Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel beställningar brev författare politik präster resor revolutioner sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sömn väderlek vetenskapsmän

Paris 22 maj 88.
Älskade Mamma
Var ej ledsen på mig för att jag
ej skrifvit på så länge och för att
jag i dag ej heller kan komma fram
med ett utförligt och roligt bref
Jag har mycket att göra, många tankar
och funderingar, har ej sofvit de senaste
Nätterna och är af allt detta så ohygg-
ligt nervös att jag Knappast kan
hålla i Pennan, än mindre skrifva
något sammanhägande o. lugnt förtäl-
jande. Det blåser förfärligt ute, och
blåst gör mig alltid galen. Ellan
grinar åt mig och mina nerver,
och lyckas t.o.m. ibland få mig att

grina med – Säkert är att jag
känner rigtig värk i de, omöjlig-
het att hålla mig stilla och en oro
öfver stort och smått som jag sjelf
finner likaså onödig som löjlig.
I dag skulle Vallery Radots porträtt
slutas – jag var ej rigtigt nöjd med
det. – Apropos, vi voro der
på middag senaste torsdag, en rigtig
Revue de deux mondes – middag,
bara allvarligt, lärdt, vittert och
litet reaktionärt folk. Coppée
var rätt underhållande, men det
är något i hans person som påmin-
ner om katolsk prest och aktör
på samma gång som ej är behagligt -
Den som Ellan mest tyckte om
var en gammal markis de St
Hilaire, en forskare och litterat som
gräfver i gamla luntor ute på sitt

slott St Hilaire 6 månader af året
och de öfriga 6 svänger sig här i Paris
eller på resor. – Det var så lustigt
och roligt
med alla dessa menniskor som
hvar och en hade något nytt att
berätta om historiska tilldragelser
o.d. – Det var fråga om Ludvig
XVIs afrättning och bastiljens
intagande . Sedan hvar och en kom-
mit fram med sitt var der en
gammal, gammal Mme de Bois-
deffre som i sin tur hade hört
den 14 juli 89 skildras af en duc Pasquier
som just den dagen bjudit "la jolie
actrice Mlle X du theatre Français à
déjeuner en face de la Bastille, chez
Y., un restaurant qui était fort à la
mode alors o.s.v. .... allt det
der för att bevisa att "ce n'ètait
pas serieux" att bastiljens intagande
icke var en särdeles vigtig tilldragelse
men att republikanerna nu gjort den
till något förskräckligt. – Bra egen-

domligt var att höra gumman berätta
om detta i detalj, som om hon sjelf
varit med. – Ellan satt mellan
Vallery Radot och en tråkig, gam-
mal baron de Piu, en gammelfransk
militärtyp. – Pasteur som är rätt
trött efter sin attack i höstas, hörde mera
på färdigt än han sjelf talade. Län-
ge pratade han med Ellan – om mig.
– Då Ellan först helsade på honom, kände
gubben (som sett henne endast en gång
i hatt och annorlunda klädd) ej igen henne –
"Vous ne me reconnaisez pas, Mr Pasteur"
sade Ellan, je suis Mme Edelfelt – Par-
donnez moi, Madame, sade gubben,
j'étais ébloni un moment! –
Hulda reste i går. Tänk att det redan
är 4 veckor sedan hon kom. Bra roligt
att hon fick göra denna resa. Ännu
kan jag vara så arg att Bertha ej
kom med henne, det skulle ha passat
så bra. – Och nu farväl för denna
gång – tusen helsningar från oss
genom Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt skriver att Alexandra Edelfelt inte ska vara ledsen för att han inte har skrivit på länge; han har mycket arbete att göra och många tankar; Edelfelt har inte sovit på många nätter och är så nervös att han knappt kan hålla i pennan.

  Alexandra Edelfelt
 • Vädret är blåsigt, det pinar nerverna.

 • Ellan "grinar", skrattar, åt Edelfelts nerver och lyckas ibland också få honom att skratta.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt har värk i nerverna; det är omöjligt att vara stilla; han är orolig för stort och smått.

 • Porträttet av Vallery-Radot skulle avslutas idag, men Edelfelt är inte riktigt nöjd med det.

  René Vallery-Radot
 • Middagen hos Vallery-Radots bjöd på allvarligt, lärt, vittert och litet reaktionärt folk; Coppée var underhållande, men påminner om en katolsk präst; Ellan tyckte bäst om gamla markis Saint-Hilaire.

  René Vallery-Radot François Coppée Ellan de la Chapelle Marie-Louise Vallery-Radot Saint-Hilaire
 • Saint-Hilaire är forskare på sitt gods sex månader av året; sex månader är han i Paris eller på resor.

  Paris Saint-Hilaire
 • Det var lustigt att lyssna till alla människor på Vallery-Radots middag; de berättade om historiska tilldragelser; gamla Madame Boisdeffre sade sig ha hört om Bastiljens storming av en greve Pasquier; hon ville bevisa att Bastiljens storming inte var något dramatiskt då det hände, utan att republikanerna förstorat det senare.

  Paris René Vallery-Radot Marie-Louise Vallery-Radot de Boisdeffre Pasquier
 • På middagen satt Ellan mellan Vallery-Radot och baron de Piu, som är en "gammalfransk militär typ".

  René Vallery-Radot Ellan de la Chapelle di Piu
 • Pasteur som är trött efter sin sjukdomsattack hörde mest på under middagen hos Vallery-Radot; han talade med Ellan om Edelfelt; Pasteur känd först inte igen Ellan eftersom hon var annorlunda klädd.

  Louis Pasteur René Vallery-Radot Ellan de la Chapelle Marie-Louise Vallery-Radot
 • Hulda von Born reste igår; det har redan gått fyra veckor sedan hon kom.

  Paris Hulda von Born
 • Edelfelt är arg över att Berta Edelfelt inte kom tillsammans med Hulda von Born.

  Paris Berta Edelfelt Hulda von Born