Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ängslan ateljéer badanläggningar brev döden förlossning graviditet herrgårdar kläder landsbygd män museer musik resor sommar sömn utställningar väderlek världsutställningar

Baden Baden 30 Juli 1888
Älskade Mamma
Jag tror jag gjort rätt i att ej skrifva
under denna sista vecka ty jag har varit mer
än lofligt tveksam och nervös, och mina bref
skulle ovilkorligen ha blifvit galna och öfver
drifna. Från Montbéliard reste vi till Basel
egentligen för att hvila ut, känna oss rigtigt
fria, ta ett beslut och se på Holbein.
Allting sammangaddade sig mot oss i den
goda staden – första natten gräslig hetta – andra
natten åskväder, förhindrade oss att få en blund
i våra ögon – Det enda som var bra
i den staden var Holbein, tio gånger bättre
än jag någonsin trott, och dock har jag
alltid haft en speciel beundran för den
målaren. Då jag först såg hans taflor
och teckningar i museum, måste jag tillstå
att i gret mina modiga tårar af
förtjusning. Lyckigtvis var jag ensam, så
att ingen kunde öfverraska, min enthusiasm
Det är ej sant, detta Sarah Bernhardtska,
Tout passe, tout casse, tout lasse; det kan
vara bra för en komediantska, gammal och
grånad i laster, men för mig jamais de la vie
något sådant som Holbein är evigt. lika-

som den förtjusning det väcker är af
evig halt och hör till det bästa jag
i mitt lif erfarit. I ett sådant ögon-
blick kände jag också för hundrade gången:
ausch "io son' pittore", också jag vill för-
söka att någongång göra något rigtigt bra.
När en simpel konturteckning, kan förstås
så bra ännu efter trehundra år, så märker
man att det är något "af Gudi" som
kan läggas in i måleriet. Trots mina
sömnlösa nätter i Basel, välsigar jag den
gamla tråkiga, folktoma staden för
des 10 Holbeins skull. Hans Hobein
är dessutom född der och det var icke
mera än min förbaskade pligt att göra
ett pilgrimståg
till
den målarens födelsestad.
Jag tror jag aldrig känt mig mera ett
med en målare än med Hans Holbein.
– Mamma frågar hvad jag har att
"grubbla på" (se: Bleka Blommor) Jo hela
vårt nästa år skulle afgöras just i
Basel. Ellan skulle helst ha stannat
qvar i Frankrike för att vara "undan"
vid den stora Kataklysmen och vara i
sitt eget. Ack, det vore ju det bästa om
jag blott ej hade denna dårhusmessiga
fruktan för allt detta obekanta. Ellan

fruktar med rätta "14 månader på Saaris"
och detta har ju ej heller något, särskildt
tilltalande – men vintern i Paris med
mångahanda bekymmer, en säker utgift
på 15,000 frcs, flackande i obekanta
trakter i Normandie eller Bretagne – table-
d'hoter, plager, ingenting att måla som
ej vore gjordt förut och bättre, allt detta
förskräcker mig också ännu mera än
fullkomlig andlig och målerisk död under
hela vintern i Helsingfors eller på Saaris.
(det senare ser ut att bli det troligare) –
Ellan vill ej bo på Hotell i Finland.
Men å andra sidan blir det förfärligt att
ha allt detta midt i ödemarken, utan
läkare, utan förnuftig vård. Det går om-
kring i min hjerna då jag tänker på
allt detta.
Ellan hade den goda idén att föra mig
hit till Baden Baden. Aldrig har jag
sett en bad ellen brunnsort förr, och är
rätt glad dessutom att ha fått höra
musik 3 ggr dagligen, se det herrliga
Schwartzwaldska landskapet och litet
återfå mitt lugn. – I afton resa vi till
Heidelberg der vi stanna en dag, så troligen
till Cassel.
Skrif till mig under Krohns adress
Rosenvænget, Marstrandsvei 4. Kbnhavn

ifall Mamma ej tar mod på sig och
kommer sjelf med flickorna, hvilket ju
vore det alla roligaste för mig.
Visserligen har jag fuskat bort min
sommar, verlsutställningen står för dörren
och jag har ingenting nytt – Jag hoppas
likväl kunna anstränga mig till det yttersta
på Haiko under September och senare häften
af augusti. Blir det kallt får jag sitta
med tredubbla ullstrumpor i ateliern
ha tio kokande tèkök kokande omkring
mig och vara rustad som för en Spets-
bergsfärd, ty kaminen duger till ingenting
i Haiko ateliern. – Vår Herre får
för resten sköta om mitt måleri. – Jag
är trött, trött, trött. Tusen gånger säger
jag mig att jag skall vara Karl och
familjefader med hela det myndigt
sjelfförnöjda som alla äkta män ha der-
hemma – men jag är nu engång af en annan
ull. Myndig och sjelfförnöjd blir jag aldrig,
och en gång får jag sofva ut lugnt:
då jag ligger på Näsebacken eller på den
fula nyannexerade kyrkogården i Hfors. Tills
dess oro och lif. – Tag ej detta så illa
som det låter. Jag har en förfärlig lust att träffa
Mamma – ändtligen! Helsningar genom
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Gjort rätt i att inte skriva under den senaste veckan; varit nervös och breven skulle ha blivit överdrivna.

 • Från Montbeliard till Basel för att vila ut, vara fria, göra ett beslut, se på Holbein; men hetta och åskväder gjort det omöjligt att sova.

  Hans Holbein Ellan de la Chapelle
 • Holbein bättre än Edelfelt trott; Holbein är evig: Sarah Bernhardts uttryck om tout passé, tout casse och tout lasse, passar inte in; vill också själv försöka måla något riktigt bra; plikt att göra en pilgrimsfärd till Holbeins födelsestad.

  Sarah Bernhardt Hans Holbein
 • Alexandra Edelfelt frågar vad Edelfelt har att grubbla över; svar: hela följande år skulle avgöras.

  Alexandra Edelfelt
 • Ellan skulle helst stanna i Frankrike för att få vara för sig själv vid tiden för förlossningen; Edelfelt har skräck för allt det obekanta; Ellan vill inte tillbringa 14 månader på Saaris; Edelfelt är rädd för utgifterna i Paris, vill inte flacka omkring i Normandie och Bretagne, utan något att måla som inte redan skulle vara målat förut och bättre; det skulle vara värre än "målerisk död" i Helsingfors eller på Saaris hela vintern; Ellan vill inte bo på hotell i Finland; Edelfelt det går inte med en förlossning i ödemarken utan läkare och förnuftig vård.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellans idé om att föra Edelfelt till Baden-Baden; Edelfelt har aldrig varit på bad- eller kurort tidigare; glad över att höra musik 3 ggr dagligen, se landskapet i Schwartzwald och återfå lugnet.

  Ellan de la Chapelle
 • Reser ikväll till Heidelberg och därifrån till Cassel.

  Ellan de la Chapelle
 • Alexandra Edelfelt ska skriva till Krohns adress, ifall hon inte kommer till Köpenhamn tillsammans med Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Har "fuskat bort" sommaren; världutställningen står för dörren, har ingenting nytt att ställa ut; måste anstränga sig dubbelt i Haiko; kaminen i ateljén duger inte, får ha tredubbla yllestrumpor.

 • Är trött, lämnar måleriet åt Herren att sköta om.

 • Vill vara karl och familjefader med myndighet som alla män i Finland, men är gjord av en annan ull; blir aldrig myndig och självförnöjd; kommer att vara lugn först i graven.

  Ellan de la Chapelle
 • Alexandra Edelfelt ska inte ta brevet så illa som det låter; Edelfelt vill träffa Alexandra Edelfelt äntligen.

  Alexandra Edelfelt