Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Årstider artiklar elektricitet författare förmögenhet fotografier klubbar (fritidsverksamhet) kyla män matematik musik resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) tandvärk tidskrifter tonsättare väderlek vår vinterträdgårdar

Palmsöndag 1887
Älskade Mamma,
Vi ha i dag den första rigtiga vårdagen,
och ändå är det ej rigtigt varmt i luften
men stämningen finnes – och har ännu
blifvit
intensivare för mig genom att jag fått
Mammas kära bref. Jag är just hem-
kommen från Boulognerskogen, der
jag åkt omkring med Chambure –
ännu äro träden fullkomligt vintergråa,
endast gräslindorna se litet våraktiga
ut. En massa menniskor, vagnar
och toiletter, men mycket pelsvärk
och vinterkläder – när, när blir det
varmt här?
I morgon börjar jag arbeta på min
Luxembourg i Dagnans serre, och jag
hoppas att arbetet skall gå hurtigt
undan. De sista dagarna har jag gått
och hängt varit förkyld (tandvärk)
och "duster", men jag märker till min
glädje att "dusterheten" hastigare går
öfver för mig nu än för ett par år sedan.
I morgse tidigt var jag hos Gérôme –
det är näml. ännu en formalitet
med intagningen i Mirlitons d. v. s.

utländingar presenteras först som
membre temporaire på tre månader,
och sedan, om igen, som membre
defininitif. – Gérôme har det svårt
och sjukt hemma – hans fru ligger
sedan 18 månader, och utan hopp
sågs det. Han är naturligtvis
mycket nedstämd och allvarsam, men
är alltid särdeles vänlig mot mig.
Jag tycker om honom för att han
är en karl, en rigtig karl i sitt
sätt att tänka och tala. Han talade
mycket om impressionisterna och detta
sista modet i konsten, och icke utan
bitterhet "Dagnan m'a l'air de
verser dans ces folies – là, c'est dommage,
car rarement un garçon n'a été plus
doué pour la peinture – faites attention
ne vous saissez pas entrainer! Ce qui
est beau se restera eternellement,
et ceux qui ne cherchent
que
la mode serait
plus vite demodés que les simples et les
sincères. – Tenez votre portraits de
Pasteur sera toujours une très belles
chose, cette peinture la ne vieillira pas!
– Den sista frasen var rolig att höra.
och måtte jag ej börja trappa nedåt

nu. Jag har känt mig så idiotisk
och slocklat de sista dagarna.
I fredags var jag på en middag
i allo var parisisk,
en
sådan
som
man oläsligt tror att
Kaufmann äter hvarenda dag –
Den var fin, rolig, qvick, serverad
i den mest artistiska interiör man
kan tänka sig. Har jag talat om
Mme Leclanche? Hennes man har
blifvit miljonär på elektriska staplar
som bära hans namn, och hon, frun är
en liten utmärkt vacker, litet exentrisk,
pratsam, chic Parisiska, som med
det allvarligaste uttryck i det lilla
fullkomligt moderna ansigtet förklarar
att hon i konst endast svärmar
för 1400 talets renaissance i Italien,
för Wagner i musiken och för Dante
och Shakespeare i litteraturen. Det är
rigtigt lustigt! De ha rest allverlden
rundt, varit i Sahara och Nordkap,
i Palestina och Egypten och känna
hvar vrå af Italien. Tänk, i deras
salong har de taflor af Botticelli,
Francesco Francia, fra Filippo Lippi och
en stor bas-relief af Donatello! Det
heter duga det! Och vackra äro alla
dessa saker. Jag hade icke aning om
allt detta konstförstånd då jag såg henne

först ute bland menniskor och då
Donatello etc. icke voro med.
Jag har en otäck penna, nu skall
jag försöka en annan. –
Måtte det gå bättre nu – nej, den
här är heller intet bra.
På middagen voro några "causeurs char-
mants" och de voro verkligen rätt roliga
att höra: en doktor och en litteratör som
öfverbjödo hvarandra i galna historier.
– Mina resplaner för sommarn
– (med Eder äro alldeles allvarliga – vill
Ni först komma till Köpenhamn och
sedan fortsätta i Finland? Hvad den senare
delen af planen beträffar, så är det
alldeles afgjordt – jag måste resa i
Finland för Harpers, och har engagerat
mig dertill – vill ni komma till Köpen-
hamn så gör ni mig ett mycket mycket
stort nöje – kunde vi ställa det så
att vi skulle mötas i Köpenhamn de
första dagarna af Juni, så vara der
8 dagar, hemma 8 dagar – således
omkr. d. 15 hemma på Haiko – rast
der 3, 4 dagar, och så reser jag med
flickorna till Imatra och sedan uppåt
norden, så att jag är hemma igen på min
födelsedag, som jag hoppas med kartonger

