Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

beställningar brev förteckningar fosterländskhet gräl konsthandel konstkritik kvinnor museer musik opera (konstart) resor revolutioner sommar tidskrifter tonsättare utställningar världsutställningar

Paris 1 maj på aftonen.
Älskade Mamma,
Jag är alldeles förtjust i Berta
Hela eftermiddagn ha vi gått om-
kring på verldsutställningen, mest i
konstafdelningen. Ännu har hon ej
sett Bastien Lepages saker, ty "l'Exp." rétro-
spective, är ännu ej öppnad – Emeller-
tid fick hon se en hel del modern
konst, – Och vet Mamma hvad hon
sade då jag frågade
efter
hennes intryck:
"af allt hvad jag sett" sade hon "tycker
jag mest om Puvis de Chavannes i
Pantheon, om Besnard, Cazin och
Dagnan. – Nu vet ju Mamma, lika
väl som jag, att B. ej det minsta
är poseuse, och detta hennes svar
tyder Således helt enkelt på en den
allra bästa konstsmak. I Berlins
Museum tyckte hon mest om två
Helsa Ellan och pojken!

porträtt af Velasquez också det
verkligen bästa der. I Louvren
förklarade hon mycket rigtigt
en massa saker från Italienska
skolan vara fula. Jag beundrar
henne, ty hon är makalöst be-
gåfvad. Icke Runebergs, icke
Becker, icke Mexmontan och icke
tre fjerdedelar af våra
konstnärer och
konstkritiker
skulle kunna ha ett så fint ar-
tistiskt omdöme! – I musik är
hon ännu bestämdare, och också
alltid raffineradt artistisk. Hon
var rigtigt lustig i sin vrede öfver
publikens dumhet att applaudera
Massenets "l'extase de Vierge" på
en konsert. Och så hon njöt af
Wagner i Berlin! Jag vet helt
enkelt ingen ung flicka som så
skulle slå huvudet på Spiken i fråga
om konst. – När hon sade mig det
der om Puvis de Chavannes etc. var
jag nästan färdig att falla henne

om halser och pussa henne midt
för fröken Furuhjelms och de tusentals
expositionsbesökarnes ögon.
Jag hoppas hon skrifver utförligt
om alla de "högst intressanta" exotiska
prestationer vi sett: Kabylläger, bedu-
iner, egyptier, tuneser, algirisk dans
negardans – det är verkligen till
den grad mycket och fängslande
att det skulle fördras volymer för
att utförligt skildra allt det vi
fått se och få se på verldsutställningen
– Roligt var det för Bertha att
känna igen så många taflor i
alla länders (hufvudsakligast dock
i Frankrike o. Englands) expositioner,
efter bilder i Illustrerade Kataloger
tidningar o.d.. I engelska afdelningen
sågo vid flere prérafaeliter bl.a.
King Cophetua and the Beggar Maid" af
Burne Jones, flere af Millais och
Alma Tademas saker o.s.v. —
Jag tänker att vi draga hemåt
de första dagarne af Juni. Det
händer att jag ännu gör affärer
här, ty den 15 skall Knoedler

komma till mig och han är, enligt
Bulla "trés bien disposé". Jag har
suddat upp en liten tafla och
skall göra flere skizzer, utförbara
under sommarens lopp.
— Till Ellan har jag skrifvit om
mitt ytterst obehagliga gräl med
Runebergs och Becker på öppnings-
dagen. Runebergs äro nästan värre
än Brecker, ty de sätta en sentimental
patriotiskt färg på vår gamla strid
(naturligtvis till engeln och martyren
Beckers förmån) som gör deras strids-
sätt ännu otrefligare. Frun isyn-
nerhet: det är en skarm för Finland
och fy och baj och usch sådana dåliga
patrioter som Berndtson, Järnefelt
jag och de andra, tidningskrifvarne icke
förglömda, och fy sådana otäcka
revolutionärer! Allt detta får man
höra i en ramsa och utan samman-
hang, om det blir fråga om t.ex att
Vikström ej fått sina saker hit ehuru
jag ordentligt anmält dem, eller att
vi ej som alla andra fått inträdeskort
till utställningen ännu – Godnatt äl-
skade Mamma tusen helsningar till alla från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll