Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

äktenskap beställningar borgerlighet dagstidningar kvinnor modeller (yrken) prinsar revolutioner skönhet utställningar väderlek

[med blyerts: maj 1886]
inför den prinspojken skola sitta och
tuggar på orden. Och Prinsen är verkligen
naturligt och enkel! Jag tror att felet
ej är hans utan Celsings – De sitta
hela tiden och se ut som om de tänkte
"Den höga Modren, hennes allernådigstete
Majestät Drottningen har i nåder an-
förtrott åt oss, hennes ovärdige tjenare
och undersåtar, det dyra ansvaret att
förkla Hennes Höga sistfödde – nu
låtsa vi som om han vore en vanlig
menniska, och nu skola vi alla leka
menniskor, men i grunden veta vi alltför
väl att detta bara är en slags maskerad ett
komedispel. – I nästa höst återkom
mer prinsen ensam, hoppas jag, och
då blir det annat lif.. Emellertid
har prinsen verkligen anlag. Han
har gjort några landskapsstudier ute
vid Seinen, som äro rigtigt bra.
Jag undrar hvad han tyckte om att
Chambure talte om hans franska
härkomst – (jag presentenade näml. Chambure
på rue du Seze) – dessa Bernadotter äro
ej noga om att påminnas om deras
revolutionära och borgerliga ursprung.

Prinsen och Celsings tala om Ellan
som en gammal skönhet – de öfver-
drifver t.o. m, och tala om henne
som om hon vore 50 år – nog tycker jag
hon ännu i dag kan jemföras med alla
de der litet simpla dejaktiga svenskor-
na med stora labbar och dito fötter.
Jag har blifvit afbruten af Mme de Strasge
viez, som nu haft sin andra porträttseance.
Hon är en mycket klok menniska, kan både
tiga och tala och sitter förträffligt modell.
Hon är mycket lång och mager med temmeligen
stora drag, krokig näsa, öppna blå ögon och
ljust hår – således rätt lätt att måla tror
jag. Hon talar då och då om sin kusin,
Mlle Grosjean, men alltid med den diskretion
som gör att jag inbillar mig att hon ändå
haft några planer med henne – åtminstone
vill hon gifta bort henne så fort som möjligt,
det säger hon rent ut.
Ack om mitt lynne ändå ville klarna upp
likasom himlen gör det i detta ögonblick –
Jag skickar härmed några tidningsutklipp,
som Mamma gerna han ge Schauman. Ehuru
de ej betyda något, då jag sjelf är så grymt
missnöjd, kunde det vara bra att Standertskiöld
fick höra något om taflan genom tidningarna –
Helsa alla hjertligt från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Brevet saknar början.

 • Prins Eugen är naturlig och enkel, men Celsings tänker hela tiden på att drottningen har anförtrott prinsen åt dem; Edelfelt hoppas att prinsen nästa höst kommer tillbaka till Paris ensam.

  Paris Eugen Sofia Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • Prins Eugen har verkligen anlag [för måleri]; han har gjort landskapsstudier vid Seinen, som är bra.

  Seine Eugen
 • Edelfelt har presenterat prins Eugen för Chambure; han vet inte vad prins Eugen tyckte om att Chambure talade om prinsens franska ursprung; Bernadottarna är inte noga med att påminnas om sitt revolutionära och borgerliga ursprung [den franska marskalken Jean Baptiste Bernadotte gjordes 1810 till kronprins av Sverige under namnet Karl Johan].

  Emile de Chambure Eugen Bernadotte
 • Prins Eugen och Celsings talar om Ellan de la Chapelle som en gammal skönhet, som om hon vore 50 år; Edelfelt menar att Ellan fortfarande kan jämföras med svenskorna.

  Eugen Ellan de la Chapelle Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • Madame Weissgerber har haft sin andra porträttseance; hon är klok och sitter modell förträffligt; hon är lång och mager med stora drag, det blir lätt att måla hennes drag.

  Weissgerber de Stragéwicz
 • Madame Weissgerber talar om sin kusin Mademoiselle Grosjean som hon vill gifta bort; Edelfelt tror att Madame Weissgerber har haft planer.

  Weissgerber de Stragéwicz Elisabeth Grosjean
 • Edelfelt hoppas att hans humör ska klarna upp precis som vädret.

 • Edelfelt skickar tidningsurklipp, som Alexandra Edelfelt kan ge åt B. O. Schauman; Edelfelt är själv missnöjd, men det vore bra om Standertskjöld skulle höra om "I Luxembourgträdgården" via tidningarna.

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman Herman Standertskjöld-Nordenstam