Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev ekonomi graviditet Gud hotell hyresbostäder kläder läkare landsbygd resor sällskapsliv sommar sömn vinter

Paris 28 maj 88
Älskade Mamma, (Personligt)
Nu har jag fått tre kära bref af
Mamma och har också skrifvit ett långt
svar på det första – utan att skicka
af det likväl, ty svaret var författadt
under inflytande af dåligt humör
och skildrade i mycket starkare färger min
oro och mina hit- och dit- funderingar än
som jag finner vara öfverensstämmande
med verkliga förhållandet. Sedan länge
har jag tänkt skrifva och tala om att
Ellan, enligt all sannolikhet, befinner
sig i välsignadt tillstånd. Emellertid
har jag skrifvit ordet "personligt" i
början af brefvet, för att Mamma
skall vara så snäll och tillsvidare
ej tala om detta faktum. Ellan är näml.
rädd att detta skall komma till hen-
nes mors öron, och så friherrinnan Julia
är nervös och orolig, vill hon bespara
henne några månaders oro och grämelse
fruktan och elände. – Sedan de första dagar
Så utmärkt roligt att Mamma är qvitt sin förkylning nu!

na i Mars är det på detta sätt.
Ellan har gudskelof varit rätt kry
hela tiden, modig och snä – De
första veckona var det klent med
kuraget, hon grät ofta och hade
alla möjliga dystra aningar. Men
lyckligtvis är det nu alldeles bra igen
hon har repat sig till sin yttre men-
niska och till humöret. Inga upp-
kastningar har hon haft, inga
kapriser eller underligheter – endast
nervositet och sömnlöshet. Om
några dagar skola vi tala med
läkaren dr Landowsky, Chambures
läkare, utmärkt i sitt fack säges det,
och dertill en allvarsam, samvets-
grann och hygglig karl. – På hans
ultimatum beror då våra sommar–
planer. – Det bästa vore naturligtvis
att resa hem nu snart och åter-
komma hit i september. Resa i
små dagsresor, hvila ut på hvart
ställe och icke trötta ut sig. –
Lyckligtvis ha vi ej ( tack vare mitt

hesiterande) hyrt den der våningen
vid Bd Malesherbes ännu. – Skulle
så olyckligt vara att Ellan ej skulle
anses ha krafter nog att resa fram
och åter få vi enderna försöka stanna
hemma nästa vinter eller också
reser jag ensam hem på en kort tid
och Ellan får bli här hos Runebergs
eller Vallgrens få landet. Hon
sjelf vill på intet sätt inverka på
mina sommarplaner, och gör allt
i verlden för att fundera ut det lämpli
gaste sättet. – Komma vi hem (efter
Montbeliard turen) så måste vi bo
på Kämps hotell hela nästa vinter.
Vill Mamma ta reda på hvad två
rum der skulle kosta i månaden.
Societetshuset vore ännu bättre om
ej fulla herrar skråla alltförmycket
der om nätterna. Jag är alls ej orolig
för att ej få våning här – något
får man alltid för en vinter, och
sörjer ej det minsta öfver den der
våningen vid Bd Malesherbes. Hvad
tror nu Mamma vore förnuftigast?
Stackars Ellan, hon säger att hon

så gerna hade velat vara frisk och färde
denna sommar, för att rigtigt bli
bekant med Mamma och syskonen, och
kunna vara Er till nöje och nytta – och
nu sörjer hon öfver att komma dit "Som
en Ko" och vara otreflig och genant för
alla.
Snällare än Ellan är kan man ej vara
under sådana omständigheter. Hon t.o.m.
försöker att dölja för mig små illamåen-
den, trötthet o.d. – Mycket förståndiga
ha vi varit. Intet nattvak, inga
häftiga rörelser och endast
antagit
några

bjud-
ningar, då Ellan varit fullkomligt rask.
Alla hennes kläder ha ändrats, så att
de ej skolla genera henne – hemma går
hon utan corsett.
Gud lede allt detta till det bästa.
Orolig har jag ofta varit – Mamma
vet huru jag målar f-n på väggen,
och vanligtvis är det Ellan som är
den kryaste och modigaste af oss två.
I alla fall stanna vi här till slutet af
Juni. På Landowskys utsago få
mycket bero.
Jag omfamnar och kysser Mamma hjertligt.
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Brevet är adresserat som personligt till Alexandra Edelfelt.

