Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

adel barn beställningar biskopar brev döden fester förfäder fotografier hederstecken hem jurymedlemmar körer kungar musik posttrafik präster resor samlingar sånger släkter telegram tjänstefolk utställningar väderlek världsutställningar

Saaris fredag 12 Juli 89
Älskade Mamma,
Jag vet ej om jag ännu tackat rigtigt efter-
tryckligt för alla Edra gratulationsbref,
som hade haft det gemena missödet att ligga
och vänta på Riihimäki, just när jag som allra
argast gick och längtade efter underrättelser från
Er. Emellertid ser jag nu att ni varit rigtigt
glada öfver den tur jag haft, och det fägnar
mig obeskrifligt. – I går och i dag har jag haft
svåra dagar för måleriet – storm och regn
och kallt så det ej varit möjligt att göra
något ordentligt. Redan sedan en vecka
har jag stångats med blåsten i Portas by,
der jag dessutom sitter i ett gement drag
mellan två ruckliga bodar! Jag har också
starkt funderat på att, om vädret förtsätter
att bli så här ruskigt, komma till Haiko
på ett skutt eller kanske för att stanna – jag
skulle då senare på sommarn kunna komma
hit på en 10 dagar för att fullborda mina
två taflor. Ellan tyckes ej vara lifvad

för att lemna pojken. Hon skulle
derför komma någon vecka senare
till Haiko, men då för hela återstoden
af sommarn. Om jag i augusti målar
Haartman (lofvad för samma pris som
Kurtén, ej billigare, och ändå under tysthetslöfte)
– ja då hade Ellan tänkt bo på Haiko
Och jag skulle komma ut då och då –
jag ämnar ej offra mera än 8 dagar
på det porträttet. – Ellan ber mig på-
minna Eder om att pojkens ditkomst icke
kan gå för sig utan åtskilligt besvär
för Eder – hans bad, hans blöjor, hans
amma komma att betydligt störa Eder
alla. Men jag tänker att sämjan ger
rum och att det blir rätt roligt för Er
dessutom att ha det lilla kräket der, hem-
lös som han är, den stackarn. Han är dessutom
alltid glad och snäll. Just i afton har det
varit all möda med att få honom till
kojs, så ytterst lifvad har han varit: sparkar
och skicker som en galning, luggar mig
och sprättlar som en liten gris. – Han

håller nu på att få två tänder till, Således
8. Fru Frondén säger att det är tidigt, och
att han i allmänhet är ovanligt stark.
– Från Paris har jag en massa gratulatios
kort och bref. Dagnan har skrifvit och
Gueldry berättade att han, Krohn, Schou
och några franska vänner till, sista fredags
haft ett kalas till min ära. Mitt
kuvert var dukadt, min fotografi med
blommor framför stod mot glasen,
och vid champagnen öfveröstes porträttet
med den ädla drycken. – Vid bemälde till-
fälle uppsattes dessutom ett protokoll, un-
dertecknadt af alla de närvarande och
mig tillsändt. Alla dagar (ty nu är
posten bra igen) får jag högar af kort och
bref från Frankrike
och alla måste besvaras
– Bukovsky i Stock-
holm skickade mig porträtt af Ericus och
Jacobus Benzelius (desamma vi hade, fastän
vi hade ett till af E.B. d.ä) af Statsstekreteraren
Mathias Benzelstjerna, de tre
ärke
biskoparnas
likparentationer, en bok som tillhört Ericus
Benzelius och deri hans namnteckning finnes med
1722,

Alla rarast är ett egenhändigt qvitto
på 150 daler K.m af Ericus Benzeluis d.ä
af 1693. – ett hyresqvartal för bostad i hans
hus vid "Dråttningegatan". Ericus Benzelius
den äldre, den gamle Carolinen, är min lilla
gosses farfars morfars farfar – 7 generationer
Således.. – Som Anni samlar autografer
skall hon få denna. – Roligt att läsa om alla deras
resor i Orienten, i Paris och alla andra oläsligt *
Severin Falkman som gått hädan! – Han
var ändå bra mycket hyggligare än Becker
och alls ej intrigör – A propos, Vallgren skrifver
till mig att B med allt gevalt velat ha
1sta medaljen åt Lindholm, Munsterhjelm
och Runeberg, att han bråkat, intrigerat och
skrifvit bref – så att de franska jurymännen
slutligen blifvit alldeles utleda på honom.
M. Ms succès är ju kolossal – Hvad de måtte
ha roligt!
Helsa hjertligt alla på Haiko från oss.
Det är då ett öde att det skall vara så
långt emellan oss – jag har ett rigtigt raseri
att få träffa Er ibland. Eder Atte.
* Ericus B. d.y var med vid kalabaliken i Bender, och han rest
för att helsa på Högstsalig Konung Carl XII. Henricus B hade döpt
Gustaf III – berätta det åt Bertha – allt från likparentationerna.
Tacka rigtigt mycket tante Gadd för att hon skickade telegrammet om heders
medaljen

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll