Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel beställningar brev diplomater föreläsningar författare hälsa hem kläder kvinnor läkare mat militärer (personer) officerare opera (konstart) prinsar resor restauranger sällskapsliv sjukdom (tillstånd) statyer tidskrifter utflykter utställningar väderlek vår

Paris, måndag 7 maj 88
Älskade Mamma,
Tack för första-majbrefvet, som andades
så mycket solsken och värme! Vi ha
också ett herrligt väder nu sedan två
tre dagar, en doft af blommande träd
och en
glädje ljus färgprakt
af den nya grönskan som
trotsa all beskifning. Imorgse kl 9 reste
vi ut i Boulognerskogen och voro der
hela f.m. Bladen äro nu alldeles ut-
slagna på Kastanjerna, och blommor-
na börja komma. – Hela den sista
veckan har jag delat mig mellan
Salongen och Vallery Radots porträtt -
och Horatius & L. – Emellertid ha vi flere
gånger krakat från måleri, stoppningar
och hushåll, och skalojat omkring i vagn
ätit frukost ute på Seinestranden och
njutit af värmen. I går var jag på
en underlig herrfukost hos Doktor
Nohrström, massören en hjertans väl-

menande men mera origenel än rolig
värd. Mat i oändlighet – smörgårdsbord,
med ostron o. kaviar, hummer o.d. – så
en vol au vent, så bomard à l'américaine,
så lax, så kräftor så biffstek (!) så
så trufferad kapun, så sparris, så igen någon
stek – det var som i kung Göstas tider.
Nohrström sjelf satt på en hög stol
(vi voro 15 ungefär, Wahlberg, Pirre
Horn, Salmson, Hagborg, några Storåsands
grosshandlare) och åt förfärligt, utan
att förändra sitt djupt allvarliga
uttryck och utan att säga ett ord åt
gästerna. Kl. 1 satte vi oss till bords
och kl. 5 stego vi upp. Lyckligtvis
hade vi två doktrer utom värden
som kunde ha hjelpt oss i fall vi hållit
så att krepera af för mycket fråsseri.
— Man hade som sagt trott sig vara
minst 100 år tillbaka i tiden. På aftonen
förde Chambure Ellan och mig och åto
middag på Ambassadeurs – mycket folk
illumination och chantantmusik – Är
det nervositet eller vana vid ett stillare

hemlif – alltnog jag lider nuförtiden
mycket af stora folksamlingar, af hettan
och bullret der, och tycker att ingen
middag är så god som den jag får hem-
ma, der man kan sitta i godan ro
klädd hur man vill på tu man hand, tala
när man har något qvickt att säga och
tiga när man ej har det.
I lördags voro vi på visit hos Reuter
skiölds – Hon är en snobb ändå – der
var en gammal harpa till marki-
sinna, och då var fru R. så i tagena
att hon ej såg på oss ens. Sedan vi,
häpna öfver detta emottagande suttit
och tegat och tittat på hvarandra,
på frun och på käringen en stund gingo
vi lika oåtsporda om våra göranden
och låtanden som vi kommit. Nej
då är grefvinnan Lewenhaupt
af
helt
annan sort.
I afton äro Berndtsons, Hulda och
fr. Cronstedt bjudna till Celsings och
prinsen, åtminstone äro Berndtsons der.

Jag vet ej hur det kommit sig att
vi alls ej sett dem på 6 dagar nu.
Ellan var så utfaren efter salongens
öppnande att jag ordentligt förbjöd
henne att vidare fara och visa Paris
åt Hulda och fr. Cronstedt. Hulda
är mycket snäll och förtjust i allt det
hon ser – fröken Aina har deremot
förestält sig allting "helt annorlunda"
och är missnöjd – Jag tror hon bara saknar
Helsingfors kurtisörerna och den der ljufva
känslan att vara den första eller en
bland de första på platsen. – Det var
ej skada att Bsons tafla ej kom på
Salongen, ty den var ej bra. Stackarn,
han bör först bli frisk eller temmeligen
bra innan han kan tänka på det ansträngan
de arbetet att måla. – Jag, som är
frisk som en bock (så när som på ner-
verna) jag vet hur förfärligt det tar
på att måla något dugligt. —
Fröken Frosterus framgång gladde
oss mycket – Hennes pastell är bra,
om den också förråder en nybörjarin-
na. Schjerfbeck har en rysligt bra tafla

på Salongen, likaså unge Järnefelt.
Gallens eldskenstycke, placeradt
på cimaisen diskuteras af publiken
och detta är ju redan en stor succès här,
der det är så svårt att väcka
något som helst uppseende.
Ville Vallgrens staty Mariatta är
det bästa han någonsin gjort – det
är en artistisk känsla i den
som tyder på att han ändå är konstnär
i botten, fastän han utvecklat sig
småningom och sent.
— Ack hvad jag är nyfiken att
läsa om Björnsons föreläsningar
i Hfrs. Just nu, måndag afton
håller han kanske sitt första föredrag.
Jag hoppas Ni träffar honom –
Måtte han ej vara så omringad af
en tiodubbel mur af TjockaThyror,
fru Aspar och Kurténar, Viktorer
Heikelar och dylika att Ni ej kom-
mer åt honom – försök få honom

ensam på en stund eller bjud honom
på middag – Han är ej krånglig
och skulle tror jag vara förtjust af att
få äta en gång bättre mat än han
annars får i Helsingfors (komplimang
åt Mari) en petit comité.
Jag skref sist om att jag tänkt
på G. Aminoff för en artikel i
Harper – tala ej om det ännu, ty
jag antar att, om det blir af, han,
som högre officer, ej vill signera artikeln.
Alltså låt det bli oss emellan.
Just nu kom Ellan hem - kl. 7, från
Hulda – Hulda och Aina C. voro ej bjudna
till prinsen – den senare lär ha varit mycket
snopen deröfver. Rafaël Haartman är
här och har bjudit hela Berndtsonska
kolonin på Operan i morgon. –
Nu farväl, tusen helsningar från
oss båda genom Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts första-maj brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Det är vackert väder sedan några dagar tillbaka; det är färgprakt och doft av blommande träd.

