Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

ängslan beställningar brev resor telegram utställningar väderlek världsutställningar

Montbeliard onsdag
Ännu har jag att retouchera på den aqvarellteckning
af modren jag börjat på med. Således kunna
vi ej komma loss förr än i morgon, då vi
med Guds hjelp äro i Basel på e.m. – Det
är blott 2 timmars väg härifrån en härlig
väg öfver Delle, säger man. Vi ha ännu ingenting
klart för oss, och jag lider obeskrifligt af denna
tveksamhet. – Just nu då vi bereda oss att
resa härifrån, blir det alldeles gudomligt vackert
väder här. – E. har tydligt lust att komma i lugn
och ro til Bretagne. Skulle jag blott ha den minsta
aning om St Malo och möjligheten att arbeta der
skulle jag resa dit strax. Jag kan ej göra mig
qvitt min vanliga Salongsfeber, som nu är
fördubblad genom febern för verldsutställningen
Det är så mycket galnare som jag mycket väl gör
reda för mig hur onödigt allt detta grubblande
är. – Ganska skönt skall det bli att komma
alldeles bort från porträttmålande någon tid. Som
jag ej gjort något rigtigt bra i den vägen på länge
så har jag behof af någonslags rigtig satisfaktion
artistique – från Base telegrafera vi. – Mamma
har ej skrifvit ett ord om Köpenhamnsprojektet.
farväl och helsa flickorna tusenfaldt. Jag vet ej om
jag rigtigt klargjorde min tacksamhet för
deras vänliga och glada bref. – Jag har intrycket
af att jag fuskat bort min Sommar på ett
oförlåtligt sätt och ändå har jag varit i strängt
arbete. "Hvem vet hvad det kan vara bra till?" säger
E som representerar hoppfullheten och kuraget. Helsa
Etters från oss genom Eder Atte.


a

t

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ska ännu retouchera akvarellen av Madame Grosjean; kan resa först imorgon.

  Emma Grosjean
 • Kommer till Basel imorgon; för övrigt är planerna oklara; lider av tveksamheten.

 • Blivit vackert väder just nu före avresan.

 • Ellan vill ha lugn och ro i Bretagne; Edelfelt skulle resa till St Malo om han hade en aning om möjligheterna att arbeta där.

  Ellan de la Chapelle
 • Blir inte av med den vanliga Salongsfebern, som fördubblas av febern inför världsutställningen; vet att grubblandet är onödigt.

 • Ska bli skönt att komma bort från porträttmålandet en tid; har inte gjort något bra i den vägen på länge.

 • Telegraferar från Basel.

 • Alexandra Edelfelt har inte skrivit om idén om att komma till Köpenhamn.

  Alexandra Edelfelt
 • Tacksam för Annies och Berta Edelfelts brev.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • "Fuskat bort" sommaren, men arbetat hela tiden; Ellan, som representerar hoppfullheten och kuraget, säger att det kan vara bra ändå.

  Ellan de la Chapelle
 • Hälsa familjen Etter.

  von Etter