Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

bostadshyra brev dans ekonomi kläder konserter kvinnor musik parlament pensionat politik sällskapsliv sånger sömn utställningar

Paris 30 Mars 89
Älskade Mamma
Det har varit på slarf med min korrespondens
med Mamma – men då jag haft Berta att lita
på, har jag naturligtvis varit lat nog att låta
henne skrifva det vigtigaste. Hon mår för resten
mycket bra, är på godt humör och har det ut
märkt bra hos Mme Jaquinot. Ack hvad det
gör henne godt att vara litet med främmande –
tänka litet för sig, sköta om sig och försöka
hvad man sjelf duger till. Madame Jaquinot
är mycket förtjust i henne, snäll och intres-
serad som hon är. Om tisdag skall hon
föra B. på ett flicklyceum, i dag är hon
på en
piano
elev-uppvisning kl. 11 var jag och helsar
på – skall nu gå till Vallery Radot men kommer
igen till B. kl. 5 – Kanske gå vi i afton
och se på ett spanskt dans och sångsällskap

som är utmärkt och som sjunger flere
af våra egna visor. I förrgår satt jag
hos M. J. hela aftonen. B. var mycket
lagom och bra – icke blyg och icke framfusig –
sade sitt lilla ord när det behöfdes – med ett
ord mycket comme il faut. De unga damer-
na der se mycket hyggliga ut allesammans.
Endast en skandinavisk, en norska – och deröfver
är jag mycket glad. En liten amerikanska
son Bertha påstår att liknar vår
förra
Borgå Hanna
(ehuru vackrare, betydligt) ser ut att vara dugtigt
kokett – Ännu har jag ej fört ut B om
aftonen – Jag anser att hon för sofva ordentligt
5 à 6 nätter efter resan. Om dagen har
vi varit rätt mycket omkring. Ännu
ha vi ej fått några nya kläder (hatt och
regnkappa) åt henne) endast skor. Jag
har bråkat med afsändningen af
mina taflor och sista retouchen, enligt

Dagnans råd. Han tyckte mycket om
Madonnan och Pianoscenen. På hans
inrådan skickade jag båda till Mirlitons.
Om tisdag är det invigning af den
nya lokalen för Mirlitons. Jag har
skaffat B. biljett – får se om hon kan
få hatt o. d. till dess. – Det blir ytterst
selected – allt det finaste i Paris. Som
det är kl. 2 på dagen, antar jag att
B. endast behöfver en hatt för att gå.
– Nu måste jag springa omkring i dag
och i morgon för att få en ny ram
till Madonnan. Den som Marchand gjort
är näml. till den grad grann, med starkt
förgylda snirklar och svängningar, att
den skada taflan på det högsta.
Skicka, med omgående, en vexel på
300 frcs, så är Mamma rigtigt snäll.
Jag måste betala hyran, dem Jaquinotska
pensionen, åtskilliga räkningar. –
Jag är mycket nyfiken att se och höra hvilket

intryck mina taflor göra. Dagnan tyckte
mycket om Kurtén – endast det der bordet
som afskär figuren var han ej förtjust
i lika så litet som någon menniska
kan förstå klubban och guldfiskskålen. –
På juryn hade någon gissat att han, k., skulle
slå med klubban i glaskupan för att
äska ljud – hvilket sätt, med rätta ansågs
mycket mera opraktiskt än att ringa med
en klocka som man gör här.
Res ofta och se på Ellan och pojken och
skrif sedan ofta huru de må, hvad de ha
för sig o.s.v. –
Tänk den lilla gräsligt barnsliga B. som
ej skaffat fröken Furuhjelms adress i Strass-
burg! Skicka den genast till mig, så
att jag kan skrifva och fråga henne när
hon kommer – Mme Jaquinot vill naturligt
vis veta det.
B. är i goda händer, mår godt och
är förtjust i Paris – var derför alldeles
lugna för henne. Helsa alla hjertligt
från oss genom
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll