Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer banker beställningar böcker bostäder ekonomi gåvor kläder landsbygd posttrafik reparation resor tjänstefolk väderlek

Paris 4 juli 1888
Älskade Mamma,
Vi tänkte resa som i morgon till Mont-
beliard – men då vi i går voro på språng
hela dagen, och Ellan kl: 7 i går afton såg
rysligt skral ut beslöt jag att ej fjeska
med flyttningen, bestyr med taflorna o.sv. utan
resa först i öfvermorgon, då det ju ej står
på dagen, och jag framförallt vill att
Ellan skall få litet ro. Nu har hon rigtigt
nervöst bråkat med inpackning ef servisen
silfven, duktyger o.d.; gifvet skinnvarorna till
om bundtmakare, packat in alla ytterkläder
i koffertar med kamfert och peppar – depone-
rat silfret och hennes mycken i Crédit Lyonnais'
brandfria hvalf – och allt detta har hon
gjort alldeles allena, ty på den slamsiga
och homsiga pigan kan man ej räkna
Pigan slippa ut, och det kan vara så väl –
Hon är visst beskedlig, men glömsk
och smutsig i högsta grad – hennes käraste
är att stå och prata i trappona med
de andra pigorna här i Fo huset och sedan
meddela oss alla deras historier, deras
brouillerier och intriger, ty vår Margreta
är stark i att under två veckor vara man-
kerad än med den ena, än med den andra.
till Etters och till Eder alla, stora och små genom Eder Atte.

får se om vi få en så god köksa igen –
det tror jag knappt – men Ellan får väl
alltid litet mera hjelp af hvem det vara
må än af denna.
Ändtligen har jag afleverevat mina taflor –
och har derför så mycket pengar, att
jag skickar hem inneliggande chèque på
2000 frcs. Mamma må dermed göra som
Mamma för bäst finner: endera använda
den till resan till Köpenhamn (om och när den
blir af eller till hvad som eljest kan
förekamma. — Då vi ännu för en 10
dagar sedan säkert trodde att i skulle kom-
ma hem, köpte
vi
ett och hvarje smått som vi
tänkte ta med oss – nu få vi lof att
skicka det, och det blir tråkigt för er,
både kostbart (för tullen) och tråkigt emedan
vi måste skicka det i flere sändningar.
En del afgår från Bon Marché – deribland
en grå silkesschal åt Mamma, den tante
Gaddska pignoren och två klädningstyger
(randigt ljust siden) åt flickona. Åt
Brandtska 3 äldsta flickorna 9 par handskar.
åt de två små flickorna mycket nätta små
paletåer och en hel kostym åt den minsta
gossen (dessa tre sistnämnda saker voro
jämförelsevis rätt billiga och som Ellan för-
säkrade mycket nyttiga och dugliga). Jag
tänkte att Mamma i annat fall skulle
en provisorisk ram i alla fall. det är ledsamt ty pastellen är god. Tusen helsningar

få förse dem med kläder, och då går det
ju lika enkelt på detta sätt. Åt Max
hittade jag ej på något – Mamma får af
vexelpengarna köpa något åt honom. –
Två små kappor åt mina systrar, några
enkla broscher några böcker o.d., som vi
köpt under tidens lopp, måste vi skicka
skildt.
Jag vågar alls ej tänka på framtiden
och hemresan – hufvudsaken är att vi
komma bort härifrån, der Ellan tar lifvet
af sig med bråk och bestyr, få litet andrum
och tid på oss. Som Mr Grosjean skrifver
de mest bevekande bref resa vi dit
och stanna der 14 dagar. Trakten skall vara
utmärkt vacker (Schweitzer naturen börjar
der redan, icke med alper, men med gröna
åsar och vinberg). Få vi ledsamt så hitta
vi nog på någon pretext att resa.
Jag tror att Ellan helst skulle stanna
här
i Frankrike
i sommar. Vi ha derför tänkt på
att resa till St Malo vid hafvet just
på gränsen mellan Normandie och Bretagne.
Der har jag en sjöhamn med norska, finska
och andra sjömän, – Den bretagniska byn
Dinard
som
skall vara förtjusande, midt emot
och Mont St Michel och Jersey alldeles nära
som sagdt, detta är ett alldeles löst
projekt, och skulle ej hindra Köpenhamns
resan. Orkar Ellan, skulle hon komma med
dit, hvarsom ej kommer jag ensam och är tillsam
mans med henne
Er
14 dagar der. Gud gifve
för honom. Dessutom kan man ju ej skicka en pastell utan glas och ram – Jag får således betala

mig litet klarhet i alla dessa planer!
orolig och dugtigt nervös som jag är,
vill jag nu blott ha 8 dagar relativ
ro, – så reder det sig nog sedan.
– Nu skall jag låta reparera min atelier –
(Måste vi bli borta nästa vinter, så är det
bortkastade pengar.) – ingen våning ha vi
ännu, då vi ju alls ej veta hur det går.
Men bli vi här, måste vi, på återresan
från Montbeliard ändå passera Paris och
kunna då se efter rum. I detta qvarter
fins det öfverflöd på små våningar.
Bulla har bedt mig göra skizzer och taflor
för honom i St Malo – om jag vill måla Kejsarens
tafla der så gör jag något med sjöfolk.
Skrif, älskade Mamma och säg hvad
Mamma tycker och tänker. Det är så tungt
för mig att veta det ni väntar mig i dessa
dagar och att jag liksom ej stått vid mitt
ord – men det må väl Mamm inse att ej är
mitt fel, likasom jag hoppas Mamma vet, hur
innerligt gerna skulle vilja vara på Haiko
och med Eder. —
Skrif till 147 av. de Villers fortfarande –
90 lemna vi i morgon och conciergen här
är så abruti att han vore kapabel att
ej skicka oss våra bref.
Här är kallt och ruskigt – Vi ha derför
ej behöft sakna landet ännu, och det
är ju en vinst. – Sinebrychoffs pastell,
som alla anse bra, afgick i dag – Jag hade
sprungit för att få en rigtigt vacker stilig
ram åt honom, skrifvit långa bref och skickat ritningar, och så svarar han med att telegrafera
"skicka utan ram." Dett har grämt mig och grämer Ellan ännu mera – hon tycker att pastellen är för god

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Hade tänkt resa till Montbeliard imorgon, men eftersom Ellan var så trött igår beslöt Edelfelt att inte skynda flyttningen och bestyren med tavlorna; resan är uppskjuten till i övermorgon.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan har hållit på med att packa in saker och kläder; deponerat silver och smykcen i Crédit Lyonnais; allt utan hjälp av Marguerite, som är glömsk och "slamsig" och helst skvallrar med de andra pigorna i trappan.

  Ellan de la Chapelle Marguerite Gross
 • Marguerite är en god köksa och frågan är om en lika bra går att få igen; å andra sidan har Ellan mer hjälp av vem som helst än hon haft av Marguerite.

  Ellan de la Chapelle Marguerite Gross
 • Tavlorna är levererade; skickar check på 2000 franc till Alexandra Edelfelt, som får göra vad hon vill med pengarna; använda dem för resan till Köpenhamn eller något annat.

 • Köpt presenter åt alla därhemma; kommer att skicka dem i flera sändningar som kostar i tull; en del saker kommer direkt från Bon Marché: grå silkeschal åt Alexandra Edelfelt, en peignoir åt tant Gadd, klänningstyger i siden åt Annie och Berta Edelfelt; mycket kläder åt barnen Brandt som Ellan försäkrat att är nyttiga och kan användas dagligen; enkelt att skicka från Paris, istället för att Alexandra Edelfelt får förse familjen Brandt med kläder; Alexandra Edelfelt får köpa något åt Max Brandt; kappor och böcker åt Annie och Berta Edelfelt sänds särskilt för sig.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle Brandt Max Brandt
 • Vågar inte tänka på hemresan; huvudsaken är att Ellan kommer bort från Paris med alla bestyr; Edelfelt känner att de behöver andrum och tid för sig själva .

  Ellan de la Chapelle
 • Grosjean skriver de mest bevekande brev; åker till Montbeliard för 14 dagar; trakten lär vara vacker.

  Jules Grosjean
 • Kommer på pretext att resa, ifall det är ledsamt i Montbeliard.

 • Tror att Ellan helst skulle stanna i Frankrike i sommar; tänkt på St Malo; där finns bl.a. norska och finska sjömän att måla, den bretonska byn Dinard, Mont Michel, Jersey.

  Ellan de la Chapelle
 • Vistelsen i St Malo skulle inte hindra resan till Köpenhamn; ifall Ellan orkar, kommer hon med, annars kommer Edelfelt ensam för 14 dagar.

  Ellan de la Chapelle
 • Vill ha lugn och ro för 8 dagar, så att planerna klarnar.

 • Låter reparera ateljén, men det är bortkastade pengar ifall vintern tillbringas i Finland.

 • Har ännu inte våning för nästa år.

  Ellan de la Chapelle
 • Bulla har bett om skisser från S:t Malo för kommande konstverk för hans räkning.

  Joseph Bulla
 • Målar något med "sjöfolk", ifall Kejsarens tavla kommer till i St Malo.

  Alexander III
 • Vad tycker Alexandra Edelfelt om framtidsplanerna? Edelfelt känner att han svikit sitt ord då han inte kommit till Haiko.

  Alexandra Edelfelt
 • Skriv till Avenue des Villiers 147; lämnar nr 90 och vet inte om conciergen skickar breven vidare.

 • Det är kallt; har därför inte saknat landsbygden ännu.

  Ellan de la Chapelle
 • Skickat "Mandolinata" till Sinebrychoff; alla tycker att den är bra; haft besvär att få en bra ram, men Sinebrychoff vill ha pastellen utan ram; Ellan menar att den är för bra för Sinebrychoff.

  Ellan de la Chapelle Paul Sinebrychoff
 • Hälsa Etters och alla andra.

  von Etter