 • Edelfelt tackar för tre brev från Alexandra Edelfelt; han har skrivit ett långt svar, men har inte skickat det, eftersom det var skrivet under dåligt humör, således motsvarar tankarna i brevet inte verkligheten.

  Alexandra Edelfelt
 • Ellan befinner sig sannolikt i "välsignat tillstånd" [gravid]; brevet är personligt till Alexandra Edelfelt för att hon inte ska tala om detta för någon; Ellan vill inte att hennes mor ska få veta om tillståndet ännu, vill bespara henne några månaders oro.

  Alexandra Edelfelt Julia de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Ellan har varit gravid sedan de första dagarna i mars; först hade hon onda aningar och grät ofta, nu är det bättre; hon har inte mått illa, men har varit nervös och haft sömnproblem.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan ska tala om Ellans graviditet med doktor Landowsky, som är Chambures läkare; sommarplanerna beror på vad läkaren säger.

  Emile de Chambure Ellan de la Chapelle Landowski
 • Det bästa tycker Edelfelt vore att resa hem snart och komma tillbaka i september.

  Finland Paris Ellan de la Chapelle
 • Lyckligtvis har Ellan och Edelfelt inte hyrt våningen vid Boulevard des Malesherbes, tack vare Edelfelts "hesiterande".

  Boulevard Malesherbes Ellan de la Chapelle
 • Om Ellan inte anses ha krafter att resa fram och tillbaka, får Edelfelt och Ellan antingen försöka stanna hemma [i Finland] nästa vinter, eller så reser Edelfelt ensam hem för en kort tid och Ellan åker till franska landsbygden med Runebergs eller Vallgrens.

  Frankrike Finland Lina Runeberg Antoinette Råström Walter Runeberg Ville Vallgren Ellan de la Chapelle
 • Ellan vill inte inverka på Edelfelts sommarplaner och gör allt för att tänka ut den bästa lösningen.

  Ellan de la Chapelle
 • Om Ellan och Edelfelt kommer hem efter turen till Montbeliard, måste de bo på hotell Kämp hela vintern; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt ta reda på vad två rum där skulle kosta i månaden.

  Helsingfors Montbéliard Hotell Kämp Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Societetshuset är bättre, om inte berusade herrar skrålar för mycket om nätterna.

  Helsingfors Societetshuset Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt är inte orolig över möjligheten att de inte får lägenhet i Paris, det finns alltid något; han sörjer inte heller lägenheten på Boulevard des Malesherbes.

  Paris Boulevard Malesherbes
 • Edelfelt undrar vad Alexandra Edelfelt tycker är förnuftigt.

  Alexandra Edelfelt
 • Ellan hade hoppats kunna vara frisk och lära känna Alexandra, Annie och Berta Edelfelt i sommar; nu skäms hon över att komma dit som ”en ko” och vara otrevlig och genant för alla.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt menar att man inte kan vara snällare än Ellan är under dylika omständigheter; hon försöker dölja illamående och trötthet.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan och Edelfelt har varit förståndiga; Ellan har undvikit alla häftiga rörelser, och de har bara antagit ett fåtal inbjudningar då Ellan varit "rask", pigg och kry.

  Ellan de la Chapelle
 • Alla Ellans kläder har ändrats och hemma går hon utan korsett.

  Ellan de la Chapelle
 • Gud leder allt till det bästa, men Edelfelt är orolig; Ellan är den kryare och modigare av dem två.

  Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt och Ellan stannar i Paris till slutet av juni; mycket beror sedan på vad Landowsky säger.

  Paris Ellan de la Chapelle Landowski