Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel äktenskap blommor dagstidningar hotell konfekt konserter kvinnor museer resande tåg

Berlin d. 23/1 88
Hôtel Continental kl.6.e.m.
Älskade Mamma,
I morgse kl. 6 kommo vi hit och
ha icke lyckats få sömn i våra ögon på
dagen, så att vi ännu äro litet snurri-
ga, men för resten vid det briljantaste
lynne. I Petersburg följdes vi till
bangården af Ettrarne, gubben Manzey
Gripenberg, fruarne v. Kremer, Boye och
Etter (Eugenie) alla med blommor och
konfekter; 4 stora konfektaskar
hade vi och ha vi ännu. Så ledsamt
att vi ej kunna dela' med oss åt
Mamma,som tycker att Petersburgs
konfekt är det bästa i verlden.
Voro vi schangtilt nedföljda
till bangården så fortsattes det elegan-

ta sällskapet under jernvägs-
resan, i det vi som grannar
i sofkupén bredvid hade Lord
Randolph Churchill med lady.
Punch har betydligt karrikerat
honom, han ser ej behaglig ut, men
ändå bättre än de små onosliga
gubbar som skola föreställa honom.
Frun, amerikanska, är rigtigt
utmärkt vacker. Tänk er fru Elving
f. Bonsdorff som ung
mycket, mycket en beau, med en
fin krökt näsa, mörk hy, hår och
ögonbryn, men den vackra ladyn
sag ej ut att ha roligt. Ej ett ord
sade Lorden under vägen, utom då
han i synnerligen vresig ton ropade
på kammartjenaren. Han är ej
40 år ännu och hon ej trettio. Natur-

ligtvis hade vi roligt med att obser-
vera deras göranden och låtanden, sätt
att installera sig i sofkupén o.s.v.
Ellan var glad och munter hela
tiden, ehuru hon ej fick sofva rigtigt
godt i den tunga atmosferen.
Hvad hon är söt och rolig och
lustig när hon blir rigtigt ogenerad
och hemvarm! Jag gör dagligen
och stundligen nya och glada
upptäckter. Hon sjunger bl.a.
alla gluntarne, alldeles rent, har
läst en hel hop saker, kan tala om
hvad som helst och hör gerna på
En generös natur och en rigtigt
bra, glad kamrat! Bara hon nu
kunde få hvila ut - jag är rädd
att hon är litet nervös och utfaren
nu. – I dag åto vi frukost på

ett af Ellan rekommenderadt ställe
och gingo sedan i regnet och promene-
rade unter den Linden. Vårt program
för aftonen är följande: Konsert
i Wintergarten och sedan på någon
rigtigt stor ölkneipe och så tidigt
till kojs. Imorgon Rathskeller och
Museum (dit hon vill komma tro
ej att jag tvingar henne). Vi resa med
aftontåget i morgon kl. 9 och äro
således onsdag afton kl. 7 i Paris
– Tusen, tusen helsningar! Jag
har det så bra som möjligt, är
rigtigt glad öfver att ha Ellan och
ber helsa Er alla samt och synner-
ligen. – Mera och vidlyftigare från
Paris.
Mammas
Atte

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Skrivet på Hôtel Continental klockan sex på eftermiddagen.

  Berlin
 • Edelfelt och Ellan de la Chapelle-Edelfelt [som gifte sig i januari 1888] kom fram med tåget till Berlin klockan sex på morgonen; de kom från S:t Petersburg där familjen von Etter, Nikolaj Nikolajevitj Manzey, [Alexis?] Gripenberg, fruarna von Kræmer, Boije och Eugenie von Etter följde dem till tågstationen med blommor och konfektaskar; det är ledsamt att inte kunna bjuda av konfekten till Alexandra Edelfelt som tycker så mycket om konfekt från Petersburg; de hade elegant sällskap också på tåget där Lord Randolph Churchill med lady hade sovkupén bredvid.

  Sankt Petersburg Berlin Emilie von Etter Jeanette Churchill Boije Randolph Churchill Alexander von Etter von Etter Alexis Gripenberg (osäker koppling) Nikolaj Nikolajevitj Manzey Ellan de la Chapelle von Kraemer Eugenie von Etter
 • Lord Churchill liknar inte karikatyrerna i tidningen Punch.

  Randolph Churchill
 • Lady Churchill är en vacker amerikanska; hon liknar fröken Bonsdorff, sedermera fru Elving, som ung; hon är "mycket en beau", vacker, fin krökt näsa, mörk hy, mörkt hår och mörka ögonbryn.

  Jeanette Churchill Anna von Bonsdorff
 • Lady Churchill hade trots sin skönhet knappast roligt; Herrskapet Churchill talade inte med varandra; de har en åldersskillnad på kanskeomkring tio år; Ellan och Edelfelt roade sig med att observera dem, hur de installerade sig i sovkupén osv.

  Jeanette Churchill Randolph Churchill Ellan de la Chapelle
 • Ellan var glad och munter hela tiden, trotsa tt hon inte fick sova bra; Ellan är söt när hon blir ogenerad och hemvarm; Edelfelt upptäcker varje dag nya sidor hos henne; hon är en bra kamrat.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt hoppas att Ellan de la Chapelle ska få vila ut; hon är nu nervös och "utfaren" [medtagen?].

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan de la Chapelle har ätit frukost på ett ställe som Ellan rekommenderade; de promenerade i regnet Unter den Linden.

  Berlin Unter den Linden Ellan de la Chapelle
 • Denna kväll går Edelfelt och Ellan de la Chapelle på konsert i Wintergarten; sedan på riktigt stor ölkneipe [ölkrog] och tidigt "till kojs", till sängs.

  Berlin Wintergarten Ellan de la Chapelle
 • Följande dag går de till Rathskeller [rådhuskällare, en restaurang?] och Museum; Ellan de la Chapelle vill komma med till museum, Edelfelt tvingar henne inte alls.

  Berlin Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan reser med aftontåget följande dag klockan nio; de anländer till Paris på onsdag kväll klockan sju.

  Paris Berlin
 • Edelfelt har det bra, han är glad över att ha Ellan.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt ska skriva mera och utförligare från Paris.

  Paris