  Paris
 • Edelfelt och Ellan har gjort utflykt till Boulognerskogen.

  Bois de Boulogne Ellan de la Chapelle
 • Den senaste veckan har Edelfelt och Ellan gått på Salongen, Edelfelt har målat porträttet av Vallery-Radot och "Horatius och Lydia", de har åkt i vagn, ätit frukost på Seinens strand, njutit av värmen.

  Paris Seine René Vallery-Radot Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har varit på herrfrukost hos massören, doktor Nohrström, som bjudit på mycket mat, som i "kung Göstas [Gustav Vasas] tider"; doktorn är en välmenande men originell värd; gäster var Wahlberg, Pirre Horn, Salmson, Hagborg, några grosshandlare; lyckligtvis fanns två andra doktorer bland gästerna, ifall maten hade blivit för mycket.

  August Hagborg Hugo Salmson Alfred Wahlberg Christer Horn af Åminne Gustav I Nohrström
 • Chambure har bjudit Ellan och Edelfelt på middag på restaurang.

  Emile de Chambure Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt lider av stora folksamlingar, det beror kanske på vanan vid ett stilla hemliv; han uppskattar en middag hemma bäst, då man är på tu man hand kan vara klädd hur man vill, och tala då man har något att säga.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan har varit på visit hos Reuterskiölds; fru Reuterskiöld är en snobb, en gammal markisinna gjorde visit samtidigt och då såg fru Reuterskiöld inte ens på Ellan eller Edelfelt; grevinnan Lewenhaupt är av en helt annan sort.

  Augusta Lewenhaupt Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Ellan de la Chapelle
 • I kväll är Berndtsons, Hulda von Born och Aina Cronstedt bjudna till prins Eugen och Celsings; Edelfelt och Ellan har inte träffat det Berndtsonska sällskapet på sex dagar.

  Gunnar Berndtson Eugen Hulda von Born Ellan de la Chapelle Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing Hedvig Cronstedt Aina Cronstedt
 • Ellan var så trött efter Salongens vernissage att Edelfelt förbjöd henne att åka ut och visa Paris för Hulda von Born och Aina Cronstedt.

  Paris Hulda von Born Ellan de la Chapelle Aina Cronstedt
 • Hulda von Born är förtjust i allt hon ser; Aina Cronstedt är missnöjd; Edelfelt konstaterar att Aina Cronstedt saknar sina kurtisörer i Helsingfors.

  Helsingfors Paris Hulda von Born Aina Cronstedt
 • Det är ingen skada att Berndtsons tavla inte kom på Salongen eftersom den inte var bra; han borde bli frisk eller någotsånär bra innan han kan tänka på att måla; det är tungt att måla.

  Gunnar Berndtson
 • Fröken Frosterus framgång [på Salongen] gladde Edelfelt; hennes pastell är bra även om man ser att den är målad av en " nybörjarinna" .

  Hanna Frosterus
 • Fröken Schjerfbeck har en bra tavla på Salongen, likaså Järnefelt.

  Eero Järnefelt Helene Schjerfbeck
 • Galléns "eldskensstycke" har placerats på cimaisen; den diskuterades av publiken, vilket ju redan det är en framgång, eftersom det är så svårt att väcka uppmärksamhet i Paris.

  Paris Axel Gallén
 • Ville Vallgrens staty "Mariatta" är det bästa han någonsin gjort; han är konstnär i alla fall, trots att han har utvecklats sent.

  Ville Vallgren Marjatta
 • Edelfelt är nyfiken att läsa om Bjørnsons föreläsningar i Helsingfors [i maj 1888].

  Helsingfors Bjørnstjerne Bjørnson
 • Hoppas att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt träffar Bjørnson; måtte han inte vara för omringad av "tjocka Thyror, fru Aspar, Kurténar, Viktorer, Heikellar".

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson Viktor Magnus von Born (osäker koppling) Alexandra Edelfelt Mathilda Asp Viktor Heikel (osäker koppling) Thyra Kurtén Heikel
 • Alexandra, Annie och Berta Edelfelt ska försöka bjuda Bjørnson på middag hem till sig; han skulle säkert vara förtjust över att äta bättre mat än man annars kan få i Helsingfors och i litet sällskap; Mari lagar god mat.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson Alexandra Edelfelt Mari / Marie
 • Tala inte om G. Aminoffs tilltänkta artikel för Harper's; som högre officer vill han kanske inte signera den.

  G. Aminoff
 • Klockan är sju på kvällen och Ellan har kommit hem från Hulda von Born.

  Hulda von Born Ellan de la Chapelle
 • Hulda von Born och Aina Cronstedt är inte bjudna till prins Eugen; Aina Cronstedt var snopen över det.

  Eugen Hulda von Born Aina Cronstedt
 • Rafael von Haartman är i Paris; han har bjudit hela den "Berndtsonska kolonin" på operan i morgon.

  Paris Gunnar Berndtson Rafael von Haartman Hulda von Born Hedvig Cronstedt Aina Cronstedt