na fulla af skizzer, Anni med
flere hundra fotografier och Butti
med resebeskrifningar eller små snolleska
sonetter – allt hur hon vill och finner
lämpligast. De tiotusen orden skola
vara på engelska eller franska –
är engelskan utländsk och felaktig,
så gör det ingenting, det ändra de
vid redaktionen. Mr Child, som
varit här i och för saken, lemnade mig
"Harpers" önskningsmnål skriftligen.
Deri heter det: Quant an texte, il n'y
a pas de conseils à donner. Vous le fêrez
amusant ett intéressant. Il complètera
vos dessins, de sorte que l'ensemble de
l'article nous fera connaitre, l 'aspect
actuel, les moeurs, les usages, la
vi de la Finlande d'aujourd'hui. Tout
ce nous pouvons vous dire c'est: Soyez
moderne et donnez nous un texte
aussi vivant, aussi directement observé
sur la nature, que le seront vos dessins.".
Texte et dessins doivent être livrés avant
le 15 Décembre 1887." – Tänk, om

flickorna lyckas med texten – är det
ej schangtilt att debutera i en
tidskrift som utgår i tvåhundra
tusen exemplar!? I patriotiskt in-
tresse skola vi försöka att göra saken
bra ifrån oss, icke sant?
– Den malematiska finska qvinnans
(tills vidare okänd) problem var natur-
ligtvis hufvudlöst. Jag lemnade
det åt Jean-Leonad Koechlin,
som är ett matematiskt ljus. Han
har återsändt det med rättelser.
Dumt att jag ej sjelf först gick igenom
det. Så usel matematiker jag än
är skulle jag ha märkt felen.
Det gällde det alldeles olösliga problemet
att dela en vinkel, geometriskt, i
tre lika stora delar, trisectio anguli,
som matematikerna i alla tiden funderat
på – Det hela är skrifvet på
en alldeles obegriplig franska och
slutar, mycket omatematiskt med:
"Cette problème est une symbol de
le Sanct Trinité'". – Då den okända

matematikuskan säger att jag
endast i det fall bör öppna namn-
sedeln, att hon lyckats lösa ett
problem som vore af stor vigt för veten
skapen, har jag ej öppnat den fast-
klistrade lappen, utan hvilar det
hela i min portfölj.
I går var jag på en utmärkt
vacker koncert. Jag har näml.
låtit skrifva in mig i en förening
som heter "Société nationale de
Musique" – och som trots namnet,
består af de mest frisinnade (Wagnerianer
beundrare af Grieg o. s. v) bland de
unga musikerna här. Bachs
jul oratorium rörde mig nästan
till tårar – så ypperligt väl speladt
och sjunget sedan. Faurés "le
Ruisseau" var också alldeles förtjusan
de (Fauré, icke Faure, sångaren).
Jag skickar Mamma programmet.
Orkestern anföres af en af mina
vänner Vincent d'Indy, kanske
den dugtigaste af de unga franska

kompositörera. Han är inte
30 år ännu, och flere af hans
orkesterverk ha haft den största
succès på de stora koncerterna.
Roligt att höra att denna Barbi
var bra. – Men orkester Musik, ett
helt omvexlande program med
körer, soli, orkester och fiffig instru
mentering det är ändå kukku!
En sådan herrligt effekt som trum
peterna och puckorna gjorde i Bachs
oratorium. Musiken är den herrligaste
den högsta af konsterna!
Nej, nu farväl för denna gång.
Om onsdag ha vi vår årliga
"banquet du patron" festen för Gérôme.
Hvad vi äro utgamla, vi Dagnan,
Wencher jag o. a från vår tid mot
den nuvarande generationen, 18 och
20 åringar! – Nej, icke till själen är
jag ännu, och jag sörjer ej
Helsa flickorna och alla bekanta
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Den här dagen har det varit den första riktiga vårdagen, men det är ändå inte riktigt varmt i luften.

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har varit i Boulognerskogen med Chambure; det var mycket människor där, men de hade fortfarande vinterkläder på.

  Bois de Boulogne Emile de Chambure
 • Edelfelt börjar måla "I Luxembourgträdgården" i Dagnans "serre", växthus [i Neuilly], i morgon.

  Neuilly-sur-Seine Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt har varit förkyld och haft tandvärk.

 • Edefelt har gjort visit hos Gérôme som ett led i intagningen till klubben Cercle Mirlitons.

  Jean-Léon Gérôme
 • Fru Gérôme ligger till sängs sedan 18 månader, utan hopp om tillfrisknande, sägs det; Gérôme är nedstämd och allvarlig, men alltid vänlig mot Edelfelt.

