Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ädelstenar ateljéer beställningar drottningar finska fotografering kvinnor kyla mat mord musik operationer operetter parker pengar prinsar professorer resor retorik sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skrivmaskiner språk tandvärk uniformer utställningar väderlek vinterträdgårdar

Paris d. 31 mars
87
Älskade Mamma,
Jag sitter med en marrande tand-
och käkvärk, som minsann ej blef bättre
af att jag i går satt ute i Luxem-
bourgträdgården och målade en liten stund.
Ett otäckt väder! Visserligen sol och
8, 9 grader varmt men en blåst
(samma ohyggliga nordost-vind, som
gått på i ett kör sedan November)
ganomträngande och kall. När, när
skall det bli vanligt, menskligt väder
här i år?
I tisdag aflevererade jag Mlle Grosjeans
porträtt. De reste samma afton och
då jag var der för att säga dem farväl,
uttryckte fadren sin stora tillfredställelse

icke blott med porträttet, utan ock med
mig och min person, huru glada de
hade varit att göra min bekantskap
o. s. v. – flickan, med sin lilla mycket
lustiga hund i famnen, satt och såg
tankfull ut – det var en viss sentimen-
talitet i luften, om jag ej bedrager mig.
I nästan år skall jag måla hennes brors
porträtt. Han är forstmärtare och en
väldig jägare (24 år) och skall målas i uniform
Under dessa dagar har jag varit på
några expositioner som ej gjort mig glad.
I går på e. m. var jag tillsammans med
Neiglick, som i Köpenhamn köpt en
skrifmarkin, hvaröfver han var mycket
stolt. Vi försökte skrifva eller rättare
sagdt trycka brefven, men funno att det
behöfs en rätt stor fingerfärdighet för
att behandla maskinen. Dessutom måste
man hålla tankarna tillsammans alldeles
otroligt för att ej blandas bort vid alla
dessa knäppningar och tryckningar.
Neiglick reser idag till Troyes, der en af hans vänner från Leipzig är professeur de rhetorique

– Jaså, Annie studerar finska på allvar.
Ännu ett skäl hvarför hon vore en ypper-
lig reskamrat genom Finland. Hur vore
det om jag först reste med flickorna
båda två, till Wiborg, Saima Kanal, Imatra
och Punkaharju, och sedan fortsatte
färden med den ena eller den andra af
dem öfver Kuopio Iidensalmi & Kajana
till Uleåborg? De kunna fotografera
hvilket ej heller är att förakta, och
äro för resten mycket mera fiffiga och
vakna än de flesta karlslokar. Nu
gäller det veta om en sådan resa ej
vore förenad med strapatser – kallt och ruskigt
är det ju i norden, iskalla nätter, långa
distanser, dålig föda på landsbygden.
Prinsen har rest. Drottningen skall under
gå en ovariotomi och som denna operation
är farlig, vill hon gerna att alla hennes
barn då skola vara i Stockholm. Går
operationen bra, som man har allt skäl
att hoppas, kommer prinsen igen omkring
d 15 april. Min frukost här i ateliern
kan jag väl föga undslippa.
Det är en svår period, denna mars-
månad med de eviga middagsbjudningarna.
Hvarenda dag är jag bortbjuden på middag

och det är ej bra hvarken för humöret
eller magen.
Ellan syns ännu ej till. Jag hoppas
att vädret skall bli drägligt åtminstone
då hon kommer.
Hvart år är det alltid något ohyggligt
mord som upphör hela Paris. Nu är
det en kosmopolitisk äfventyrare,
en italienare född i Alexandria, och som
gjort allt i verlden utom det som är
bra och hederligt, som dräpt tre qvinnor
för att komma åt diamanter och pengar.
Lyckligtvis är han inom lås och bom
nu. Det är en ohyggligt historia.
Häromaftonen var jag med Kaufmanns,
Neiglick och fröken Törnebladh och såg på
Orfeus i underjorden. Ettdera är jag gam-
mal och blaserad, eller också spelas pjesen
mycket sämre än för 12 år sedan – alltnog
jag tyckte det lät gammalmodigt, plumpt
och tråkigt och någon munterhet väckte
pjesen ej hos mig.
Farväl för denna gång. Jag skall nu på
allvar börja tänka på Luxembourg taflan,
och målar hela nästan vecka hos Dagnan
i hans serre vid Bd Bineau i Neuilly.
Helsa alla hjertligt från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har tand- och käkvärk, som inte har blivit bättre av att han satt ute och målade i Luxembourgträdgården.

  Luxembourgträdgården
 • Vädret är soligt, men blåsigt.

 • Edelfelt levererade porträttet av Mademoiselle Grosjean samma dag som familjen reste till landsbygden; Grosjean uttryckte sin tillfredsställelse med porträttet och Edelfelts person; Mademoiselle Grosjean såg fundersam ut; det var vemod i luften.

  Montbéliard Elisabeth Grosjean Jules Grosjean
 • Grosjean har beställt ett porträtt av sin son som är 24 år gammal, forstmästare och "en väldig jägare"; han ska avporträtteras i uniform.

  Jules Grosjean Daniel Grosjean
 • Edelfelt har gått på utställningar; han blev inte glad av dem.

 • Neiglick har köpt en skrivmaskin i Köpenhamn och är mycket stolt över den; Neiglick och Edelfelt övade sig på att skriva med den och märkte att det behövs fingerfärdighet och koncentration för att använda den.

  Köpenhamn Hjalmar Neiglick
 • Neiglick reser idag till Troyes där en av hans vänner från Leipzig är professor i retorik.

  Leipzig Troyes Hjalmar Neiglick
 • Annie Edelfelt läser finska på allvar har Alexandra Edelfelt berättat; Annie skulle vara en ypperlig reskamrat på resa genom Finland.

  Finland Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt föreslår att han på sommaren reser i Finland tillsammans med både Annie och Berta Edelfelt, till Viborg, längs Saima kanal, till Imatra och Punkaharju; han kunde fortsätta med den ena av dem till Kuopio, Idensalmi, Kajana och Uleåborg.

  Viborg Finland Imatra Kuopio Uleåborg Kajana Idensalmi Saima kanal Punkaharju Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Annie och Berta Edelfelt kunde fotografera under resan; de är dessutom mer vakna och "fiffiga" än de flesta "karlslokar", dvs. män.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Eventuella strapatser under en resa genom Finland måste man tänka på; kallt är det i Norden, långa avstånd och dålig mat på landsbygden.

  Finland Norden
 • Prins Eugen har rest; drottningen ska genomgå en farlig operation och vill att alla hennes barn är i Stockholm; om operationen går bra kommer prinsen tillbaka kring den 15 april.

  Stockholm Eugen Sofia
 • Prins Eugen ska komma till ateljén på frukost då han har återvänt till Paris.

  Paris Eugen
 • De eviga middagsbjudningarna i mars har inte varit bra för Edelfelts humör eller mage.

 • Ellan de la Chapelle har inte anlänt; Edelfelt hoppas att vädret bli drägligt då hon kommer.

  Ellan de la Chapelle
 • Varje år inträffar ett ohyggligt mord som upprör hela Paris; nu har en italienare dräpt tre kvinnor för att komma åt diamanter och pengar.

  Paris
 • Edelfelt har gått med Kuffmanns, Neiglick och fröken Törnebladh på "Orfeus i underjorden" [Orphée aux Enfers, en operett med musik av Jacques Offenbach].

  Richard Kaufmann Hjalmar Neiglick Anna Kaufmann Signe Maria Törnebladh Orfeus
 • Edelfelt bjuder farväl; han ska på allvar börja tänka på "I Luxembourgträdgården"; följande vecka ska han måla i Dagnans "serre" [växthus] på Boulevard Bineau i Neuilly.

  Neuilly-sur-Seine Pascal Dagnan-Bouveret