man bara skrifva" säger hon "att Hr Eder-
felt bjuder "son altesse, mais sans sa
cour, så vore det så bra".
I afton är den der s.k. konstnärsmidda-
gen för prinsen – Jag, min förfärliga
konfucius, går för en vecka redan och
tar koncertbiljett till en orkester koncert
i dag och glömmer totalt att det är
just samtidigt jag skall på prinshistorien.
Nu ligger min biljett, som kostat dyra pengar, der.
Kaufmann är ej ledig, Chambure och Portalis
äro det ej eller, lika så litet som Courtois och
Dagnan. – dessa sistnämnde flytta som
bäst. Nere hos dem är det jerusalems
förstöring. Jag kommer att saknar dem
förskräckligt. – Nu måste jag sluta. Ingen
Neiglick syns till. Kallt är det, rysligt. Helsa
alla och må väl. Eder
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Vädret är kallt – "Jag fryser, det blåser så ka-hallt!"; kläderna håller inte mot kylan.

 • Den här tiden på året brukar Ludvig XIV:s kastanjeträd få löv, men inte i år; det har varit kallt hela vintern, vind från nordost och nu är det snöstorm; "le marronnier du 20 mars" [kastanjen av den 20 mars, kastanjeträd i Tuilerieträdgården i Paris] ser lika tillfrusen ut som allt annat i staden; det har bara varit några milda dagar under hela vintern, och en ständig blåst "à décorner des boeufs" [som kan avhorna boskap, stående uttryck för hård vind].

  Tuilerieträdgården Ludvig XIV
 • Edelfelt har värk i tänder och öron; han funderar på att låta dra ut en tand till.

 • Edelfelt skulle antagligen ha omkommit den här vintern om han inte hade haft sovrummet vid Rue d'Offémont.

  Rue d'Offémont
 • Humöret är gott.

 • Edelfelt hoppas slippa alla "marrande nevralgierna", då vore han en "rätt häfver Karl".

 • Tackar för Alexandra Edelfelts brev; vintern har slagit till hemma också.

  Finland Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt lämnar porträttet av grevinnan Lewenhaupt för en tid för att måla ett pastellporträtt av Mademoiselle Grosjean; Edelfelt fick beställningen av [hennes far] herr Grosjean.

  Augusta Lewenhaupt Elisabeth Grosjean Jules Grosjean
 • Mademoiselle Grosjean har suttit modell fyra gånger; herr Grosjean har varit med.

  Elisabeth Grosjean Jules Grosjean
 • Edelfelt lyckas inte få porträttet att likna Mademoiselle Grosjean, det liknar Fanny Ehrström i stället.

  Elisabeth Grosjean Fanny Ehrström
 • Mademoiselle Grosjean är 19 år, "en mycket söt och uppnäst flickunge"; hon har barnaktiga röda händer och kinder, och liknar Annie Edelfelt och Fanny Ehrström; Edelfelt betraktar henne därför som en gammal bekant.

  Alexandra Edelfelt Elisabeth Grosjean Fanny Ehrström
 • Familjen Grosjean bor på landet nära Belfort; de kommer till Paris för en månad varje vinter; då går de på teatrar och hälsar på släkten.

  Paris Belfort Elisabeth Grosjean
 • Beskrivning av herr Grosjean, en lång och språksam, "litet doktrinär" herre som har varit generalitetsofficer, deltagit i krig och politik, tycker inte om "radikaler".

  Jules Grosjean
 • Familjen Grosjean hör till den "genomhederliga", förmögna, protestantiska, liberala jordägarklassen i regionen Franche-Comté, som är frisk, patriotisk och förhoppningsfull.

  Franche-Comté Elisabeth Grosjean Jules Grosjean
 • Grosjeans bästa vän är Lalance, som leder franska partiet i Mulhouse och valts till riksdagen i Berlin; de är stolta över valresultatet i Elsass [som 1871 övergick från Frankrike till Tyskland, på franska Alsace]: ingen tyskvänlig blev vald, de femton deputerade är "protestatairer".

  Berlin Elsass-Lothringen Mulhouse Jules Grosjean Auguste Lalance
 • Frankrike har hållit sig "schangtilt" under dessa månader [då val pågått (?)].

 • Det är rysligt med attentatet och sammansvärjningen i S:t Petersburg; underrättelserna Edelfelt har fått har varit bristfälliga, men en sammansvärjning av 300 personer, varav två generaler, har upptäckts [den 13 mars 1887 togs tre studenter fast i S:t Petersburg, före en av dem kunde genomföra bombattentat mot kejsaren].

  Sankt Petersburg
 • Edelfelt är bjuden till ryska ambassaden om torsdag; han har negligerat de ryska diplomaterna – "dessa mina kompatrioter" – under senaste tiden och har umgått mera med de svenska.

  Augusta Lewenhaupt Lev Alexandrovitj de Freedericksz Carl Lewenhaupt Barbara Andrejevna de Freedericksz Gustaf Lewenhaupt Anna Lewenhaupt
 • Föregående torsdag var Edelfelt bjuden till middag hos prins Eugen tillsammans med W. Runeberg, Pirre Horn, Lewenhaupts m.fl.; efteråt var det stor reception.

  Augusta Lewenhaupt Eugen Carl Lewenhaupt Walter Runeberg Christer Horn af Åminne
 • Grevinnan Lewenhaupt vill att Edelfelt ska bjuda prins Eugen på "conciergefrukost" till ateljén; hon önskar att man skulle kunna bjuda prinsen utan hans hov.

  Augusta Lewenhaupt Eugen Pierre Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • I kväll är konstnärsmiddagen för prins Eugen; i glömskan har Edelfelt köpt biljetter till en konsert samma kväll; varken Kauffmann, Chambure, Portalis, Courtois, eller Dagnan kan ta den.

  Emile de Chambure Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Eugen Richard Kaufmann Roger de Portalis
 • Courtois och Dagnan flyttar som bäst [till Neully-sur-Seine]; Edelfelt kommer att sakna dem.

  Neuilly-sur-Seine Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Neiglick syns inte till.

  Hjalmar Neiglick
 • Det är kallt.