  Jean-Léon Gérôme Marie Gérôme
 • Edelfelt tycker om Gérôme för att han är en "riktig karl".

  Jean-Léon Gérôme
 • Gérôme talade om impressionisterna och det senaste modet inom konsten "och inte utan bitterhet", om Dagnan, det sköna och det eviga, om porträttet av Pasteur.

  Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Louis Pasteur
 • Edelfelt hoppas att han inte går tillbaka i utvecklingen som konstnär efter porträttet av Pasteur; han har inte känt sig väl till mods de senaste dagarna.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt var på verkligt parisisk middag hos paret Leclanché i fredags; en sådan middag som man "där hemma" tror att Kaufmann äter varje dag.

  Leclanché Leclanché
 • Herr Leclanché har blivit miljonär på elektriska stöpslar [?] som bär hans namn.

  Leclanché Leclanché
 • Fru Leclanché är en verklig parisiska: vacker, exentrisk, pratsam; med ett allvarligt uttryck i ett helt modernt ansikte sade hon att hon bara tycker om 1400-talets renässanskonst i Italien, Wagner i musiken, Dante och Shakespeare i litteraturen; paret Leclanché har tavlor av Botticelli, Francesco Francia, fra Filippo Lippi, en stor vasrelief av Donatello; de har rest i hela världen, de har varit i Sahara, Nordkap, Palestina, Egypten, känner alla vrår av Italien.

  Italien Egypten Sahara Nordkap Palestina William Shakespeare Richard Wagner Donatello Sandro Botticelli Filippo Lippi Dante Alighieri Leclanché Leclanché Francesco Francia
 • Edelfelt kommenterar pennan han skriver med, den är dålig; han provar en annan, som han också tycker är dålig.

 • På middagen hos Leclanchés fanns en doktor och en litteratör som överbjöd varandra i galna historier.

  Leclanché Leclanché
 • Edelfelts resplaner för sommaren med Alexandra, Annie och Berta Edelfelt är allvarligt menade, försäkrar han: Edelfelt undrar om de vill komma till Köpenhamn och sedan fortsätta resa i Finland.

  Finland Köpenhamn Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt måste resa i Finland för att teckna och skriva för tidningen Harpers; han föreslår att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt möter honom i Köpenhamn i början av juni, att de vistas där i åtta dagar och sedan reser hem till Haiko, vilket beräknas ta åtta dagar; sedan kan Edelfelt åka till Imatra och vidare mot Norden med systrarna; han hoppas komma tillbaka till Haiko med skisser, Annie Edelfelt med fotografier och Berta Edelfelt med resebeskrivningar eller "små snolleska sonetter" [sonetter i Snoilskys stil], alltefter vad hon själv finner lämpligast.

  Finland Köpenhamn Imatra Haiko Norden Carl Snoilsky Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Texten till Harper's ska skrivas på franska eller engelska; redaktionen korrigerar engelskan.

 • [Redaktören?] herr Child från Harper's har överlämnat tidskriftens önskemål skriftligen [på franska]; texten ska vara roande och intressant, modern.

  Theodore Child
 • Det vore roligt och tjusigt, "schangtilt" för Annie och Berta Edelfelt att debutera med en text i en tidskrift som trycks i 200 000 exemplar; alla ska försöka göra bra ifrån sig i patriotiskt intresse.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • En okänd finsk kvinna har skickat till Edelfelt ett matematiskt problem om att dela en vinkel i tre delar, och har beskrivit problemet som en symbol för den heliga treenigheten; Edelfelt har gett brevet med den av kvinnan föreslagna lösningen till Jean-Leonard Koechlin, som har skickat det tillbaka med rättelser; Edelfelt skulle själv ha märkt de huvudlösa felen om han hade gått igenom det.

  Jean-Léonard Koechlin-Schwartz
 • Edelfelt har blivit medlem i Société Nationale de Musique som består av de mest frisinnade unga musikerna i Paris, Wagnerianer och beundrare av Grieg; sällskapet arrangerade en konsert föregående dag med musik av Bach, Fauré, orkestern anfördes av Edelfelts vän Vincent d’Indy.

  Paris Edvard Grieg Richard Wagner Johann Sebastian Bach Gabriel Fauré Vincent d' Indy
 • d'Indy är den duktigaste av de unga tonsättarna.

  Vincent d' Indy
 • Roligt att höra att Barbi var bra; Bachs juloratorium gjorde stor effekt; musiken är den härligaste och högsta av konsterna, menar Edelfelt.

  Johann Sebastian Bach Jules Barbier (osäker koppling)
 • Om onsdag är den traditionella middagen för Gérôme; Dagnan, Wencher och Edelfelt är "urgamla", men Edelfelt känner sig ung i själen.

  Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Joseph Wencker