Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap beställningar ekonomi kvinnor politik resor skulder telegram väderlek

Paris d. 8 juni 87
Älskade Mamma,
Jag är alldeles förbi af hetta,
oro och resfeber. Sedan 3 dagar
ha vi 27 grader dygnet om, och
när denna värme kommit så
häftigt på, har jag ännu ej hun
nit vänja mig dervid.
De Pasteurska pengarna, som
jag trodde jag skulle få genast,
fås först om 3 veckor, sedan de
passera genom alla möjliga
kabinett och administrationer.
Detta var ett streck i räkningen
för mig. Jag kan naturligtvis
ej sjelf lyfta dem, utan

måste få någon som jag kan
ge fullmagt åt. Chambure är
ej här dåmera, Courtois, som
sjelfmant erbjudit sig, ville jag
ogerna besvära, och jag tvekar
ännu om jag skall låta färg-
handlarn Barque lyfta en
så stor summa.
Med Guds hjelp hoppas jag
ändå bli resfärdig om söndag –
Om lördag får jag först mina
pengar för fruns och pojkens
porträtt – tills. 5000, och då blir
det ett rännande hela dagen
för att betala förgyllare, skräddare
m. m och uträtta kommissioner.
för att vinna tid tror jag jag

i morgon lånat tusen eller tvåtusen
af Chambure.
Tänk i dag och i morgon ännu
porträttseance. Grefvinnan L. är
nu färdig, och är hon ej nöjd
får hon låta bli. Skänkt häst
får man ej se i mun, och de
uttömma sig också i loford
öfver Konterfejet.
Standertskjöld-Nordenstam har
telegraferat i dag att jag skall
skicka taflan direkt till Gum-
täckt, samt ber mig om
ursäkt för dröjsmålet med svaret
Således ser den saken ut att
gå bra. I förgår, då jag fick
veta om krånglet med Pasteurs
pengar, var jag naturligtvis
arg – tänka sig ha 16.000 frcs
att lyfta (och i grunden upp

skatta sitt arbete dyrare) och
ändå ej få en fyrk!
När jag talade om för Chambure
att jag tänkte resa via Schweitz
blef han allvarsam och såg mig
i ögonen och sade: mais mon
cher ami, c'est idiot c'est
absolument idiot! Hettan,
oron och allt det här bråket
har gjort mig mindre vetande –
Jag kan ej skilja mellan dumt
och klokt numera – men det kom-
mer väl tillbaka på Haiko och
sedan der Wuoksens bölja svallar
och Imatra i skum sig klär.
I förrgår afton var jag med Schul-
téns och Neiglick. Den unga frun
är förståndet sjelf, och stod, i
vår diskussion om politik i allmän-
het på Neiglicks och min sida, gentemot
Max. Skrifver snart och telegraferar
dessutom. Tusen helsningar till
alla på Haiko från Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt är trött av hetta, oro och resfeber.

 • Det har varit 27 grader varmt i tre veckor, dag och natt.

 • Pengarna för porträttet av Pasteur kommer först om tre veckor; Chambure är inte i Paris då, Edelfelt vill inte besvära Courtois som har erbjudit sig att ta ut pengarna; Edelfelt tvekar att ge färghandlaren Barque fullmakt att lyfta en så stor summa.

  Emile de Chambure Gustave Courtois Louis Pasteur Barque
 • Edelfelt hoppas vara resfärdig på söndag.

 • Edelfelt får pengarna för porträttet av Madame Weissgerber och hennes son på lördag, 5000 franc; Edelfelt ska betala förgyllare och skräddare, uträtta kommissioner; han lånar 1000 eller 200 av Chambure imorgon för att vinna tid.

  Emile de Chambure Weissgerber de Stragéwicz Alexandre Weissgerber de Stragéwicz
 • Edelfelt har porträttseancer ytterligare i dag och i morgon.

  Weissgerber de Stragéwicz (osäker koppling)
 • Porträttet av grevinnan Lewenhaupt är färdigt; Lewenhaupts är nöjda.

  Augusta Lewenhaupt Carl Lewenhaupt
 • Edelfelt har fått telegram från Standertskjöld som uppmanar: skicka "I Luxembourgträdgården" direkt till [hans egendom] Gumtäkt [gård].

  Gumtäkt gård Herman Standertskjöld-Nordenstam
 • Edelfelt är arg över att det dröjer med pengarna för porträttet av Pasteur: tänk att ha 16000 franc att få ut för ett arbete som är värt mera, men inte få något alls nu.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt talade med Chambure om sina planer att resa hem via Schweiz, och Chambure menade allvarligt att det är ren idioti; Edelfelt konstaterar att Edelfelt själv har tappat omdömesförmågan p.g.a. hettan och arbetet, han hoppas få den tillbaka i Haiko och under resan i Finland: "der Wuoksens bölja svallar och Imatra i skum sig klär" [citat ur Runebergs Fänriks Ståls sägner, dikten "Den femte juli"].

  Finland Imatra Schweiz Haiko Vuoksen Emile de Chambure Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt umgicks i förrgår afton tillsammans med Schulténs och Neiglick.

  Hjalmar Neiglick Maximus af Schultén Anna Brunou
 • Den unga fru Schultén är förståndet själv; hon ställde sig på Neiglicks och Edelfelts sida mot Schultén i en diskussion om politik.

  Hjalmar Neiglick Maximus af Schultén Anna Brunou
 • Edelfelt ska skriva snart och telegrafera; sänder tusen hälsningar.