Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

äktenskap ängslan ateljéer beställningar författare förlovning hotell kvinnor läkare lektioner litteratur museer sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sjukhus teater väderlek

Paris fredag 2 april 89
Älskade Mamma,
Det är absolut omöjligt att ha mera snufva
än jag för närvarande har – Snyftande, snörflande
rödögd och svullen sitter jag här. B. har också
litet snufva, men icke ditåt som jag. Vi blefvo
genomvåta häromdagen. Ett ösregn, sådant
man endast ser det i Paris öfverraskade oss
på gatan, och innan vi hunno hem
hunno vi blötas ända in på kroppen. För
resten äro vi på det briljantaste humör,
och jag tillstår att detta glada faktum
är Bs förtjenst. Utan henne skulle jag
ha varit gräsligt melankolisk här, då
jag ju haft en sådan permanent otur
med mina porträtt. Tänk att M. Grosjean,
som annars är punktligheten sjelf, ännu
ej svarat på mitt bref angående hans mågs
porträtt. Detta var ju i alla fall en formlig
beställning. – Nog af, B. är en välsignelse
för mig, ty hennes lynne är lugnt, humoristiskt
och modig, och hennes lefnadsfilosofi är den
sundaste man kan tänka sig. – Fröken Furuhjelm
kom igår. Visserligen får B. det sämre i yttre
måtto, ty rummet fylles alltför mycket af
de två stora sängarne och skåpen, men jag
tror att det gör B. godt ändå att vara
med en främmande, snäll och väluppfostrad

flicka, som hon synes vara. Annars är jag
rigtigt fövånad öfver Bs goda omdöme
angående menniskor, hon som ändå haft
så liten öfning på det gebitet. Flickorna
i Pensionen bedömer hon, och bedömde
hon genast mycket rigtigt, – och när hon
efter en timmes sammanvaro med Cham-
bure sade att han mycket påminte om
fru Etter, så tyckte jag det var genialiskt.
Hon var mycket förtjust i går hos Vallery-
Radots. V.R. var så rolig som möjligt. Han
och en gammal herre, mycket lettré och mycket
berest, kommo in på alla möjliga litterära
spörsmål och så slutade han med att läsa
upp de 30 första sidorna af en bok om Voltaire,
samt en satir öfver franska Akademin som
han skrifvit (anomynt) för 5 år sedan, långt
före Daudet. Jag var glad att B. fick
se en sådan der Faubourg St. Germainsk,
akademisk, revue de deux Monde'sk interiör,
rigtigt med les visides traditions françaises,
du gôut, du l'esprit, du bon sens. B glittrade
af förnöjelse. Märkvärdigt nog är hon
ej blyg, modest utan att vara tåpig –
svarar ordentligt och sätter sitt ord med
i konversationen på alldeles rigtiga ställen.
Hon vinner derför allas hjertan. Hos
Mme Jacquinot är hon en favorit och

en auktoritet redan – hos Vellery Radots
slog hon mycket an. De tycka alla att
hon ser så klok ut, och det gör hon.
Hon har dessutom den enorma förtjensten
att aldrig tala vidare än då hon har
något att säga, och säger derför aldrig
dumheter.
Om
Huru många menniskor
kan man säga det?! Jag vet med mig sjelf
att jag ofta skennar i väg – talar för
att tala och då alltid säger banaliteter
– Aline Ehrnrooths förlofning och den
der ilgodsfarten hvarmed hon kastas i
äktenskapet är det fånigaste jag hört på
länge. Unga Borgströms smak är bra besyn-
nerlig – men Konnys var det ju icke mindre.
– Dagen derpå. Mille har just suttit
här och ätit frukost, varit konfys
och hygglig som vanligt och berättat
mig ett och hvarje om hospitaler,
nya metoder o.d. – I går på e.m.
var jag med B. och fröken Furuhjelm
på Louvren. B är nu så pass hemma-
stadd der att hon kan följa fr. F. och visa
henne omkring. Sedan spatserade
vi på tre manhand långt ned åt
Bastiljplatsen till. I afton går B

med hela Jaquinotska sällskapet
på th-français der de spela
le monde ôu l'on S'amusèe. Jag går
med Mille på Palais royal. –
Vädret är fortfarande ombytligt.
icke en dag utan hällsregn åt-
minstone någon tid på dagen.
fr. Furuhjelm förefaller att vara
en mycket snäll flicka, mera kavat
än B. som icke gerna riskerar sig
på egen hand till fots t.ex. utan hellre
tar vagn. Emellertid är det lyckligt
att de två, hvilkas egentliga mål
är att se Paris, nu kunna kampera
tillsammans. Alla de andra hos Js
ta lektioner och känna Paris. – Om
tisdag äro vi bjudna B och jag, på frukost
till Vallery Radots – Jag skall näml då
fernissa hans porträtt. – Jag är så
innerligen glad öfver att ni må väl
och äro vid godt kurage. Helsa
tante Gadd, Annie, Tajta och Marie
från oss. – Ett bref från Annie till B. kom
i morgse – Jag skall om några timmar
föra fram det
Bs adress 86 rue Miromesnil Mme Jaquinot.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll