Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer beställningar bostäder bostadshyra dagstidningar dans diplomater ekonomi grevinnor hem kläder konstkritik kvinnor landsbygd modeller (yrken) officerare prinsar redaktörer restauranger sällskapsliv tidskrifter utflykter utställningar väderlek vår

Paris 1sta Maj
[med blyerts: 1888]
le lendemain der Jour du vernissage.
Älskade Mamma,
Efter en flere dagars nervositet utan
like, efter gårdagens emotioner och döds
trötthet hade jag i dag den glada
öfverraskningen att Vallery-Radot ej
kunde komma och sitta och jag således får
en välbehöflig hvila i dag och i morgon.
Mr Child kom också i dag och förkun-
nade att Harpers räknat orätt och
nu sänder mig ett supplementvexel på 600
frcs, hvilken summa föll som från skyn –
Flickornas hattar som Ellan bestyrt om
afgå i morgon.
hon har varit i alla stora magasiner i
Paris och haft tio hattar här hemma för
att jag skulle ge mitt ultimatum.
Jag sof ej natten före Jour de Vernissage.
Steg upp kl. 6, utan att Ellan visste
deraf, gick och promenerade på gatan
i hällregnet och fick ändtligen kl. 7
I Lördags var jag med Hulda Born på theatre français, vi hade fått biljetter af
aktören Leborgy. De spelade utmärkt och Hulda var förtjust. I dag var hon på frukost hos oss.

ett mummer af Figaro der Wolf
kallar min tafla incomplet, ehuru
han talar vackert om mig som ut-
länding till födsel men fransman som
konstnär (alltid en kompliment i Paris)
Så köpte jag Gaulois – der stod
det vackert, och så för att gå till
ett fullkomligt motsatt läger, l'In-
transigeant, der det stod ännu vacka-
re. – Le Temps, l'Eveniément l'Illustation
m.fl. tala också sympatiskt om min
tafla i den korta aperen de ge om
Salongen. Kl. 10 var Ellan, som
hjertligt skrattat åt min ynklig-
het öfver Wolffs kritik, färdigklädd
röd hatt, grå sammets kalat silkes-
strumpor o.sv. otschen karaschå.
Mina taflor äro alla väl placerade –
Jag har alltid en obehaglig känsla
af att se mitt måleri på Salongen
(i det fallet liknar jag alla andra
målare) ty det förefaller platt,

grått och pitrigt, med otäcka grön-
bruna mellantoner som jag ej sett i
ateliern. Emellertid kom den ena
och den andra och komplementerade
mig. Det är en medelmåttig succès.
Något sådant som Pasteur får jag aldrig
mera. Kl. 1 var Ellan mördad
och vi gingo ned till Ledoyen, der
vi med händer, tänder, armbågar
böner och hot fingo en bit lax och
litet champagne vid samma bord
der Berndtson med hans damer satt.
De hade ej varit på Salongen och voro
alldeles perplexa öfver det uteslutande
tal om måleri som hördes från alla
bord. Aldrig har Salongen och Ledoyen
vårit så fulla af folk Tänk hela
planen utanför Ledoyen var öfver
bygd med tält, och många hundra bord.
22 tusen personer hade gått in på
Salongen från 9 till 1. Det var lofvan-
de för eftermiddagen. Några franska
och spanska bekanta kommo och pratade
med oss och så körde jag Ellan hem i

vagn, och for som jag lofvat, kl. 3.
till Grefvinnan Lewenhaupt, hvilken
under eftermiddagen fick gå och gälla
för min fru. – Knappt voro vi inne
förrän lilla prinsen fick tag i oss – han
var alldeles galen med taflor och
färger, facture, sentiment o.d. och
han lemnade oss först kl. 6 vid ut-
gången då Grefvinnan i sin tur körde
mig hem i Ambassadens vagn. När
Eugenius gick framför och orerade om
taflorna, hviskade grefvinnan L, som
jag ledde "Han är något i tagena
nu, – Hon, Lskan, är så lustig och
rolig och gjorde sådana löjliga anmärk-
ningar att Eugenius och jag gick och skrattade
hela tiden. Så t ex med Duez tafla
som föreställer Virgilius an sein de
la nature. – Jag tycker mig mindre
se Virgilius än le sein de la nature,
fastän "le sein de la nature" syns ännu
bättre här" sade hon och pekade på
ett porträtt af en tjock förfärligt decollete
rad dam. — Kl. 7 kom jag hem

för att föra Elvira på den skandinaviska
dinern. Då hade Elvira varit ute med
pigan i Bon Marché efter hattarna och
dessutom sett på två våningar – hon
var således ännu mera mördad än kl.
3, och förklarade att hon skulle rådda
i sig litet mat och gå och lägga sig
kl. 8. – att få henne på dinern var
omöjligt, och hade för resten varit
galenskap, ty den arma menniskan
var alldeles förbi. Jag fick således
lof att resa ensam, eftersom jag lofvat
Hulda och Schenus att komma dit.
Der satt C. Larsson i högsätet, så
till höger Lina Runeberg, prinsen, fru
Larsson, jag, fru Tuxen o.s.v. till venster
fru Celsing, Salmson, Hulda, Celsing,
fr. Aina Cronstedt, Walter R. o.s.v. det
var lifvadt, Larsson höll fåniga tal
och så dansades det vid bålens rund.
Ellan var mycket saknad – Hon har
en dugtig prestige bland skandinaverna
tycks det. Grefvinnan L. är alldeles be-
tagen i henne för att hon är så hurtig

och naturlig. – Hulda dansade med
prinsen i långa banor, likaså Aina C.
Jag dansade med Ulla Celsing en långvals
som efterföljdes af en diskussion om
något ämne jag kommer ej ihag hvilket.
Ulla är alltid som kärringen mot ström-
men och rysligt lifvad för diskussioner.
– Salmson, Larsson, Björck m.fl.
tyckte om min tafla – Jag tror den ej
är så utusel ändå. Ellan säger: när
sådana karlar som Dagnan säger
att den är bra, vet jag ej hvarför
du skall bry dig om ett sådant nöt
som Wolff – du vet ju att han för
en tafla eller för 2000 frcs skulle
höja dig till skyarne.
I dessa dagar skola vi afgöra frå-
gan om våning. Ellan har en ypper-
lig sådan på förslag à 2000, men
då skulle vi måsta göra kontrakt på
2 år. Våningen är snygg, stor, beqväm
fin vid Bo Malerherbes, med fönsterna
åt solsidan och Boulevarden – en
entresol, också vid Bo Malesherbes à
1800 ha vi mycket funderat på – den
är mycket snygg men har ej så fin ingång

och ett mycket litet kök. – En atelier
med 4 små kypin såg jag på i dag 2500
i 4de våningen – men ateliern var mörck
och jag är ju för resten bunden vid
denna till d. 15 april 1889.
Jag har en afsky för att bestämma
mig för framtiden och skulle helst
lefva au jour le jour, men detta lär
vara omöjligt nu då jag är gift.
skref jag om att Mr Grosjean med
dotter (mycket stilig, stiligare än förr)
var här och bjöd mig på 3 veckor
till Montbéliard för att göra 4 por-
trätt i pastell — (med Ellan) — som skulle
få sin fullkomliga frihet, få vara
i ett utmärkt vackert land (Jura)
och bli fêterad på allt sätt, sade
Mr Grosjean. – Ellan är lifvad för
förslaget. Visserligen skulle detta för-
dröja vår hemkomst en månad, men
då det gäller att förtjena pengar utan
särdeles stor svårighet vet jag ej om
man i mina skor kan refusera.
Nu ha vi ändtligen vår här:
träden äro gröna, blommor i öfer-

flöd. Ellan har prydt hela vår salong
som en blomstergård, med ett stort
blommande rhododendronträd (ljus-
violett) blommande gula tulpaner
narcisser, hyasinter och svarta girofli's
det doftar och lyser så makalöst.
Blir det vackert i morgon fara vi
ut till Suresnes, lefva landtlif der
och hvila våra nerver.
Farväl, älskade Mamma – Ja
det är sannt, Child kom upp och frågade
om jag kände någon Rysk officer
som hade gjort kampanjer i Asien
och som vore lifvad att skrifva en
artikel för Harper om ryska militär
förhållanden dernere – Jag tänkte
genast på G. Aminoff och skref till
honom tvärt ett bref med proposition
i detta syfte.
Helsa alla, flickorna, Tajta, tante Gadd
t.o.m. Pirre från
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har varit nervös i flera dagar.

 • Efter gårdagens emotioner och trötthet var det en glad överraskning att Vallery-Radot inte kan sitta för sitt porträtt idag och Edelfelt får en dag av vila.

  René Vallery-Radot
 • Redaktören Child besökte Edelfelt och berättade att Harper's Magazine hade räknat fel hans arvode; Edelfelt fick ytterligare 600 franc.

  Theodore Child
 • Ellan har bestyrt om Annies och Berta Edelfelts hattar; hon har besökt alla stora varuhus och fått hattar med hem för att Edelfelt skulle kunna ge sitt omdöme.

  Grands Magasins du Louvre Printemps Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt kunde inte sova under natten före Salongens vernissage; han steg upp klockan sex, promenerade och fick tag i tidningen le Figaro klockan sju.

 • Wolff i le Figaro kallar "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka" ofärdig, "incomplet", men skriver gott om Edelfelt för övrigt.

  Albert Wolff
 • Tidningen le Gaulois har en vacker recension av "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka"; också andra tidningar skriver positivt om verket.

 • Ellan skrattade hjärtligt åt Edelfelts ynklighet över Wolffs kritik.

  Albert Wolff Ellan de la Chapelle
 • Ellan och Edelfelt gick till Salongen, Ellan stod färdig klockan tio i röd hatt och vackra kläder, "otschen karaschå", mycket bra.

  Ellan de la Chapelle
 • Alla Edelfelts tavlor – porträttet av grevinnan Lewenhaupt, porträttet av Madame Weissgerber och "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka" – är väl placerade.

  Augusta Lewenhaupt Weissgerber de Stragéwicz
 • Edelfelt har alltid en obehaglig känsla med Salongen; han ser verken på ett annat sätt än i ateljén.

 • Folk gett komplimanger för verken på Salongen; Edelfelt menar själv att det är en medelmåttig succé; något sådant som porträttet av Pasteur kommer aldrig mera.

  Louis Pasteur
 • Edelfelt har träffat Berndtson med damer på restaurang Ledoyen; de hade inte varit på Salongen och var perplexa över allt tal om måleri som hördes från alla bord.

  Ledoyen Gunnar Berndtson Hulda von Born Ellan de la Chapelle Hedvig Cronstedt Aina Cronstedt
 • Salongen och Ledoyen har aldrig varit så fulla av folk som nu; planen utanför Ledoyen är överbyggd med tält och det finns många hundra bord under det; 22 000 personer har kommit till Salongen mellan klockan nio och ett.

  Ledoyen
 • Edelfelt förde hem Ellan och hämtade grevinnan Lewenhaupt som avtalat; hon fick gälla som fru Edelfelt under eftermiddagen.

  Augusta Lewenhaupt Ellan de la Chapelle
 • Prins Eugen var ivrig på Salongen, föklarade och pratade och var uppslukad av färger, prakt och känslor.

  Eugen
 • Grevinnan Lewenhaupt är rolig; Edelfelt och prins Eugen skrattade åt hennes komiska och elaka kommentarer; om Duez verk "Vergile en le sein de la nature" [Vergilius i naturens sköte] konstaterade hon att det var mera naturens sköte än Vergilius, men på ett porträtt av en tjock dam, som hängde bredvid Vergilius, såg man enligt grevinnan Lewenhaupt ännu mera av "la sein de la nature".

  Augusta Lewenhaupt Eugen Ernest Ange Duez
 • Edelfelt åkte hem med grevinnan Lewenhaupt i ambassadens vagn.

  Augusta Lewenhaupt
 • Edelfelt var hemma klockan sju för att föra Ellan på den skandinaviska middagen, men Ellan hade hämtat Annies och Berta Edelfelts hattar tillsammans med Marguerite och sett på två lägenheter; hon gick därför till sängs tidigt och kom inte med på den skandinaviska middagen.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle Marguerite Gross
 • Edelfelt gick ensam på skandinaviska middagen, han hade lovat Hulda von Born och prins Eugen [kallad Schenus] att komma.

  Eugen Hulda von Born
 • Den skandinaviska middagen var livad med Larsson, fru Runeberg, prins Eugen, fru Larsson, fru Tuxen, fru Celsing, Salmson, Hulda von Born, Celsing, Aina Cronstedt, W. Runeberg osv; Larsson höll fåniga tal och så dansades det.

  Carl Larsson Karin Larsson Lina Runeberg Eugen Walter Runeberg Hugo Salmson Hulda von Born Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing Aina Cronstedt Charlotte Pauline Ursule Tuxen
 • Ellan var saknad på den skandinaviska middagen; hon har en "duktig prestige" bland skandinaverna.

  Ellan de la Chapelle
 • Grevinnan Lewenhaupt är betagen i Ellans naturlighet och hurtighet.

  Augusta Lewenhaupt Ellan de la Chapelle
 • Hulda von Born och Aina Cronstedt dansade med prins Eugen på den skandinaviska middagen.

  Eugen Hulda von Born Aina Cronstedt
 • Edelfelt dansade med Ulla Celsing; hon är alltid livad för diskussioner och ska vara "kärringen mot strömmen".

  Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • Salmson, Larsson, Björck m.fl. tycker om "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka".

  Carl Larsson Hugo Salmson Oscar Björck
 • Ellan menar att det är onödigt att bry sig om Wolff, då "en karl som Dagnan" tycker att "Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka" är bra; Ellan påminner om att Wolff skulle höja Edelfel till skyarna för en tavla eller för 2000 franc.

  Albert Wolff Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan måste bestämma sig om de ska byta lägenhet; Ellan har en på förslag vid en snygg [prydlig], stor, ren och bekväm lägenhet vid Boulevard Malesherbes för 2000 franc, men kontraktet måste göras för två år; de har också funderat på en annan vid Boulevard Malesherbes för 1800 franc.

  Boulevard Malesherbes Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt avskyr att bestämma sig för framtiden, han skulle helst bara leva från dag till dag, men det går inte när man är gift.

  Ellan de la Chapelle
 • Grosjean med dotter, som är stiligare än någonsin, har bjudit Edelfelt bjudit till Montbeliard för att han ska göra fyra porträtt i pastell; Edelfelt är inbjuden med Ellan; en sådan resa fördröjer hemkomsten, men ger pengar.

  Ellan de la Chapelle Elisabeth Grosjean Jules Grosjean
 • Det är äntligen vår.

 • Ellan han prytt salongen hemma med blommor.

  Avenue de Villiers 147 Ellan de la Chapelle
 • I morgon ska Edelfelt och Ellan kanske göra en utflykt till Suresnes.

  Suresnes Ellan de la Chapelle
 • Child söker en rysk officer som tjänstgjort i Asien, för att få en artikel i Harper's Magazine; Edelfelt har skrivit till G. Aminoff.

  Asien Theodore Child G. Aminoff
 • Edelfelt hälsar till alla, till flickorna, Tajta, tante Gadd och t.o.m. [hunden?] Pirre.