Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar brev dagstidningar ekonomi kärlek kvinnor prinsar sömn telegram utställningar

Paris, söndag d. 8 Mai
87
Älskade Mamma,
Jag tror att det aldrig ännu inträffat,
sedan de 13 år vi korresponderat att
jag låtit så många dar gå utan att
skrifva. Jag är mycket ledsen deröfver,
och ber Mamma innerligt om förlåtelse.
till min enda ursäkt kan jag anföra,
att jag sedan 13 år heller ej arbetat
så febrilt och varit så enerverad som
just nu. Expositionen hos Petit öppnades
i går afton och jag har arbetat på
taflan natt och dag kan jag säga, ty
sedan fyra nätter har jag ej fått mycket
sömn till följd af oro för mitt måleri.
Det underliga stadiet af tvekan och
oro och fram och tillbaka hvari Ellan
dessutom regelbundet försätter mig, har
gjort sitt till. Nu skall hon resa

i morgon och då jag varit tillsam-
mans med dem har jag varit
halfdöd af trötthet och sålunda
en mycket besynnerlig kurtisör.
Jag har den allra största högaktning
och tillgifvenhet för henne, det är
säkert och finner henne rigtigt
söt. Och dock vet jag att jag
kan glömma henne så temmeligen
då hon är borta. Af allt detta
finner jag klart att jag är en
usling utan djupa och kraftiga känslor
och att min lifsfilosofi är ett
slags fatalistiskt litande på en under-
bar och oföratt lycklig hasard, som
skall leda mig dit jag ej sjelf har
kraft att gå. Lyckligtvis har
jag sett andra, dugliga män och
dugliga konstnärer, som erkänt sig
ha haft samma underliga väntan
på något obekant hela sitt lif – säkert

är att det är ytterst plågsamt
och själsdödande.
Min tafla var jag alls ej nöjd med,
det var ett hastverk af tvifvelaktigt
värde, men i går på den officiella
öppningen fick jag många kompli-
menter. Jag hade bjudit dit Ellan
och Chambure, och prinsen m. fl.
det var ytterst briljant men jag
var så trött att jag hvart ögonblick
trodde det skulle vara min tur att
falla i Neiglicks vanliga sömn.
Jag kan ej skrifva långt i dag –
dertill är jag för abruti (parole
d'honneur). I korta drag är de
sista veckornas historia följande
ett fånigt målade, skrapande,
ändrande och förtviflan hos Dagnan
sömnlöshet om nätterna till följd af
alla mina motsatta, tvekande och
för hvarandra främmande tankar.
– Rätt ofta har jag varit hos Ellan

vi ha spatserat tillsammans med
och utan Mamma och jag har
rullat mina gamla funderingar fram
och tillbaka. Jag hör Mamma säga:
"Ack, hvad du är galen!" Ja det
kan nog vara sant, men jag kan
ej besluta mig, jag är nu engång
sådan af födsel och ohindrad vana.
I mitt måleri, jo, der ser jag klart
dag för dag hvad jag skall och måste
göra, men i allt annat blir jag
mer och mer idiot och käring.
Jag hoppas ni fick telegrammet den
5te. Härnäst skrifver jag mera
tack för Mammas snälla vänliga
bref. –
När jag blir litet mera menniska
skall jag skrifva längre. Nu får det
vara nog. förlåt ännu en gång
Tidningarna ha uttalat sig berömmande
om min tafla. Standertskjöld måste
ta den, den är ju bestäld och en hederskuld
måste ju betala. Jag kan således ej tänka
på att sälja den åt någon annan eller
Helsa flickorna
frukta för beställningen
att
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Under de tretton år som Edelfelt har korresponderat med Alexandra Edelfelt har det aldrig gått så många dagar mellan hans brev som nu.

  Alexandra Edelfelt
 • Den enda ursäkten för försummelsen är att Edelfelt inte på tretton år har arbetat så febrilt och varit så enerverad som nu.

 • Utställningen hos Petit öppnade föregående dag; Edelfelt har arbetat med "I Luxembourgträdgården" både natt och dag.

  Georges Petit
 • Edelfelt har oroat sig för sin konst; han har inte sovit mycket på fyra nätter.

 • Ellan de la Chapelle försätter Edelfelt i ett tillstånd av oro och tvekan och "fram och tillbaka".

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan och Julia de la Chapelle reser följande dag.

  Julia de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har varit "halvdöd" av trötthet varje gång han har umgåtts med Ellan de la Chapelle; därför har han varit en "besynnerlig" kurtisör.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har den största högaktning och tillgivenhet för Ellan de la Chapelle; han tycker att hon är söt; han vet samtidigt att det går att glömma henne helt och hållet då hon är borta.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt känner sig som en "usling" utan djupa och "kraftiga" känslor; han har en fatalistisk livsfilosofi och litar på att ödet ska leda honom dit han inte själv har kraft att gå; Edelfelt har lyckligtvis sett andra "dugliga" män och konstnärer som har gått i samma väntan i hela sitt liv.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt är inte nöjd med "I Luxembourgträdgården"; det är ett hastverk; han fick ändå komplimanger på vernissagen.

  Georges Petit
 • Edelfelt har bjudit Ellan de la Chapelle, Chambure och prins Eugen på vernissagen hos Petit; han var själv trött och rädd för att somna som Neiglick brukar göra.

  Emile de Chambure Eugen Hjalmar Neiglick Ellan de la Chapelle Georges Petit
 • Edelfelt är för trött för att skriva ett långt brev idag, han ber om ursäkt.

 • De senaste veckornas händelser är: målande och skrapande hos Dagnan; sömnlöshet p.g.a. tvekan och motstridiga tankar.

  Neuilly-sur-Seine Pascal Dagnan-Bouveret Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har ofta varit tillsammans med Ellan de la Chapelle; de har promenerat med eller utan Julia de la Chapelle.

  Julia de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har gått igenom sina gamla funderingar angående Ellan de la Chapelle; han hör Alexandra Edelfelt säga "Ack hvad du är galen!", men kan inte besluta sig ändå.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt är obeslutsam av födsel och ohejdad vana; angående konsten blir det klarare dag för dag, men inte gällande allt annat.

  Ellan de la Chapelle
 • Hoppas telegrammet den femte har kommit fram.

 • Edelfelt ska skriva mera nästa gång; tackar för Alexandra Edelfelts vänliga brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Tidningarna har skrivit berömmande om "I Luxembourgträdgården"; Standertskjöld måste ta den och betala den då han har beställt den, Edelfelt kan således inte tänka på att sälja tavlan åt någon annan.

  Herman Standertskjöld-Nordenstam