Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

arbetare barn bönder boskapsskötsel dans elever familj (fenomen) fiske förmögenhet fysik gårdsbruk hälsa herrgårdar kemi kvinnor läkare landsbygd lantbruk midsommar namnsdagar posttrafik sjukdom (tillstånd) studier (studieinnehåll) tåg tentamina tjänstefolk torp

Saaris midsommasdagen kl. 11
om aftonen
[med blyerts: 1889.]
Älskade Mamma,
Det blir rigtigt "långsamt" efter bref från
Er! Är det möjligt att Ni inte skulle
ha skrifvit? Är det tänkbart att brefven
kommit på villovägar, likasom fallet synes
vara med Pojkens stol, som Mamma skickat, men
som ej hörts af på Riihimäki. Tack för alla
målarsakerna. Jag hoppas att Mamma fått
mitt bref och brefkort, deri jag besvärar Mam-
ma med än flere sändningar. förlåt bråket
med duken – det är nämligen få fatalt att
jag bara har smärre och smalare duklap-
par med mig, och att jag derför är tvungen
att göra endast småsaker, då jag så gerna
ville försöka mig på ett litet större landskap.
En massa skizzer och en utförd aqvarell med
2 pojkar har jag gjort under denna vecka,
ritat pojken o.s.v. Här är gudomligt vackert.
En idylliskt smekande natur med rik grönska.

Jag är rädd att
allt
detta, engång på duken,
kommer att se alltför putsadt ut.
– Vi njuta, pojken Ellan och jag af vår full-
komliga frihet. – Så ha vi t.ex. i dag
ätit frukost för oss och bara ätit middag
med de andra. Viktor är kommen, stiger
upp kl. 3 om morgnarna och är ute
i torpen, i ladugården och i skog och mark
hela dagen. – I går, midsommaraftonen,
voro vi, han och jag på Mustiala, der en
storartad folkdans med Majstång, lekar o.d.
var arrangerad af eleverna. Zitting, Borenius
och Gripenberg togo mycket vänligt
emot oss – jag fick bara intet vara rigtigt
i fred för utsigter och typer som de
alla täflade om att visa mig. Många
rigtigt vackra flickor, mest fabriksflickor
från Forssa sågos kring majstången – alla
dock med en utpräglad stadstyp. Bönder
na här äro förskräckligt herraktiga,
eller halfherraktiga, ha schangtila rutiga
kläder, löskragad o. s. v. – I dag såg jag

dock, bland det återvändande kyrkfolket
några gamla som sågo karakteristiska
och gammalfinska ut. från Mustiala
(der vi i festlalen trakterades med thé och
punsh) återvände vi kl. 1/2 11, och då var
dansen i full gång här på Saaris – precis
likadan som på Haiko – endast med en
variant af fyrkant, som här kallas
purpuri (potpourri). I dag har jag
länge och väl suttit på Kaukola åsen
med Ellan och sett en solnedgång som
var förtrollande. Huru ha ni haft det
på Haiko i går och i dag. Det skall
ändå bli bra roligt att komma dit,
ehuru jag är rädd att var invasion
icke kommer att bli utan svårighet
för Er, då utrymmet ej är öfverflödigt.
Pojken, hvars namnsdag i dag firats med
kaffe och kringla (alla jungfrurna, dejorna
och de äro legio ha i dag haft kaffe i
trädgården och pojken satt midt ibland
dem i sin vagn) – pojken är rigtigt
utmärkt söt och glad – jag tycker mera

Om honom för hvarje dag. Han tar nu
i allting, biter i allting, tuggar gamla
handskar, min en målartrasa, åt förtjust
på en gammal halmhatt o.s.v. – natur
ligtvis till dess denna ohygieniska kost,
som han listat sig till, ryckes ifrån honom –
Naken är han Gudomlig, så tjock och
dugtig och nätt att man ville äta upp honom
Aldrig skriker han, men pratar oupphörligt,
dansar, går då man håller i hans armar.
Dr Bergroth, en gammal skolkamrat, som
sett honom, sade mig i går på Mustiala
att han är alldeles ovanligt stark
och lifskraftig, och att små smulor ej bita
på honom. Gud låte det fortfara, och
låte den lilla strunten bli en stark och
dugtig karl. – Tänk den Mischa som
rest från Mustiala midt i sin tentamen
för att öfverta Tavastby. Lärarne ha
tiggt och bedt honom göra undan examen
först, men ne- ej – Han är då litet
vriden. Zitting och de andra berömde
honom mycket som menniska, och säga

att han haft ett mycket godt infly-
tande på de andra kamraterna. Gripen
berg berättade att Mischa för någon tid
sedan skulle flyttadt ut på en öde ö
1 mil från Mustiala för att bereda sig
till tentamen i Kemi och fysik – Händel-
sevis kom G. dit och fann då M. sofvan
de kl. 3 på dagen efter att halfva natten
och hela morgonen ha försökt några
nya engelska drag. "Hur är det
med hans förmögenhet?" frågade alla
lärarne – hade han ej något säkert
att räkna på, mente de, så skulle det
bära till fjälls med hans sätt och hans
uthållighet – Den der fröken Zitting
som Annie såg ligger i tyfus – hon
skall ha fått den i Hfors och hade
den redan i kroppen då hon var här
med fadren. – Huru mår ni alla.
Gud låte mig snart få bref. Är B.
mycket Parisisk ännu. Här hon
skrifvit till sina vänner der? Huru

är det med Annie. Börjar hon repa
sig efter vinterns ansträngningar?
På ledsamt det är att vara så långt
borta från Er. Jag skulle ha sådan lust
att på två tre dagar sticka mig till
Haiko nu. Vore det ej skäl att ge
min adress på posten. Jag måste ha
fått bref från Paris under denna
tid, ty Emile lofvade skicka allt som
ej var prospekter och priskuranter.
– Pojken väger 25 skålpund och
har fem tänder och helsar sin far-
mor, det ser jag på hans ögon; jag
tycker hans ser ut som om vi så
väl förstodo hvarandra då vi glo på
hvarandra midt i ögonen. – Huru
mår Etters. Skrif och helsa alla
alla på Haiko från oss genom
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll