Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

ekonomi förlossning graviditet häst hem inredningar landsbygd linne måltider telegram tjänstefolk

Saaris 5 okt aftonen.
Älskade Mamma,
Ellan är rask och kavat och
deciderad för Gumtäckt – hon menar
att köksans vilda mod ej bör afskräm
ma oss, så mycket mer som vi
ej komma att behöfva koka dernere
mera än ett mål, kl. 6 – resten tänka
vi laga på petroleumkök. Ellans
Mamma talar ocksa om svårigheten
att få läkare här på Saaris. – Med
det som finnes derute och det som
Ellan skaffar, (d.v.s. allt som behöfs
för 2 jungfrur, service, linkläder, inredning
till ett rum, skrifbord, lampor etc) få vi
det temmeligen komplett. Nu är

frågan: skall Haiko soffan efterskickas?
Tvättställ kan Ellan ej skaffa, alltså
skulle våra Haikoiter komma väl till
pass. Anser Mamma det billigare
att skicka efter dessa saker (och det
måste det ju bli, om man, som Marie
rådde till, endast skickar nyckeln till
fru Etter med bön om att hon ville
låta sitt folk, mot ersättning natur-
ligtvis bära ned sakerna til ång-
båten) – så var så snäll och låt Marie
bestyra om nyckeln och skrif (eller låt
Annie skrifva till fru Etter. Bed
då också att få mitt hvita staffli
samt all duk som finnes derute.
Både Ellan och hennes mamma
äro fulkomligt förberedda på att
det ej blir komplett derute på
Gumtäkt
på något vis, men de ha heller ej ett
ögonblick väntat sig något alldeles
fullfärdigt. Hästen får stå i vagns-

lidret. fähuset, säga de. Att
Viderholm gör små svårigheter tycka
de är naturligt, men dervid bör
man ej fästa sig.
Ellan ber mig helsa och säga
att hon tror det blir rigtigt bra
och trefligt derute. – Jungfru
Sandra är engagerad.
Matsalsmöbler få vi väl hyra.
– Rysligt roligt är det att
Ellan är så kry och blomstrande
inte ett ögonblick triflar hon på
att ej allt detta skall reda sig ypper-
ligt. "Bara vi få tak öfver hufvudet,
lätt läkarehjelp och ej äro inne i sjelfva
Helsingfors, så är det det vigtigaste,
säger hon. –
Här är mycket vackert men så
dödstyst – ej ett lif på sjön, ej
ett rop från stränderna – inga ång-
sågar som bullra och lastande fartyg
Nog tycker jag mera om Haiko.

Jag skall försöka ställa så till
att vi komma in rätt snart –
Jag några dagar förut för att
ställa i ordning åtminstone det
rum der Ellan skall sofva. Nu
skrifver jag med samma till friher-
innan Standertskjöld.
– Farväl älskade Mamma – om
måndag skrifver jag igen.
Skulle Ni behöfva telegrafera till
mig så är detta adressen
Forssa telefon Mustiala Saaris.
Farväl älskade, allesamman – ack hvad
Jag plågat er de sista dagarne –
Jag är ett nöt som borde ha
stryk. – Ellan helsar hjertligt
Eder Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll