Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn biskopar bönder brev byar förfäder gästgiverier hederstecken jurymedlemmar konserter körer modeller (yrken) musik präster sånger släkter väderlek

Måndag 15 juli 89
Älskade Mamma,
Nu är det vackert väder igen och jag
målar flitigt. Just hunnen till det
stadium af mina taflor att jag skulle
vilja börja om dem från början. Den der
bondbyn får jag färdig i dag. Mamma kom-
mer nog att tycka att de är en rysligt ful
gubbe jag fått till modell Han liknar Gubben
Borenius (den i Borgå). Mot slutet af veckan
kommer jag till Haiko antingen torsdag eller lördag
Ellan någon vecka senare. Måtte nu vår invasion
kunna gå för sig utan att alltför mycket vända
upp och ned på huset.
Alla dagar får jag en massa gralulations
kort och bref från Paris. Chambure skrifver
långt och vidt och bredt om fördelen af att
ha fått Medaille d'honneur framför att vara

I juryn - "avantage ignori par le plupart des mortels"
Han säger sig ha varit på MMs koncert och
beundrar dem mycket: Je n'ai jamais entendu
mieux, ni même aussi bien; qu'elle prisinon etc
etc... – ils ont en un très grand succès.
Det är bra roligt.
Gossen mår förträffligt – jag har just nu
fäktat med honom. Han håller åtminstone
att ta i och är ej bang får några små
knuffar.
Farväl, jag måste skynda mig dit pligten
kallar d.v.s. till gästgifveriet i Portas.
Om E. Benzelius heter i parentationen: "Den späde
Benzelius, 5 år gammal, flyttade nu sin qvicka-
het till en annan ort". Så kommer jag och
att göra då jag nu ändtligen får komma till
Haiko. Tusen helsningar. Tack för
brefven. Ellan helsar
Eder
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är vackert väder; målar flitigt: skulle vilja börja om sin tavla från början; "Portas by" blir färdig i dag; Alexandra Edelfelt kommer att tycka att bonden är förfärligt ful; bonden liknar Borenius i Borgå.

  Henrik Borenius (osäker koppling)
 • Kommer till Haiko mot slutet av veckan; Ellan kommer någon vecka senare; hoppas att "invasionen" kan gå för sig utan att hela huset vänds upp och ned.

  Saaris Ellan de la Chapelle
 • Får brev och gratulationer från Paris varje dag; Chambure skriver långt om fördelen av att få hedersmedalj framom att vara medlem i juryn.

  Emile de Chambure
 • Chambure har varit på M. M:s konsert och beundrar dem.

  Emile de Chambure
 • Erik mår förträffligt; har just fäktat med honom; Erik håller att ta i och är inte till sig för små knuffar.

  Erik Edelfelt
 • Måste skynda till gästgiveriet i Portas.

 • Det står om Erik Benzelius i parentationen att han "flyttade sin qvickhet till annan ort"; Edelfelt gör likadant då han äntligen får komma till Haiko.

  Erik Benzelius (osäker koppling) Erik Benzelius (osäker koppling)
 • Tack för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Ellan hälsar.

  Ellan de la Chapelle