Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel äktenskap ateljéer barn beställningar demonstrationer diplomater drycker ekonomi författare grevinnor hem krig kungligheter kvinnor lån litteratur mat modeller (yrken) museer politik prinsar prinsessor resor samlingar sjukdom (tillstånd) teater vetenskapsmän

Paris 20 april 88
(Ögonblicksfotografi)
Personerna: Ellan
Jag, (som vill fortsätta beskrifningen om
Lewenhaupts middag)
Scenen föreställer salongen avenue de Villiers 90, kl 1 på
dagen.
Ellan (liggande i chaislelongnen): tycker
du om Salsifius? Tomates farciis till gigot
d'agneau, det tycker du om, det skall
vi ha.
Jag – Nej, du skulle berätta mig allt
hvad då såg och hörde på Lewenhaupts
middag, hvad du talte med Ebba Munk
om..
Ellan: portugisisk lök med beurse
d'anchois, till prés salé (bläddrar i
kokboken) nej till gigot d'agneau....
Jag: Ja men Lerwenhauptska soireén..
Ellan. Det som hemma kallas purjolök –
Jag: Lewenhaupts??
Ellan: Vet du jag har glömt alltsam-
mans – nog vet du hvad för strunt man
talar om i Sällskap —
— Ja, så mycket fick jag reda på af

Ellan. Hon hade under timtal son-
derat Ebba Munck, prinsessan, och
jag trodde att hon skulle ha en full-
ständig psykologisk bild af henne
färdig – "Hon sjåpar sig med modesti"
var det enda Ellan sade om henne.
Att vi båda, med en mun, efter
denna andra sortie, ropade: aj, aj
aj, hvad det ändå är tomt och dumt
i le monde" det är säkert. – Oskar
och Ebba böra tilltalas: prinsen och prin-
sessan. "Det låter ju helt sagolikt"
sade jag åt grefvinnan Augusta L.
"Inte så sagolikt som det är" svarade
hon med ett illparigt leende. – Fru
Reuterskiöld är ändå inte naturlig
Hon skall vara så förskräckligt världs-
van och öfverlägsen, men det går
inte rigtigt med den der fysionomien.
Då vi nn ej träffats på så många
år hade jag hoppats på ett hjertligare
återseende. Men kunna mondaina

menniskor vara hjertliga? Lennart
klappar mig visst och ser så hjertemm
ligt vänlig ut men han klappar alla
(så der svenskt, i sidan, så "godt".
precis på samma sätt.
Fru Reuterskiöld har magrat rysligt
hon är bara skinn och ben, och ändå
flänger hon ut i "le monde" hvar
dag som Gud ger. Det är som
en feber, en sjukdom. I Konstanti-
nopel blir det väl detsamma,
hon kan ej lefva utan le monde,
och ändå har hon ju ett barn
nu; men vissa menniskor bli
ej förändrade af huru det än vara
må. – Sådan är t.ex. Mannerheim
han var igen och fick litet pengar
af mig – han sade sig vara ytterst
nödstäld – men jag är ej säker på
att han ej för de 30 frcs jag gaf
honom gick och åt en mycket
finare middag än den vi äta. Hans

afgud, markisen-rackaren Roche-
fort, som nu är Boulangers slaf,
träl, kreatur och rikshärold, tyckes
icke mera fullt behaga honom – Det
är likasom om Mannerheim skulle
sörja öfver att R. engång gått från sin
sataniska förnekarroll för att beundra
någon eller något helt blindt.
Om morgnarna målar jag Valery
Radot – han är bra fiffig – Känner
allt, vet allt, har sett allt och är
med allt detta en kritisk-modest natur.
motsatsen till skräflare. – Se här en
fabel som han i förrgår gjorde öfver
den mäktiga, sjelfkära, tjocke kritikern
Sarcey.
Fable Express.
Sarcey fait un bon mot et se met à en rire
Moralité:
Un sot trouve toujours un plus sot qui
l'admire.
I den stilen är han. Han beundrar
sin svärfar Pasteur såsom varande en

ärlig och naiv natur i allt det här
pariserskojet
I går var det stor manifestation
(man väntade sig att "le peup"
"la
grande
sainte populare et la sainte canaille"
skulle bli brusenlerad af polisen, men

deraf blef intet) 50000 skrikhalsar
hurrade för Boulanger. Slafnaturen
hos menniskan. De deputerade ha
låtit befästa Palais Bourbon på
ett löjligt sätt. Spikar och piggar
öfverallt på murarne, så att folket
ej skall kunna klättra öfver. Imorgse
voro vi, Ellan och jag, och sågo på
spektaklet. Blir det diktatur och
krig kila vi till London och kom-
ma hem öfver Hull-Göteborg.
— Ack om allt kunde förbli
lugnt och stilla, så att Bertha
kunde komma hit. Fins det ingen
hon kunde resa med. Jag skulle

då skicka respengar i början af
maj, och så skulle Blis bli här
tills vi komma hem, i medlet
eller slutet af Juni, resa hem
med oss öfver Köpenhamn och
der se utsällningen. Hvar dag
tala vi om hvad B skall se.
Marquerite skall få föra henne
till Halles Centrales, det har hon
lofvat. Une jeune demoiselle
pent trés bien sortir avec sa femme
de chambre, säger Marguerite"
C'est même trés bien va. – Vi skola
föra B på teatrar på museer o.
d. Och jag kan försäkra att jag
mycket gerna gör om visiten
på Louvren, Cluny, Luxembourg
och andra ställen med min älskade
B. – Men ett får B. lofva
heligt: att ej dicka en droppe

vatten här, vin, öl, lemonad
hur mycket som helst, té likaså,
Det har varit så många tyfus
fall här till följd af vattendrickande.
Alltid, bevisligen, till följd af
vattendrickande.
Reser ej friherrinnan Cedercreutz
det vore det bästa ressällskapet?
Engång här skulle vi nog sköta om
henne så bra som möjligt.
— Nej, nu måste jag gå till
ateliern om modellen väntar.
En af dagarna skickar jag en hel
bundt bref till Annie – kan hon
använda dem i autografsam-
lingen, så tant mieux. Der fins
Mme Pasca, Albert Wolff, en
rysk författare Solowieff, Pasteur o.a.
— Tusen helsningar från oss genom
Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • "Ögonblicksfotografi": Edelfelt återger en diskussion mellan sig själv och Ellan där han själv vill tala om Lewenhaupts middag, medan Ellan bara planerar vad hon och Edelfelt ska äta: salsifis [havrerot], tomates farcies till gigot d'agneau [fyllda tomater till fårstek], portugisisk lök med beurre d'anchois [ansjovissmör]; Ellan bläddrar i kokbok liggande på schäslongen.

  Augusta Lewenhaupt Carl Lewenhaupt Ellan de la Chapelle
 • Ellan talade med Ebba Munck [som precis gift sig med prins Oscar]; Edelfelt hade hoppats på en "psykologisk bild" av henne, men Ellan har bara sagt att prinsessan "sjåpar sig med modesti [anspråkslöshet]".

  Ellan de la Chapelle Ebba Bernadotte
 • Både Ellan och Edelfelt tycker att det är tomt i le monde.

  Ellan de la Chapelle
 • Oscar och Ebba ska tilltalas "prinsen och prinsessan"; Edelfelt sade att det låter sagolikt; grevinnan Lewenhaupt konstaterade att det inte låter lika sagolikt som det är.

  Augusta Lewenhaupt Oscar Bernadotte Ebba Bernadotte
 • Fru Reuterskiöld är inte naturlig; låtsas vara världsvan och överlägsen, men det är svårt med "hennes fysionomi", dvs. kropp/utseende.

  Lovisa Reuterskiöld
 • Edelfelt hade hoppats på ett hjärtligare återseende med Reuterskiölds efter så många år; Edelfelt undrar dock om "mondaina" människor kan vara hjärtliga.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Lennart Reuterskiöld klappade Edelfelt så vänligt då de möttes, på det vänliga svenska sättet att klappa alla i sidan.

  Lennart Reuterskiöld
 • Fru Reuterskiöld har magrat mycket, men "flänger" ändå omkring i le monde; det verkar vara som en feber, en sjukdom; det blir väl likadant i Konstantinopel.

  Konstantinopel Lovisa Reuterskiöld
 • Fru Reuterskiöld kan inte leva utan le monde, trots att hon har ett barn.

  Louise Reuterskiöld Lovisa Reuterskiöld
 • Mannerheim har lånat pengar; han sade att han är mycket nödställd; Edelfelt misstänker att de 30 franc Mannerheim lånade gick till en mycket finare middag är Edelfelt och Ellan åt.

  Carl Mannerheim Ellan de la Chapelle
 • Mannerheim tycks inte längre behagas av sin avgud markisen-rackaren Rochefort, som är Boulangers "slav".

  Carl Mannerheim Henri Rochefort Georges Boulanger
 • Edelfelt målar om morgnarna ett porträtt av [skriftställaren] Vallery-Radot, som vet allt och har sett allt, men är en "kristisk-modest natur".

  René Vallery-Radot
 • Edelfelt återberättar Vallery-Radots fabel om "den mäktiga, självkära, tjocka kritikern Sarcey".

  René Vallery-Radot Françisque Sarcey
 • Vallery-Radot beundrar sin svärfar Pasteur, precis som varje ärlig människa i "Pariserskojet".

  Paris Louis Pasteur René Vallery-Radot
 • Föregående dag var det en stor manifestation för Boulanger; "slafnaturen hos menniskan", konstaterar Edelfelt; de deputerade låtit befästa Palais Bourbon [där nationalförsamlingen sitter] så att folket inte skulle kunna komma in.

  Palais Bourbon Ellan de la Chapelle Georges Boulanger
 • Om det blir krig kommer Edelfelt och Ellan hem via London, Hull och Göteborg .

  London Göteborg Hull Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt önskar att den politiska situationen skulle lugna sig så att Berta Edelfelt skulle kunna komma till Paris; han undrar om det inte finns något ressällskap för henne; Edelfelt skulle kunna skicka respengar i maj och så skulle hon komma hem med Edelfelt och Ellan i mitten eller i slutet av juni och se utställningen i Köpenhamn.

  Paris Köpenhamn Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt planerar vad Berta Edelfelt ska se i Paris; pigan Marguerite ska föra henne till hallarna; med Ellan och Edelfelt ska hon gå på teatrar och museer.

  Les Halles Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle Marguerite Gross
 • Berta Edelfelt får inte dricka vatten i Paris, bara vin, öl, te, lemonad; många har fått tyfus av att dricka vatten.

  Berta Edelfelt
 • Friherrinnan Cedercreutz vore det bästa ressällskapet för Berta Edelfelt.

  Berta Edelfelt Emilia Maria Sofia Cedercreutz (osäker koppling) Lovisa Cedercreutz (osäker koppling)
 • Edelfelt måste gå till ateljén, där modellen väntar.

 • Edelfelt skickar en bunt med brev till Annie Edelfelts autografsamling: Madame Pasca, Albert Wolff, Solowieff, Pasteur.

  Louis Pasteur Albert Wolff Pasca Vladimir Sergejevitj Solovjev (osäker koppling)