Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

äktenskap beställningar brandkårer brev dans fester förlovning fotografier graviditet hem kläder kvinnor landsbygd motion museer nationaldagar religion (fenomen) resor utställningar väderlek världsutställningar

Montbéliard 15 Juli 88
fortsatt 18 Juli.
Älskade Mamma,
Ingen på hela jorden kan så bra som Mam-
ma predika oläsligt för mig – på ingen predi-
kant hör jag så gerna och af ingen känner
jag mig mera uppbygd: Mammas för-
nuftiga och hurtiga 3 bref ha verkat som
oläsligt
balsam på min galna oro. Ellan gick bara
på med Du ser ju nu att din Mamma
är klok och förståndig och tar Saken lugnt,
hvarför skall Du då bråka, då jag till
på köpet är nöjd och lugn. – Skulle ej
allt detta med verldsutställningen vara
så tror jag att jag ej varit så förryckt.
– Mitt porträtt här avancerar rätt bra
så att jag troligen har det färdigt om tisdag
eller onsdag allt hvad jag gör fort blir
bra i färgen för mig. Så också nu. –
Ända till i går var här ett förfärligt
väder – regn, blåst och 12, 13 grader. Omöj-
ligt således att företa några långa exkursioner
Ellan har varit ute och åkat med fröken
Men två gånger fått hagel och regnskurar öfver
sig. – Hon hvilar sig ordentligt här och
skulle göra det fullkomligt om ej modern
skulle af pur vänlighet, komma och sitta
och jamsa med henne. Fadren och flickan som
är mycket fiffiga och kloka och intresserade
äro alltid roliga. Gubben Grosjean är plein d'attention
för Ellan, mycket noga att hon skall ha det
om
att hon skall ha det

bra. – Det var la fête natiônale d. 14. Parad
med den i Staden förlagda jägarbataljonen, défilé
af andra i härvarande militärer, reservoffi-
cerare etc. Seancen afbröts under några timmar
och vi tågade man ur huse för att se på ståten
från Mr Lalance's fönster. Lalance's är den
första familjen här, det ser man på allt – installation
bl.a. – På aftonen stor illumination med
fête nautique, folkfest och dans – allt mycket
påminnande om Borgå brandkårsfester ehuru
arrangementerna här voro bättre och naturen
ojemförligt vackrare. Ett som förvånar mig, van
som jag är vid Pariserpöbelns stojiga bullersamhet,
er menniskornas stilla beteende här – på frilufts-
balen d. 14 Juli voro de lika tysta som bandkårs-
kavaljererna hemma. Är det bergsbefolkningens
närhet eller protestantismen som verkar detta?
– Den 14 på aftonen ströfvade jag omkring med
5,6 af stadens ungherrar och unge Grosjean – de
hade alla defilerat i uniform på morgonen och
voro mycket inne i militärtagena. Lustigt är att
man hör talas om Paris här lika litet som t.ex
i Finland. Visserligen ha de flesta varit der och
resa dit årligen, men Paris ingår ej som någon
oumbärlig del i deras tankeverld.
Naturen är verkligan förtjusande vacker här –
vädret håller sig ruskigt – blåsigt och regnigt –
men då Solen lyser mellan regnoläsligt är det så
yppigt, så rikt i färgen, så lummigt att jag
aldrig sett något sådant – icke ens omking Juni
de landskapet visserligen är lika vackert, men ej
så präktigt mättadt i färgen. Jag har börjat på

ett litet landskap, som jag t.f. af regnet ej kunnat
fortsätta. —
d. 18. – Porträttet är nu färdigt och väcker
allmänt erkännande såsom mycket likt.
Vi stanna här till måndag morgon, dels eme-
dan jag vill retouchera några småsaker på por-
trättet då det blir riktigt torrt, dels fört att
göra en croquis af, gubben Grosjean. Jag skulle
egentligen måla, flere porträtter här men ids
ej med det. –. Jag är nästan flat att tala
om det men ja behöfver några dagars lugn
annars blir jag lika tokig som före afresan
från Paris – Vi ha tänkt resa till Basel
stanna der en dag, derifrån till Cassel, (der museet
är utmärkt och så till Hamburg eller Kiel direkt.
I hvilket fall som helst komma vi hem myccket
sent i år – tack vare min dumhet och opraktisk
het. Ellan tänker på att resa tillbaka från
Finland i slutet af September – Nå ja, det
få vi se. Hvad som komplicerar det hela?
Jo verldsutställningen, till hvilken taflorna skola
inlemnas den 20 december (tänk). Det är högst
otroligt att jag får Furstenbergs, Botkins och
museitaflorna. – Pasteurs porträtt blir kanske det
enda – och jag som sedan3, 4 år gått och tänkt
på att just till denna verldsutställning förbereda
"un grand coup" – En illusion som jag ser ramla
till följd af min oehörda lallighet och "affolemente"
– Alla de nya situationerna under detta sista
år, alla dessa omsorger som haglat öfver
mig utan rast och ro: förlofning, giftermål
"et le reste" omtanke om installation framtids-
planer, allt detta har vändt ut och in på mig.
Så medvetandet att på hela året ej ha gjort
något rigtigt dugligt och nu sist den klara
insigten af att det numera är för sent att

göra ett mästerverk! – Om jag kommer hem
så är det lika mycket för att i allt detta virr-
varr få ett godt råd som för att utföra några
arreterade planer. Ska jag då aldrig bli en
metodisk, lugn arbetare och en lugn menniska.
Jag lider sjelf förfärligt af denna oro, och plågar
också min omgifvning – Mamma har jag plågat der-
med och nu plågar jag Ellan – Hon är lyckligtvis
mycket förståndig och jemn. —
I går gingo vi, Ellan och jag på vår första gemensammma
promenad (vanligtvis har jag målat och Ellan farit
ut och åkt med Mlle Grosjean) – Hvad det var varkert!
På en höjd strax bakom landstället här är utsigten
magnifik. På norra sidan Vogeserna som i mörkblå
våglinier bilda horisonten, i söder Jurabergen som
glimmade i solen i ljusgrönt, (ljusblått och violett
l'Allaine floden slingrar sig mellan ängar och poppelalléer
och le Donbs förtsätter silfverbältet – 20 byar med
klocktorn och röda tak, valnötsträd, ekar, bokar
och granar, frukttädgårdar, rosengårdar och blomster-
täppor. Alla växter t.o.m potatisen här ha
grönare och större blad än på andra orter: öfverflöd
och rikedom på alla sidor och håll. —
Ehrensvärd säger att han öfverallt i Frankrike fann
"samma hufvudbonad hos qvinfolket, nämligen af
mössor" – han hade ej rest i Jura, ty här ha de
en sorts svarta bahytter med stora svarta siden-
rosetter i nacken och band knutna under haken
som på moderna funtiemers visithattar. Ingen bestämd
typ kan jag se här . Kolsvarta och ljusblonda om hvart-
annat, långa och korta, tjocka och magra. Jag skickar
med en fotografi af "le château, ett f.d. furstligt slott
nu kasern för en jägarbataljon. – Tusen helsningar
från oss genom Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll